logo Český telekomunikační úřad

Přenositelnost telefonních čísel - jak by to mělo fungovat

Zákon o elektronických komunikacích stanovuje poskytovatelům služeb povinnost umožnit na žádost každému účastníkovi ponechat si své telefonní číslo. Portace čísel byla zavedena v rámci pevných sítí v roce 2003 a v rámci mobilních v roce 2006.

Zákon upravuje maximální dobu přerušení poskytování služby, která smí činit maximálně jeden pracovní den. Co do stanovení dalších podmínek pro přenesení telefonního čísla, odkazuje zákon na opatření obecné povahy vydávané ČTÚ, některé podmínky upravuje také všeobecné oprávnění.

V praxi je operátory pro přenesení telefonního čísla využíván identifikátor nazvaný ČVOP (číslo výpovědi opouštěného poskytovatele). Toto číslo společně se souvisejícími informacemi poskytne opouštěný poskytovatel (tedy ten, od kterého zákazník hodlá odejít) způsobem, který si účastník zvolil pro zaslání vyúčtování, nedojde-li k dohodě o jiném (rychlejším) způsobu zaslání identifikátoru a souvisejících informací.

Případně po provedení jednoznačné identifikace účastníka mu může být tento identifikační kód předán v písemné formě přímo na provozovně či jiném kontaktním místě.

Předání identifikátoru spotřebiteli by mělo především proběhnout bezodkladně, bez jakýchkoli zbytečných průtahů - nedojde-li k osobnímu předání na provozovně či kontaktním místě, pak například prostřednictvím SMS, e-mailu, telefonicky apod.

Před samotným přenesením telefonního čísla je nutné vypořádat závazky s opouštěným poskytovatelem - typicky ukončit smlouvu dohodou či výpovědí. K přejímajícímu poskytovateli pak účastník směřuje svou žádost o přenesení telefonního čísla a sdělí mu identifikátor předaný opouštěným poskytovatelem.

Přejímající poskytovatel uzavře s účastníkem objednávku na přenos telefonního čísla a poté dohodne s opouštěným poskytovatelem termín přenosu čísla. Přejímající poskytovatel by měl při sepisování žádosti o přenesení telefonního čísla účastníka informovat o podmínkách přenesení - tedy o tom, že k úspěšnému přenesení je nezbytné, aby byla ukončena smlouva s opouštěným poskytovatelem, o ceně a časovém horizontu přenesení telefonního čísla, případné důvody pro odmítnutí přenesení telefonního čísla, na jak dlouho bude přerušeno poskytování služby (vždy by pak měla být zachována možnost tísňových volání) a dohodne s účastníkem termín zahájení poskytování služby.

V případě splnění všech dohodnutých podmínek, pak lhůta pro přenesení telefonního čísla činí čtyři pracovní dny od podání žádosti u přejímajícího poskytovatele, případně je možné se dohodnout na lhůtě delší.

V případě, že by spotřebitel měl za to, že přejímající či opouštěný poskytovatel služeb postupuje v rozporu s uzavřenou smlouvu či uvedenými pravidly pro proces přenesení telefonního čísla, má právo uplatnit proti takovému postupu reklamaci a případně se poté obrátit na ČTÚ se stížností nebo námitkou proti vyřízení reklamace.

Další články k tématům - ČVOP - operátor - portace - reklamace - smlouva - SMS - telefon - vyúčtování - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne úterý 21. června 2016

Další články od Český telekomunikační úřad

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

Nabídka zaměstnání