logo

Ústecko po zahájení digitálního vysílání

Sdružení DIGIMONITOR nechalo zpracovat další výzkum na téma digitalizace, tentokrát v druhé ucelené digitalizované oblasti, na Ústecku.

Hlavním cílem výzkumu bylo popsat situaci v regionu po zahájení digitálního vysílání, zmapovat informovanost o přechodu na digitální vysílání, popsat vybavenost a mediální chování domácností, ověřit očekávání a zjistit náladu a postoje veřejnosti k této změně.

V regionu převažuje terestrický příjem (59 %), tři z deseti televizorů využívají kabelovou přípojku. Satelit využívá jen jeden televizor ze sta. Digitální signál přijímá necelá čtvrtina domácností. Set-top boxy dominují, vyskytují se 7x častěji než televizory s integrovaným zařízením pro příjem digitálního signálu. Celkově se na Ústecku používalo 25 000 set-top boxů a 3 500 digitálních televizorů.

Domácnosti obecně vědí, že digitalizace probíhá, konkrétní informace o zapojení digitálního vysílání v ústeckém regionu však chybí 40 % z dotázaných. Nejvíce jsou lidé informováni o řešení prostřednictvím set-top boxů a kabelových přípojek, nejméně o možnostech IPTV.

Celková očekávání jsou spíše pozitivní a spojují se s zlepšenou kvalitou televizního signálu a větším výběrem programů. Respondenti deklarují zájem o další televizní programy, ale s podmínkou, že budou šířeny jako volně dostupné. Za nejzávažnější negativní rys jsou považovány náklady, které průměrně činí 398 Kč.

Většina domácností (82 %) nevybavených pro příjem digitálního vysílání počítá do budoucna s nákupem set-top boxu, popř. digitálního televizoru či kabelové přípojky. Většinu změn vybavenosti plánují domácnosti ve vzdáleném časovém horizontu, což souvisí s nevyjasněným termínem odpojení.

Vysoký podíl placených kabelových přípojek svědčí o tom, že populace regionu si je vědoma propojení televizních služeb a nákladů. Diváci na Ústecku si spojují náklady a kvalitu příjmu, nicméně považují placené televizní služby za zbytečně drahé.

Výzkum pro DIGIMONITOR zpracovala agentura GfK formou osobního dotazování v 788 domácnostech (tj. 1 888 osob) v ústeckém regionu pokrytém signálem zahájeného digitálního vysílání v období 27.8. – 12.9. 2007.

Na základě výsledků šetření plánuje sdružení DIGIMONITOR společně s Českým telekomunikačním úřadem a Magistrátem města Ústí nad Labem uspořádání konference, která by zajistila obyvatelům města a regionu všechny potřebné informace. K vypnutí analogové televize v ústecké oblasti by mělo dojít již během příštího roku.

Článek ze dne 20. listopadu 2007 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Nabídka zaměstnání