logo

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Vždy se podrobně seznamte s cenou a způsobem účtování hlasových služeb u svého operátora - musí to být uvedeno ve smlouvě! Cena telefonního hovoru ani způsob účtování nejsou regulovány. Záleží jen na obchodním rozhodnutí poskytovatele, kolik si bude účtovat a jakým způsobem.

V praxi se tak mohou spotřebitelé setkat s různým účtováním hovorů - po celých minutách, tzn. za každou započatou minutu hovoru je účtována sjednaná cena, nebo v současné době u paušálních tarifů asi nejčastěji s tím, že za pevnou měsíční cenu mohou využívat tzv. neomezené volání, nebo určitý počet volných minut.

Možných dalších způsobů stanovení ceny je však celá řada - např.:

Teoreticky by telefonní hovory mohly být účtovány i po jednotlivých hovorech.

Tarifikace tak může významně ovlivnit konečnou cenu hovoru. Např. hovor trvající 1,5 minuty s minutovou cenou 3 Kč/minutu při tarifikaci 60+1 bude stát 4,50 Kč, při tarifikaci 60+60 bude stát 6 Kč.

S cenou 90 Kč/minutu budou rozdíly ještě větší, u tarifikace 60+1 bude hovor stát 135 Kč a s tarifikací 60+60 až 180 Kč.

Údaje o ceně, popřípadě způsob určení ceny a způsob získávání aktuálních informací o všech platných cenách služeb, musí být sjednán ve smlouvě.

Z hlediska způsobu účtování (tarifikace) je zásadní rovněž definice telefonního hovoru jako takového. Voláním je myšleno každé navázání spojení prostřednictvím telefonní sítě. Ukončením spojení telefonní hovor končí a každé nové volání je účtováno jako hovor nový.

Pokud tak poskytovatel služby například účtuje hovory po minutách a zákazník během jedné minuty uskuteční pět volání (byť) na stále stejné telefonní číslo, bude účtována cena 5 minut (za každý započatý hovor, resp. každé navázané spojení), nikoli cena jedné minuty, během které k uskutečňování hovorů skutečně dochází.

ČTÚ proto spotřebitelům doporučuje, aby se vždy podrobně seznámili s cenou a způsobem účtování telefonních hovorů.

Další články k tématům - cena hovoru - operátor - smlouva - tarifikace - telefonie - účtování

Článek ze dne 21. října 2020 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Nabídka zaměstnání