logo Český telekomunikační úřad

Udělení poštovní licence na období 2009 až 2012

Český telekomunikační úřad udělil České poště, s.p. novou poštovní licenci na období 2009 - 2012. O její udělení na základě výzvy zveřejněné ČTÚ v létě tohoto roku žádný jiný zájemce nepožádal.

Podstatou poštovní licence je zajištění všeobecné dostupnosti nejdůležitějších poštovních služeb (tzv. základní služby - obyčejné zásilky, doporučené zásilky, balíky, poštovní poukázky). České poště, s.p. se současně uděluje právo na částečný monopol na dodávání písemností (ten se týká poštovních zásilek s hmotností do 50 g a s cenou pod 18 Kč).

Součástí řízení o udělení poštovní licence bylo i posuzování podmínek, za nichž bude Česká pošta, s.p. základní služby poskytovat; při tomto posuzování vychází Český telekomunikační úřad z potřeb veřejnosti. Jde jednak o tzv. poštovní podmínky, které se stávají obsahem smlouvy uzavřené mezi odesílatelem a Českou poštou, s.p., jednak o tzv. základní kvalitativní požadavky, které stanoví například požadavky týkající se hustoty obslužných míst, jejich otevírací doby, rychlosti, s níž jsou základní služby poskytovány, vhodného poskytování informací zákazníkům aj.

Český telekomunikační úřad bude, stejně jako dosud, na plnění stanovených podmínek dohlížet.

Další články k tématům - licence - poštovní - zásilky

Článek Český telekomunikační úřad ze dne úterý 9. prosince 2008

Další články od Český telekomunikační úřad

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Nabídka zaměstnání