logo

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Operátor T-Mobile oznámil záměr rušení některých svých tarifů a postupnou migraci řady svých zákazníků na novější tarify, což bude v mnoha případech spojeno se změnou skladby tarifu či jeho ceny. Připomínáme, co by měl spotřebitel v této souvislosti vědět.

Důležité je říci, že operátor má na zrušení tarifu nebo jeho změnu právo, jedná se o změnu smluvních podmínek, kterou zákon o elektronických komunikacích připouští. Možnost takové změny a její rozsah musí být ve smlouvě sjednány.

Zákazník má oproti tomu právo změnu (vyjma situace, že by taková změna byla výhradně k lepšímu) neakceptovat a bezplatně vypovědět závazek ze smlouvy.

Operátor musí splnit i některé další podmínky. Mezi ty patří mj. též povinnost v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem informovat účastníka o veškerých změnách smluvních podmínek nejpozději 1 měsíc před nabytím účinnosti změny smlouvy.

Jednoduše řečeno - zákazník musí písemně obdržet veškeré informace o datu změny, novém tarifu a jeho ceně. Zároveň poskytovatel služby musí zákazníka informovat o jeho právu vypovědět závazek ze smlouvy, aniž by mu vznikly jakékoli další náklady, jsou-li splněny zákonné požadavky na toto bezplatné ukončení závazku.

Trochu jiná situace nastává, pokud zákazník využívá např. dotovaný telefon, v takovém případě má operátor právo na úhradu.

Cena však nesmí být vyšší, než poměrná část hodnoty tohoto zařízení dohodnutá v okamžiku uzavření smlouvy nebo části ceny za služby, kterou zbývá uhradit do zániku závazku ze smlouvy, podle toho, která z těchto částek je nižší.

Pokud jsem tedy např. obdržel k tarifu bezplatně telefon v hodnotě 12000 korun a v době, kdy mi poskytovatel služby mění tarif a já tuto změnu neakceptuji, mi zbývá ještě 7 měsíců závazku, jeho cena se musí rozpočítat do celkové délky závazku, např. 24 měsíců.

Cena vychází na 500 Kč měsíčně - zaplatím tedy 7x 500 Kč, pokud jsem platil paušál vyšší než 500, nebo zbývající paušál, pokud by tato částka byla nižší.

Pro úplnost uveďme, že pokud by se jednalo o změny čistě administrativní povahy a s neutrálními dopady, nebo pokud smlouva byla změněna na základě změny právní úpravy nebo na základě rozhodnutí Úřadu, právo na bezplatné ukončení smlouvy účastníku nevzniká, což ovšem není výše popsaný případ.

Pokud má zákazník jakékoliv nejasnosti ohledně ukončení tarifu a jeho změny na jiný, lze se obrátit na ČTÚ s dotazem, stížností či prostřednictvím námitkového řízení.

Další články k tématům - operátor - smlouva - tarif - telefon - zákon

Článek ze dne 24. října 2022 - pondělí

Další články od Český telekomunikační úřad

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Nabídka zaměstnání