logo

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Cílem připravované vyhlášky ČTÚ je stanovit rozsah, formu a způsob předávání informací ze strany operátorů pro účely provozování srovnávače cen a kvality služeb elektronických komunikací, které jsou rozhodující pro výběr ze strany uživatele.

Po ukončení mezirezortního připomínkového řízení v říjnu 2020 doznala vyhláška několika změn, ve kterých ČTÚ v odůvodněných případech vyhověl některým požadavkům poskytovatelů služeb elektronických komunikací a upravil rozsah původně navržených povinně předávaných informací, při zachování vypovídající hodnoty srovnávacího nástroje a jím zpracovaných informací.

Dále byla odebrána povinnost předávat informace o podobě kombinací (balíčků) různých služeb elektronických komunikací (např. internetu, IPTV a mobilního volání), které budou nahrazeny odkazy přímo na stránky operátora s příslušnými informacemi a konečně byl upraven i způsob vykazování geografické dostupnosti služeb.

Ten nově umožní operátorům vykázat dostupnost služby za celou ulici, obec, městskou část či městský obvod v případě statutárních měst a hlavního města Prahy, pokud je příslušná služba v této geografické jednotce dostupná alespoň na 7% adresních míst.

Za dostupnou se považuje i služba, kterou je operátor na adresním místě schopen aktivovat do 30 dnů od uplatnění žádosti o poskytnutí služby.

Sběr dat pro srovnávací nástroj bude proveden tak, aby od února 2021 byl srovnávací nástroj zpřístupněn pro mobilní služby a od dubna 2021 pro ostatní srovnávané služby.

Srovnávací nástroj umožní spotřebitelům porovnávat:

ČTÚ bude o zahájení sběru dat a o spuštění tohoto nástroje informovat nejen na svých webových stránkách.

Další články k tématům - internet - IPTV - operátor - SMS - srovnávač - telefonie - televize

Článek ze dne 16. prosince 2020 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Nabídka zaměstnání