logo

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Vždy se podrobně seznamte s cenou a způsobem účtování hlasových služeb u svého operátora - musí to být uvedeno ve smlouvě! Cena telefonního hovoru ani způsob účtování nejsou regulovány. Záleží jen na obchodním rozhodnutí poskytovatele, kolik si bude účtovat a jakým způsobem.

V praxi se tak mohou spotřebitelé setkat s různým účtováním hovorů - po celých minutách, tzn. za každou započatou minutu hovoru je účtována sjednaná cena, nebo v současné době u paušálních tarifů asi nejčastěji s tím, že za pevnou měsíční cenu mohou využívat tzv. neomezené volání, nebo určitý počet volných minut.

Možných dalších způsobů stanovení ceny je však celá řada - např.:

Teoreticky by telefonní hovory mohly být účtovány i po jednotlivých hovorech.

Tarifikace tak může významně ovlivnit konečnou cenu hovoru. Např. hovor trvající 1,5 minuty s minutovou cenou 3 Kč/minutu při tarifikaci 60+1 bude stát 4,50 Kč, při tarifikaci 60+60 bude stát 6 Kč.

S cenou 90 Kč/minutu budou rozdíly ještě větší, u tarifikace 60+1 bude hovor stát 135 Kč a s tarifikací 60+60 až 180 Kč.

Údaje o ceně, popřípadě způsob určení ceny a způsob získávání aktuálních informací o všech platných cenách služeb, musí být sjednán ve smlouvě.

Z hlediska způsobu účtování (tarifikace) je zásadní rovněž definice telefonního hovoru jako takového. Voláním je myšleno každé navázání spojení prostřednictvím telefonní sítě. Ukončením spojení telefonní hovor končí a každé nové volání je účtováno jako hovor nový.

Pokud tak poskytovatel služby například účtuje hovory po minutách a zákazník během jedné minuty uskuteční pět volání (byť) na stále stejné telefonní číslo, bude účtována cena 5 minut (za každý započatý hovor, resp. každé navázané spojení), nikoli cena jedné minuty, během které k uskutečňování hovorů skutečně dochází.

ČTÚ proto spotřebitelům doporučuje, aby se vždy podrobně seznámili s cenou a způsobem účtování telefonních hovorů.

Další články k tématům - cena hovoru - operátor - smlouva - tarifikace - telefonie - účtování

Článek ze dne 21. října 2020 - středa

Další články od Český telekomunikační úřad

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Nabídka zaměstnání