logo Český telekomunikační úřad

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Novela zákona o elektronických komunikacích nově výslovně předjímá možnost automatického prodloužení smlouvy uzavřené na dobu určitou. Jednou z nejdůležitějších podmínek toho, aby poskytovatel služby mohl závazek automaticky prolongovat je, že je tak sjednáno v uzavřené smlouvě.

Dle přechodných ustanovení k novele zákona o elektronických komunikacích jsou poskytovatelé povinni uvést smlouvy do souladu s novelizovaným zněním zákona o elektronických komunikacích (implementuje tzv. evropský kodex pro elektronické komunikace) do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti této novely, k níž došlo dne 1. 1. 2022.

Dalším důležitým pravidlem je skutečnost, že automaticky prodloužit závazek lze pouze za týchž podmínek a o tutéž dobu, na kterou byla předmětná smlouva uzavřena.

Operátoři jsou dále povinni zajistit řádnou informovanost účastníků. Musí je prokazatelně informovat v textové podobě jasně a srozumitelně před samotnou autoprolongací o konci závazku ze smlouvy, a taktéž i o způsobech, jakými lze tento závazek vypovědět.

V souvislosti s automatickým prodloužením smlouvy taktéž zákon o elektronických komunikacích požaduje, aby poskytovatelé služby alespoň jednou ročně informovali účastníka o nejvýhodnějších cenách za poskytované služby.

Pokud se účastník, jehož závazek byl tímto způsobem již prodloužen, rozhodne jej ukončit, nemusí se obávat naúčtování sankcí spojených s předčasným ukončením smlouvy před uplynutím sjednané doby jejího trvání, neboť v takovém případě platí, že po automatickém prodloužení má účastník právo závazek ze smlouvy kdykoli bezplatně vypovědět s nejvýše jednoměsíční výpovědní dobou.

Ukládá se mu pouze úhrada za dotované koncové zařízení, pokud si ho ponechá. Zákon o elektronických komunikacích limituje maximální výši této úhrady tak, že tato nesmí překročit poměrnou část hodnoty tohoto zařízení dohodnutou v okamžiku uzavření smlouvy, nebo části ceny za služby, kterou zbývá uhradit do zániku závazku ze smlouvy, podle toho, která z těchto dvou částek je nižší.

Další články k tématům - autoprolongace - operátor - smlouva - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne úterý 2. srpna 2022

Další články od Český telekomunikační úřad

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Nabídka zaměstnání