logo

ČTÚ oceňuje mimořádné úsilí podnikatelů v sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb

Zástupci ČTÚ komunikují průběžně s podnikateli ze sektoru elektronických komunikací a poštovních služeb, kteří zajišťují prvky kritické infrastruktury státu. Jejich potřeby prostřednictvím MPO přenášejí na úroveň Ústředního krizového štábu, a naopak je průběžně informují o jeho závěrech.

"Vážíme si především práce výkonných pracovníků v terénu, ať už zaměstnanců České pošty nebo techniků operátorů, kteří se i v nepříznivých podmínkách snaží zajistit svým zákazníkům v maximálním možném rozsahu a kvalitě dostupnost svých služeb. Jsme průběžně informováni o situaci a obtížích, se kterými se podnikatelé na trhu musí vyrovnat, víme o přijímaných opatřeních a snažíme se jim v nich pomoci," říká Hana Továrková, předsedkyně Rady ČTÚ.

Český telekomunikační úřad také podpořil záměr mobilních operátorů umožnit svým zákazníkům bezplatný přístup k vybraným vládním webovým stránkám s cílem podpořit dostupnost aktuálních informací k opatřením souvisejícím s pandemií COVID-19.

V této souvislosti ČTÚ uvítal i společně přijaté sdělení sdružení evropských regulátorů BEREC a Evropské komise k problematice aplikace Nařízení Evropského Parlamentu a Rady o opatřeních pro přístup k otevřenému internetu v aktuálních krizových podmínkách.

Společné prohlášení BEREC a Evropské komise

BEREC a EK uveřejnili prohlášení s ohledem na možné budoucí problémy s kapacitou sítí. Jelikož opatření omezující setkávání lidí v sobě nesou také zvýšené nároky na objemy aktivit realizovaných přes internet, jako je online vyučování nebo práce z domova, vzrostla poptávka po kapacitě připojení a přenosů.

Jakkoliv zvýšená potřeba datových přenosů zatím nevedla k obecnému přetížení sítí, nároky na datový provoz stále rostou.

Dle prohlášení, telekomunikační operátoři, poskytovatelé obsahu a aplikací a koncoví uživatelé mohou přispět k bezproblémovému fungování internetu během tohoto období krize.

Proto, EK a BEREC vyzývají občany, aby internet využívali zodpovědně, zejména aby využívali taková nastavení jejich zařízení, která snižují nároky na spotřebu dat; dále vyzývají poskytovatele obsahu a aplikací, aby spolupracovali s telekomunikačními operátory a zvážili dočasnou úpravu pro propustnost přenosů videa.

BEREC a EK nicméně potvrdili, že jsou připraveny nadále hájit dodržování Nařízení o síťové neutralitě (EU) 2015/2120, které v principu zakazuje operátorům blokovat, zpomalovat nebo upřednostňovat určitý provoz v síti v jiných než pouze výjimečných a odůvodněných případech.

Podle zmíněného nařízení mohou být taková opatření učiněna i pro případ hrozícího přetížení sítě a ke zmírnění dopadů výjimečného a dočasného přetížení sítě, a to vždy za podmínky, že v rámci jedné kategorie služeb je provoz řízen stejně.

To platí i v současné situaci, kdy se operátoři mohou opřít o tuto výjimku, pokud budou jimi uplatněná opatření nezbytná pro řešení či odvrácení přetížení sítě a budou uplatněna pouze po dobu nezbytně nutnou.

Prohlášení shrnuje, co je potřeba dělat v případě (hrozícího) přetížení sítě. Jelikož jde o výjimku z Nařízení, musí být možnost opatření pro řízení provozu vykládána restriktivně.

Operátoři by proto měli zvážit:

BEREC a EK budou aktuální situaci průběžně monitorovat a vyhodnocovat.

Článek ze dne 25. března 2020 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Nabídka zaměstnání