logo Český telekomunikační úřad

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Český telekomunikační úřad upozorňuje na tzv. politiku přiměřeného využívání, která se uplatňuje v souvislosti s principem roam like at home - tedy zpoplatnění služeb elektronických komunikací v zemích Evropské unie za domácích podmínek.

Aby se zabránilo případnému zneužití či nezvyklému využití roamingu za těchto výhodných podmínek, jsou operátoři oprávněni uplatnit ochranné mechanismy, kterých lze využít za předem daných podmínek.

O zneužití roamingu lze hovořit především tehdy, využívá-li jej zákazník k jinému účelu, než ke krátkodobým pravidelným cestám, což je hlavní smysl roamingových opatření - typicky se může jednat o případ, kdy zákazník zamýšlí dlouhodobý pobyt na území jiného členského státu z pracovních či studijních důvodů.

V takovém případě mohou operátoři limitovat využívání maloobchodních roamingových služeb. Je nezbytné, aby zákazníci byli s předstihem o uplatněném limitu informováni, rovněž tak i v případě, kdy ho již dosáhnou.

Vyčerpání takto omezených služeb nicméně neznamená, že by zákazníci nemohli po zbytek pobytu nadále těchto služeb využívat. Jejich využití nad rámec limitu však již může být zpoplatněno.

Kupříkladu využití datových roamingových služeb nad rámec stanoveného limitu může být zpoplatněno částkou ve výši maximální velkoobchodní ceny za roamingová data, která byla ode dne 1. 7. 2022 stanovena na 2 EUR za 1 GB dat a do roku 2027 se postupně sníží na částku 1 EUR.

Nežli přikročí k uplatnění ochranných opatření, může operátor sledovat využití roamingových služeb ze strany zákazníka, a to za období minimálně v délce posledních čtyř měsíců.

Pokud dospěje ke zjištění, že ve sledovaném období převažovalo využívání služeb v zahraničí, a rovněž tak převládala přítomnost na území jiného členského státu, může zákazníka nejprve kontaktovat s žádostí o objasnění této situace.

Pro zajímavost lze zmínit, že pokud by zákazník byl nucen setrvat v jiné členské zemi delší dobu, než původně zamýšlel, a to z důvodu, který by nemohl ovlivnit, kupříkladu kvůli pandemii či dočasnému uzavření hranic, měl by operátor v této situaci vyjít vstříc a na odůvodněnou žádost prodloužit dobu, po kterou lze využívat služeb bez výše popsaného limitu.

Další články k tématům - operátor - regulace - roam like at home - roaming

Článek Český telekomunikační úřad ze dne pátek 28. července 2023

Další články od Český telekomunikační úřad

Jednostranná změna tarifu ze strany operátora musí být oznámena jasně a srozumitelně

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Nabídka zaměstnání