logo Český telekomunikační úřad

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Operátor T-Mobile oznámil záměr rušení některých svých tarifů a postupnou migraci řady svých zákazníků na novější tarify, což bude v mnoha případech spojeno se změnou skladby tarifu či jeho ceny. Připomínáme, co by měl spotřebitel v této souvislosti vědět.

Důležité je říci, že operátor má na zrušení tarifu nebo jeho změnu právo, jedná se o změnu smluvních podmínek, kterou zákon o elektronických komunikacích připouští. Možnost takové změny a její rozsah musí být ve smlouvě sjednány.

Zákazník má oproti tomu právo změnu (vyjma situace, že by taková změna byla výhradně k lepšímu) neakceptovat a bezplatně vypovědět závazek ze smlouvy.

Operátor musí splnit i některé další podmínky. Mezi ty patří mj. též povinnost v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem informovat účastníka o veškerých změnách smluvních podmínek nejpozději 1 měsíc před nabytím účinnosti změny smlouvy.

Jednoduše řečeno - zákazník musí písemně obdržet veškeré informace o datu změny, novém tarifu a jeho ceně. Zároveň poskytovatel služby musí zákazníka informovat o jeho právu vypovědět závazek ze smlouvy, aniž by mu vznikly jakékoli další náklady, jsou-li splněny zákonné požadavky na toto bezplatné ukončení závazku.

Trochu jiná situace nastává, pokud zákazník využívá např. dotovaný telefon, v takovém případě má operátor právo na úhradu.

Cena však nesmí být vyšší, než poměrná část hodnoty tohoto zařízení dohodnutá v okamžiku uzavření smlouvy nebo části ceny za služby, kterou zbývá uhradit do zániku závazku ze smlouvy, podle toho, která z těchto částek je nižší.

Pokud jsem tedy např. obdržel k tarifu bezplatně telefon v hodnotě 12000 korun a v době, kdy mi poskytovatel služby mění tarif a já tuto změnu neakceptuji, mi zbývá ještě 7 měsíců závazku, jeho cena se musí rozpočítat do celkové délky závazku, např. 24 měsíců.

Cena vychází na 500 Kč měsíčně - zaplatím tedy 7x 500 Kč, pokud jsem platil paušál vyšší než 500, nebo zbývající paušál, pokud by tato částka byla nižší.

Pro úplnost uveďme, že pokud by se jednalo o změny čistě administrativní povahy a s neutrálními dopady, nebo pokud smlouva byla změněna na základě změny právní úpravy nebo na základě rozhodnutí Úřadu, právo na bezplatné ukončení smlouvy účastníku nevzniká, což ovšem není výše popsaný případ.

Pokud má zákazník jakékoliv nejasnosti ohledně ukončení tarifu a jeho změny na jiný, lze se obrátit na ČTÚ s dotazem, stížností či prostřednictvím námitkového řízení.

Další články k tématům - operátor - smlouva - tarif - telefon - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne pondělí 24. října 2022

Další články od Český telekomunikační úřad

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Nabídka zaměstnání