logo Český telekomunikační úřad

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Vzhledem k množícím se dotazům na postoje a stanoviska Českého telekomunikačního úřadu ohledně nevyžádaných marketingových hovorů přináší ČTÚ krátké shrnutí s některými odpověďmi nebo příklady.

Senát Parlamentu České republiky neschválil ve středu 21. 7. 2021 transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích a rozhodl se ji vrátit k opětovnému sněmovnímu projednání se třemi pozměňovacími návrhy.

Cílem jednoho z nich je snaha zcela vypustit přísnější pravidla pro telemarketing. To znamená zachovat stávající stav, tedy právní úpravu, kdy spotřebitel, aby nebyl marketingovými voláními zatěžován, musí nejprve aktivně vyslovit svůj nesouhlas zapsáním do veřejného účastnického seznamu.

Současná aplikační praxe dle Úřadu neprospívá spotřebitelům a směřuje proti požadavku na zajištění ochrany soukromí v elektronických komunikacích. Úprava, kterou přináší původní sněmovní verze novely, byla navržena právě na základě zásadních výhrad a stížností spotřebitelů, a to za účelem zajištění potřebné míry jejich ochrany.

K řádnému zajištění ochrany před nevyžádaným a obtěžujícím marketingem je totiž třeba celý přístup otočit - z principu opt-out (kontaktovat lze každou osobu, která v žádném účastnickém seznamu nemá uvedeno, že si nepřeje být kontaktována) na princip opt-in (kontaktovat lze pouze osobu, která má alespoň v jednom účastnickém seznamu uvedeno, že si přeje být kontaktována).

Proto tuto verzi tak intenzivně podporují spotřebitelské organizace. Navržená úprava nejenže směřuje k posílení ochrany spotřebitele a jeho soukromí, ale i sjednocuje právní podmínky provádění marketingových nabídek různými technickými prostředky, tedy po telefonu nebo třeba e-mailem.

Zároveň jde o úpravu podporovanou Úřadem pro ochranu osobních údajů a řešení, které úspěšně existuje i v řadě dalších z členských států EU.

Je třeba zdůraznit, že marketingová volání jsou (nejen) spotřebiteli vnímána jednoznačně jako obtěžující a představují pro ně větší zásah do soukromí než obchodní sdělení zasílaná elektronicky (e-mailem či SMS), neboť vyžadují bezprostřední reakci v podobě přijetí nebo odmítnutí, a to právě na rozdíl od e-mailu či SMS, na které může jejich adresát reagovat v čase podle svého rozhodnutí nebo je zcela ignorovat.

Mnozí spotřebitelé tak již odmítají přijímat hovory, když jim volá neznámé číslo. Důvod je jasný - nechtějí být zavaleni často pochybnými nabídkami zboží a služeb. Jenže to činí problém třeba i státním institucím, které se snaží danou osobu kontaktovat. Např. třeba hygienickým stanicím při trasování a kontaktování potenciálně nakažených osob.

Jak uvedly české spotřebitelské organizace, spotřebitelé se setkávají zejména s nevyžádaným telefonickým vnucováním smluv o dodávkách energií či účasti v energetických aukcích. Jejich podstatou je souhlas s přihláškou do aukce, v níž má být vybrán nejvýhodnější dodavatel energií. Aukce se však často nekoná. Prodejce za ně jakožto zprostředkovatel uzavře na základě plné moci smlouvu o dodávkách energií.

Časté jsou také nabídky na zázračné potravinové doplňky, u nichž deklarují léčebné účinky. Rozmohl se i telefonický prodej zboží proti koronaviru - speciálních amuletů nebo nejrůznějších přípravků, jejichž pozitivní účinky nejsou prokázány.

Nejnáchylnějšími k uzavření takové nechtěné smlouvy jsou zvláště zranitelní spotřebitelé, třeba senioři. A právě oni zpravidla nevyužijí možnosti zapsat své telefonní číslo do veřejného účastnického seznamu.

Mezi připomínkami k původnímu znění novely zaznívá např. domnělé zkomplikování obchodní komunikace firem. Faktem ale je, že firmy své kontaktní údaje běžně uveřejňují, např. na svých webových stránkách, ve firemních tiskopisech, a to právě za účelem zajištění kontaktu s nimi.

Není tedy důvod, proč by dané kontakty nebylo možno využít v případě nabídky obchodní spolupráce či proč by to mělo být považováno za porušení zákona o elektronických komunikacích.

Naopak, novela v současném znění by umožnila skutečné porušení zákona mnohem lépe vymáhat a zabránila by rozsáhlé praxi, kdy se obtěžující firmy skoro beztrestně vymlouvají např. na náhodné generování čísel.

Další články k tématům - nevyžádaný hovor - spotřebitel - telemarketing - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne úterý 24. srpna 2021

Další články od Český telekomunikační úřad

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání