logo Český telekomunikační úřad

Roaming v nečlenských zemích EU

Z dotazů spotřebitelů, které ČTÚ v oblasti problematiky roamingu vyřizuje vyplývá, že si nejsou vždy jisti, kde lzevyužívat roaming jako takový, případně, kde všude platí regulovaný roaming a jaké poplatky jsou v této souvislosti účtovány.

Poskytování roamingových služeb je založené na individuálních velkoobchodních roamingových dohodách operátorů působících v jednotlivých členských státech. Poskytovatelé tedy nemají povinnost zajistit na území jakékoliv země možnost hlasových a datových služeb a ČTÚ nedisponuje pravomocí autoritativně nařídit poskytování roamingových služeb kdekoliv na světě.

V případě zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie, se navíc neuplatňuje evropská roamingová politika, a tedy nejsou účtovány regulované - výhodnější roamingové ceny za využívané služby. V tomto případě nejsou poskytovatelé vázáni evropskými předpisy garantujícími příznivější cenové podmínky, ceny za roamingové služby v těchto zemích tak mohou být velmi vysoké.

V této souvislosti ČTÚ doporučuje ověřit si před samotnou cestou do vybrané nečlenské země v obchodních podmínkách konkrétního operátora, zda danou oblast zahrnuje do poskytování svých roamingových služeb, jaká pravidla uplatňuje v případě využívání služeb na tomto území, případně jaký roamingový tarif lze pro co nejvýhodnější cenu služeb, po dobu pobytu sjednat.

Tato obezřetnost napomůže zákazníkům vyvarovat se nepříjemného překvapení v podobě následného neúměrně vysokého vyúčtování služeb.

Na území členských států Evropské unie se na základě příslušných evropských předpisů uplatňuje regulace mobilních hlasových i datových služeb, která se řídí principem roam like at home.

Na základě tohoto principu lze na území členských států, zjednodušeně řečeno, využívat těchto služeb za stejných cen jako v domovském státě, tj. za vnitrostátní maloobchodní ceny.

V některých případech jsou regulované roamingové služby poskytovány i v evropských zemích, které nejsou členy Evropské unie, kupříkladu na území Velké Británie.

I v tomto případě tedy doporučuje ČTÚ před samotnou cestou ověřit u příslušného operátora, jaké země začleňuje do zóny Evropské unie, neboť regulovaných cen se na zbytku evropského území nelze domáhat, zde záleží výhradně na obchodním rozhodnutí každého poskytovatele.

AKTUALIZACE CEN REGULOVANÉHO ROAMINGU A MEZINÁRODNÍHO VOLÁNÍ

Nižší ceny za volání a SMS do zemí EHP

Od 15. 5. 2023 došlo ke snížení maximálních cen mezinárodního volání a SMS do zemí EHP, které jsou regulovány novelizovaným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120.

Snížení cen odráží posílení české koruny oproti euru v prvním čtvrtletí roku 2023 meziročně o 3,19 %. Od uvedeného data tak dotčení operátoři nesmějí účtovat za minutu volání z ČR do zemí EU, Lichtenštejnska, Norska a na Island vyšší jednotkovou cenu než 4,531 Kč bez DPH (0,19 eura), tj. 5,483 Kč s DPH a za odeslání jedné SMS částku vyšší než 1,431 Kč bez DPH (0,06 eura), tj. 1,731 Kč s DPH.

Tyto maximální ceny se každoročně přepočítávají z cenových stropů stanovených v eurech podle průměrné hodnoty referenčních směnných kurzů zveřejněných ve dnech 15. 1., 15. 2. a 15. 3. daného roku Evropskou centrální bankou v Úředním věstníku EU.

Aktualizace cen regulovaného roamingu od 15. 5. 2023

V souladu s nařízením EU o roamingu č. 2022/612 byly od 15. 5. 2023 aktualizovány maximální velkoobchodní roamingové ceny, které si tuzemští mobilní operátoři mohou účtovat za regulovaný roamingový provoz.

Po přepočtu průměrem referenčních směnných kurzů zveřejněných Evropskou centrální bankou (ECB) 15. 1., 15. 2. a 15. 3. 2023 (ve výši 23,850 Kč/EUR) jsou tyto stropy od 15. 5. 2023 ve výši 0,5247 Kč za minutu volání, 0,0954 Kč za SMS a 42,9306 Kč za 1 GB dat - všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

V jakém případě se změna dotýká zákazníků

Výše popsané změny se dotknou primárně velkoobchodních plateb. Změna velkoobchodní ceny za roamingové datové služby má však vliv i na úpravu roamingových datových limitů u tzv. otevřených datových balíčků, u kterých je cena za GB dat menší než velkoobchodní jednotková cena, tj. aktuálně 42,9306 Kč/GB.

Automaticky se mezi ně řadí např. neomezené datové tarify (bez ohledu na to, jestli tarif obsahuje také jiné mobilní služby - hlas, SMS).

Příklady datových limitů

Pokud je tarif otevřeným datovým balíčkem, pak se roamingový datový tarif pro EU vypočítá podle vzorce: maloobchodní cena celého tarifu bez DPH / velkoobchodní strop - tedy 42,9306 Kč x 2.

Např. v případě, že tarif s 15 GB by stál 300 Kč bez DPH, roamingový datový limit v rámci EU bude 13,976 GB (300 / 42,9306 * 2).

V případě neomezeného datového tarifu za cenu 900 Kč by pak byl datový limit 41,928 GB.

Další články k tématům - operátor - roam like at home - roaming - SMS - tarif

Článek Český telekomunikační úřad ze dne čtvrtek 25. května 2023

Další články od Český telekomunikační úřad

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Nabídka zaměstnání