logo Český telekomunikační úřad

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Novela zákona o elektronických komunikacích nově výslovně předjímá možnost automatického prodloužení smlouvy uzavřené na dobu určitou. Jednou z nejdůležitějších podmínek toho, aby poskytovatel služby mohl závazek automaticky prolongovat je, že je tak sjednáno v uzavřené smlouvě.

Dle přechodných ustanovení k novele zákona o elektronických komunikacích jsou poskytovatelé povinni uvést smlouvy do souladu s novelizovaným zněním zákona o elektronických komunikacích (implementuje tzv. evropský kodex pro elektronické komunikace) do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti této novely, k níž došlo dne 1. 1. 2022.

Dalším důležitým pravidlem je skutečnost, že automaticky prodloužit závazek lze pouze za týchž podmínek a o tutéž dobu, na kterou byla předmětná smlouva uzavřena.

Operátoři jsou dále povinni zajistit řádnou informovanost účastníků. Musí je prokazatelně informovat v textové podobě jasně a srozumitelně před samotnou autoprolongací o konci závazku ze smlouvy, a taktéž i o způsobech, jakými lze tento závazek vypovědět.

V souvislosti s automatickým prodloužením smlouvy taktéž zákon o elektronických komunikacích požaduje, aby poskytovatelé služby alespoň jednou ročně informovali účastníka o nejvýhodnějších cenách za poskytované služby.

Pokud se účastník, jehož závazek byl tímto způsobem již prodloužen, rozhodne jej ukončit, nemusí se obávat naúčtování sankcí spojených s předčasným ukončením smlouvy před uplynutím sjednané doby jejího trvání, neboť v takovém případě platí, že po automatickém prodloužení má účastník právo závazek ze smlouvy kdykoli bezplatně vypovědět s nejvýše jednoměsíční výpovědní dobou.

Ukládá se mu pouze úhrada za dotované koncové zařízení, pokud si ho ponechá. Zákon o elektronických komunikacích limituje maximální výši této úhrady tak, že tato nesmí překročit poměrnou část hodnoty tohoto zařízení dohodnutou v okamžiku uzavření smlouvy, nebo části ceny za služby, kterou zbývá uhradit do zániku závazku ze smlouvy, podle toho, která z těchto dvou částek je nižší.

Další články k tématům - autoprolongace - operátor - smlouva - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne úterý 2. srpna 2022

Další články od Český telekomunikační úřad

Pětičlená Rada ČTÚ je opět kompletní

Jednostranná změna tarifu ze strany operátora musí být oznámena jasně a srozumitelně

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Nabídka zaměstnání