logo

České sítě zvládají nárůst datového provozu

V důsledku mimořádných opatření přijatých v řadě zemí EU s cílem zajistit pokud možno bezkontaktní způsob komunikace občanů v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19, došlo k významnému nárůstu datového provozu, který je již způsobilý ohrozit kapacitní možnosti datových sítí v některých zemích.

V reakci na tuto situaci proto Evropská komise a Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) vydaly společné prohlášení, kterým deklarovaly, že poskytovatelé služby přístupu k internetu jsou za současného stavu oprávněni, ve smyslu čl. 3.3 Nařízení EP a Rady (EU) 2015/2120, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu, aplikovat mimořádná opatření řízení provozu, tak aby předešli možnému přetížení sítě.

Zároveň vyzvaly operátory, provozovatele aplikací i koncové uživatele k odpovědnosti při využívání datových služeb.

Pro účely sledování oprávněnosti užití případných mimořádných opatření řízení provozu byl ve spolupráci s regulačními orgány členských států ustanoven monitorovací mechanismus, jehož prostřednictvím je každodenně sledován objem datového provozu, případné problémy související se zvýšením provozu a možná opatření přijatá poskytovateli.

Tuzemské sítě i přes zvýšený objem datového provozu zatím zvládají nárůst bez větších obtíží a žádné vážnější přetížení sítí dosud nebylo zaznamenáno.

V této souvislosti je vhodné zmínit, že významní čeští poskytovatelé služeb v současné době umožňují svým zákazníkům přístup zdarma k vybraným vládním webovým stránkám s cílem podpořit dostupnost aktuálních informací k opatřením souvisejícím s epidemií COVID-19.

Jednotliví operátoři rovněž nabídli svým zákazníkům bezplatné rozšíření objemu poskytovaných služeb, ať už se jedná o nabídku neomezených dat, či nabídku určenou seniorům.

Další články k tématům - BEREC - COVID-19 - datový provoz - epidemie - monitoring - operátor - zdarma

Článek ze dne 5. května 2020 - úterý

Další články od Český telekomunikační úřad

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Nabídka zaměstnání