logo Český telekomunikační úřad

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Český telekomunikační úřad zveřejnil novou verzi formuláře pro snadné nahlášení nekvalitního DVB-T2 příjmu TV. Ještě před tím, než stěžovatel formulář zašle, by si ale měl zkontrolovat vlastní zařízení a společný televizní rozvod, pak pomůže ČTÚ.

K vyplnění formuláře je třeba zaznamenat časy, kdy k problémům dochází, programy a kanály, kterých se problém týká, adresu, kde ke špatnému příjmu dochází, a uvést kontakty, abychom mohli stěžovatele kontaktovat a pomoci mu situaci vyřešit.

Ještě před tím, než stěžovatel formulář zašle, by měl ale provést několik nutných úkonů. Obdobným způsobem si lze stěžovat i na nekvalitní příjem rozhlasu.

Jak je tedy třeba postupovat, když nám televize kostičkuje, zamrzá, obraz vůbec nemáme nebo není synchronizovaný se zvukem, zvuk vypadává nebo je zkreslený?

Nejdůležitější je v takovou chvíli kontrola vlastního zařízení, protože velmi často je při kontrole zjištěna závada právě na straně diváka.

Pokud máte individuální anténu, zkontrolujte její instalaci, především se to týká instalace venkovní antény. Je určena k příjmu daného kanálu, je mechanicky nepoškozená, správně upevněná, směrovaná, polarizovaná?

Zkontrolujeme i zesilovače (nutnost a vhodnost použití), anténní svod (zejména neporušenost, upevnění konektorů atd.) a televizi samotnou (bezchybnou funkci a správné naladění, pozor na blízko odložené mobilní telefony a rádiové modemy - jsou častou příčinou rušení televize).

Určitou informaci nám mohou poskytnout i sousedé - jakou mají oni kvalitu příjmu? Pokud vynikající, závada bude spíše na straně příjemce.

Máte-li společný televizní kabelový rozvod nebo společnou anténu, zkontrolujte vlastní kabely (účastnickou šňůru) a vlastní přijímač a optejte se rovněž na kvalitu příjmu sousedů ve stejném domě.

V případě, že na vašem vlastním zařízení závada není, je třeba kontaktovat provozovatele společného rozvodu, který by měl ověřit funkčnost jím spravovaného zařízení a případně zajistit jeho opravu.

Pokud zdroj potíží nebyl dle předchozího postupu objeven a potíže přetrvávají, lze se obrátit na ČTÚ, ať už prostřednictvím výše uvedeného formuláře, nebo jinou cestou.

Další články k tématům - anténa - DVB-T2 - formuláře - kontrola - nekvalitní příjem - přijímač - rozhlas - televize

Článek Český telekomunikační úřad ze dne pondělí 28. listopadu 2022

Další články od Český telekomunikační úřad

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

Nabídka zaměstnání