logo itpoint.cz

Design a architektura - počítačové kurzy GOPAS

05.06. 2023 (dnů = 5) - Katalogová cena: 23000 Kč (Praha), 23000 Kč (Brno), 1100 EUR (Bratislava)
Kurz se zabývá aplikací návrhových vzorů "Design Patterns". Naučíte se používat vzory v analýze, architektuře, designu, programování, refaktoringu, ladění a testování. Během kurzu bude ukázáno mnoho technik nazývaných "Best Practices" používaných v jednotlivých etapách a disciplínách tvorby softwaru. Cílem kurzu je umožnit pochopení principů používání vzorů prostřednictvím praktických příkladů.
13.09. 2023 (dnů = 2) - Katalogová cena: 16200 Kč (Praha), 16200 Kč (Brno), 700 EUR (Bratislava)
Kurz je zaměřen především na seznámení se s architektonickými principy tvorby „enterprise aplikací“ metodou aplikace adekvátních architektonických vzorů. Naučíte se používat architektonické vzory pro efektivní tvorbu informačních systémů, resp. jejich částí. Během kurzu bude ukázána řada technik, metod, postupů a praktik použitelných v jednotlivých krocích tvorby software. Cílem kurzu je přinést lepší pochopení principů používání architektonických vzorů prostřednictvím praktických příkladů. Po celou dobu kurzu budou probíraná témata demonstrována a prakticky řešena na případové studii.