logo Český telekomunikační úřad

Výsledky diskuse v rámci panelu mladých

V rámci Panelu mladých, který je součástí projektu Monitoring služeb elektronických komunikací 2008, uspořádala firma Perfekt Crowd diskusi vybrané skupiny mladých lidí a následnou besedu se zástupci ČTÚ.

Účelem besedy bylo především ověření a prohloubení závěrů plynoucích z internetového panelu. Poznatky z diskuse se zpravidla shodovaly s výsledky panelu.

Mladí vnímají služby elektronických komunikaci jako prostředek, "bez kterého si nedokáží představit život" a přiznávají určitou "závislost na jejich používání". Mezi jejich naprosté favority patří mobilní telefon a Internet. Nejdůležitější je, aby prostředky komunikace byly rychlé a ušetřily jim čas. Novinky, další funkce či služby sami nevyhledávají. Pevnou linku používají převážně doma pro připojení k Internetu či omezenému přijímání hovorů. Televizi vnímají spíše jako kulisu pro jinou práci, nemají na její sledování čas a ani program "nenabízí nic víc, než co si mohou najít on-line třeba na internetu". O novinky jako je digitální vysílání se většinou zajímají pouze do té míry, do jaké se problém řeší doma, techničtější specifikace nevyhledávají.

U mobilního telefonu nejvíce využívají volání a SMS. Ostatní funkce příliš nevyužívají. Když si mobil kupují, přiznávají, že se občas nechají zlákat tím, co vše telefon umí. Poté se však opět přesvědčí, že nejdůležitější je jednoduchost. Většina z nich používá od počátku stejného operátora i stejný tarif, se kterým je spokojena a nemá důvod služby měnit či rozšiřovat. Akčními nabídkami se z důvodu nepřehlednosti, nesrozumitelnosti i nedostatku času nezabývají. Budoucnost vidí především v bezplatném telefonování (např. typu Skype).

Také Internet je pro mladé prakticky nezbytný. Využívají jeho služeb denně, počítač bez připojení k Internetu už "ani nezapínají". Služeb Internetu využívají především pro běžnou komunikaci s kamarády (nejčastěji používají ICQ) a pro hledání informací. E-mail začínají pravidelně využívat až s nástupem do zaměstnání nebo na vysokou školu. Za ztrátu času považují surfování na Internetu bez konkrétní představy, co hledají. Budoucnost Internetu je pro ně jednoznačná, nicméně vylepšení vidí momentálně pouze ve zvýšení rychlosti a omezení "obtěžujících a nic neříkajících" reklam. Další služby, které by rozšířily využívání Internetu, nedokáží specifikovat, což zřejmě naznačuje jejich spokojenost s tím, co používají.

Další články k tématům - diskuse - Internet - mladých - novinky - panel - služby - telefon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne úterý 2. prosince 2008

Další články od Český telekomunikační úřad

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Nabídka zaměstnání