logo

Výsledky diskuse v rámci panelu mladých

V rámci Panelu mladých, který je součástí projektu Monitoring služeb elektronických komunikací 2008, uspořádala firma Perfekt Crowd diskusi vybrané skupiny mladých lidí a následnou besedu se zástupci ČTÚ.

Účelem besedy bylo především ověření a prohloubení závěrů plynoucích z internetového panelu. Poznatky z diskuse se zpravidla shodovaly s výsledky panelu.

Mladí vnímají služby elektronických komunikaci jako prostředek, "bez kterého si nedokáží představit život" a přiznávají určitou "závislost na jejich používání". Mezi jejich naprosté favority patří mobilní telefon a Internet. Nejdůležitější je, aby prostředky komunikace byly rychlé a ušetřily jim čas. Novinky, další funkce či služby sami nevyhledávají. Pevnou linku používají převážně doma pro připojení k Internetu či omezenému přijímání hovorů. Televizi vnímají spíše jako kulisu pro jinou práci, nemají na její sledování čas a ani program "nenabízí nic víc, než co si mohou najít on-line třeba na internetu". O novinky jako je digitální vysílání se většinou zajímají pouze do té míry, do jaké se problém řeší doma, techničtější specifikace nevyhledávají.

U mobilního telefonu nejvíce využívají volání a SMS. Ostatní funkce příliš nevyužívají. Když si mobil kupují, přiznávají, že se občas nechají zlákat tím, co vše telefon umí. Poté se však opět přesvědčí, že nejdůležitější je jednoduchost. Většina z nich používá od počátku stejného operátora i stejný tarif, se kterým je spokojena a nemá důvod služby měnit či rozšiřovat. Akčními nabídkami se z důvodu nepřehlednosti, nesrozumitelnosti i nedostatku času nezabývají. Budoucnost vidí především v bezplatném telefonování (např. typu Skype).

Také Internet je pro mladé prakticky nezbytný. Využívají jeho služeb denně, počítač bez připojení k Internetu už "ani nezapínají". Služeb Internetu využívají především pro běžnou komunikaci s kamarády (nejčastěji používají ICQ) a pro hledání informací. E-mail začínají pravidelně využívat až s nástupem do zaměstnání nebo na vysokou školu. Za ztrátu času považují surfování na Internetu bez konkrétní představy, co hledají. Budoucnost Internetu je pro ně jednoznačná, nicméně vylepšení vidí momentálně pouze ve zvýšení rychlosti a omezení "obtěžujících a nic neříkajících" reklam. Další služby, které by rozšířily využívání Internetu, nedokáží specifikovat, což zřejmě naznačuje jejich spokojenost s tím, co používají.

Další články k tématům - diskuse - Internet - mladých - novinky - panel - služby - telefon

Článek ze dne 2. prosince 2008 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2008

Udělení poštovní licence na období 2009 až 2012

Výsledky diskuse v rámci panelu mladých

Na ČTÚ jednala technická skupina o plánu přechodu digitálního vysílání

Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2008

Vyhodnocení třetího kola projektu MOSEK

Pokuta 300 000 Kč od ČTÚ pro České Radiokomunikace

Etická pravidla marketingu našich operátorů

Měsíční monitorovací zpráva za září 2008

Workshop ČTÚ Digitalizace a digitální dividenda

Digitalizace a digitální dividenda

Vyhodnocení druhého kola projektu MOSEK

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc srpen 2008

ČTÚ zkoumal rozsah pokrytí obyvatelstva analogovým vysíláním

Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2008

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc červen 2008

Rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat zvláštní ceny v rámci univerzální služby

ČTÚ a Telekomunikační úřad Slovenské republiky si vyměnili zkušenosti v měření DVB-T

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc květen 2008

Měsíční monitorovací zpráva za duben 2008

13. implementační zpráva EK hodnotí trh elektronických komunikací v roce 2007

ČTÚ schválil vyhlášku o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání

Technický plán přechodu schválila vláda

Český telekomunikační úřad udělil oprávnění k využívání evropského harmonizovaného čísla 116 111

Zpráva o plnění povinností České pošty

Zájemci na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby

Stanovisko k reportáži vysílané televizí Nova 14. dubna 2008 v Televizních novinách

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc březen 2008

Předseda Rady ČTÚ jednal se Stálou komisí pro sdělovací prostředky PSP

VÝZVA k předložení nabídky Monitoring služeb elektronických komunikací 2008

Český telekomunikační úřad udělil dočasné oprávnění pro multiplex A v Hradci Králové

Stanovisko ČTÚ k informacím o ceně za přenesení mobilního telefonního čísla, uvedeným v analýze Evropské komise

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc únor 2008

Český telekomunikační úřad šetří rušení televizního příjmu zařízením společnosti MobilKom

Jednání APVTS s Radou ČTÚ

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc leden 2008

Měsíční monitorovací zprávu za měsíc prosinec

ČTÚ dokončil vyúčtování prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby v roce 2004

Nabídka zaměstnání