logo Český telekomunikační úřad

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Telefonní hovory se mohou značně prodražit, když si nedáme pozor. ČTÚ proto spotřebitelům doporučuje, aby se vždy podrobně seznámili s cenou a způsobem účtování telefonního hovoru. A to zejména pokud se hodlají účastnit televizní soutěže po telefonu!

Cena běžného telefonního hovoru se může značně lišit od ceny hovoru, který směřuje na tzv. barevné linky. Zpozornět by spotřebitelé měli zejména u žluté a duhové kategorie.

Tyto linky začínají číslicí 9 a jsou tzv. službou s vyjádřenou cenou - což znamená, že je z daného telefonního čísla možno zjistit, kolik bude minuta telefonního hovoru stát.

Pro tuto kategorii platí ceny citelně vyšší, než u ostatních barevných linek či běžných hovorů, a proto by měli být spotřebitelé obezřetní a cenu hovoru si předem spočítat.

Měli by také vzít v úvahu fakt, že za každý jednotlivý hovor, byť sebekratší, je účtována minutová sazba podle způsobu tarifikace (pro tuto kategorii nejčastěji 60 + 60, tedy po celých minutách za každou, byť jen započatou minutu), případně plná cena za spojení.

ČTÚ v nedávné době zaznamenal případ spotřebitelky, která stihla během jedné minuty uskutečnit několik volání do televizní soutěže na linku s vyjádřenou cenou - poté, co nebyla přepojena do televizního studia, hovor ukončila a ihned uskutečnila volání další.

Za jednu reálnou minutu času tak uskutečnila několik telefonních hovorů, přičemž vždy došlo k zaúčtování nově započaté minuty volání - místo zpoplatnění cenou za jednu minutu souvislého hovoru tak bylo každé nově navázané spojení účtováno zvlášť.

Účet za účast ve třech hodinových televizních soutěžích se tak bohužel pro tuto spotřebitelku vyšplhal na několik desítek tisíc Kč!

Zde je tedy potřeba zdůraznit četnost uskutečněných telefonátů, neboť především ta zapříčinila astronomickou výši telefonního účtu.

ČTÚ spotřebitelům doporučuje, aby se vždy podrobně seznámili s cenou a způsobem účtování telefonních hovorů, a prostudovali si podmínky účasti v televizní soutěži, včetně pravděpodobnosti případné výhry.

Další články k tématům - barevné linky - cena hovoru - soutěž - telefon - televize - účtování

Článek Český telekomunikační úřad ze dne pátek 23. října 2020

Další články od Český telekomunikační úřad

Pětičlená Rada ČTÚ je opět kompletní

Jednostranná změna tarifu ze strany operátora musí být oznámena jasně a srozumitelně

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Nabídka zaměstnání