logo Český telekomunikační úřad

Roaming v nečlenských zemích EU

Z dotazů spotřebitelů, které ČTÚ v oblasti problematiky roamingu vyřizuje vyplývá, že si nejsou vždy jisti, kde lzevyužívat roaming jako takový, případně, kde všude platí regulovaný roaming a jaké poplatky jsou v této souvislosti účtovány.

Poskytování roamingových služeb je založené na individuálních velkoobchodních roamingových dohodách operátorů působících v jednotlivých členských státech. Poskytovatelé tedy nemají povinnost zajistit na území jakékoliv země možnost hlasových a datových služeb a ČTÚ nedisponuje pravomocí autoritativně nařídit poskytování roamingových služeb kdekoliv na světě.

V případě zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie, se navíc neuplatňuje evropská roamingová politika, a tedy nejsou účtovány regulované - výhodnější roamingové ceny za využívané služby. V tomto případě nejsou poskytovatelé vázáni evropskými předpisy garantujícími příznivější cenové podmínky, ceny za roamingové služby v těchto zemích tak mohou být velmi vysoké.

V této souvislosti ČTÚ doporučuje ověřit si před samotnou cestou do vybrané nečlenské země v obchodních podmínkách konkrétního operátora, zda danou oblast zahrnuje do poskytování svých roamingových služeb, jaká pravidla uplatňuje v případě využívání služeb na tomto území, případně jaký roamingový tarif lze pro co nejvýhodnější cenu služeb, po dobu pobytu sjednat.

Tato obezřetnost napomůže zákazníkům vyvarovat se nepříjemného překvapení v podobě následného neúměrně vysokého vyúčtování služeb.

Na území členských států Evropské unie se na základě příslušných evropských předpisů uplatňuje regulace mobilních hlasových i datových služeb, která se řídí principem roam like at home.

Na základě tohoto principu lze na území členských států, zjednodušeně řečeno, využívat těchto služeb za stejných cen jako v domovském státě, tj. za vnitrostátní maloobchodní ceny.

V některých případech jsou regulované roamingové služby poskytovány i v evropských zemích, které nejsou členy Evropské unie, kupříkladu na území Velké Británie.

I v tomto případě tedy doporučuje ČTÚ před samotnou cestou ověřit u příslušného operátora, jaké země začleňuje do zóny Evropské unie, neboť regulovaných cen se na zbytku evropského území nelze domáhat, zde záleží výhradně na obchodním rozhodnutí každého poskytovatele.

AKTUALIZACE CEN REGULOVANÉHO ROAMINGU A MEZINÁRODNÍHO VOLÁNÍ

Nižší ceny za volání a SMS do zemí EHP

Od 15. 5. 2023 došlo ke snížení maximálních cen mezinárodního volání a SMS do zemí EHP, které jsou regulovány novelizovaným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120.

Snížení cen odráží posílení české koruny oproti euru v prvním čtvrtletí roku 2023 meziročně o 3,19 %. Od uvedeného data tak dotčení operátoři nesmějí účtovat za minutu volání z ČR do zemí EU, Lichtenštejnska, Norska a na Island vyšší jednotkovou cenu než 4,531 Kč bez DPH (0,19 eura), tj. 5,483 Kč s DPH a za odeslání jedné SMS částku vyšší než 1,431 Kč bez DPH (0,06 eura), tj. 1,731 Kč s DPH.

Tyto maximální ceny se každoročně přepočítávají z cenových stropů stanovených v eurech podle průměrné hodnoty referenčních směnných kurzů zveřejněných ve dnech 15. 1., 15. 2. a 15. 3. daného roku Evropskou centrální bankou v Úředním věstníku EU.

Aktualizace cen regulovaného roamingu od 15. 5. 2023

V souladu s nařízením EU o roamingu č. 2022/612 byly od 15. 5. 2023 aktualizovány maximální velkoobchodní roamingové ceny, které si tuzemští mobilní operátoři mohou účtovat za regulovaný roamingový provoz.

Po přepočtu průměrem referenčních směnných kurzů zveřejněných Evropskou centrální bankou (ECB) 15. 1., 15. 2. a 15. 3. 2023 (ve výši 23,850 Kč/EUR) jsou tyto stropy od 15. 5. 2023 ve výši 0,5247 Kč za minutu volání, 0,0954 Kč za SMS a 42,9306 Kč za 1 GB dat - všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

V jakém případě se změna dotýká zákazníků

Výše popsané změny se dotknou primárně velkoobchodních plateb. Změna velkoobchodní ceny za roamingové datové služby má však vliv i na úpravu roamingových datových limitů u tzv. otevřených datových balíčků, u kterých je cena za GB dat menší než velkoobchodní jednotková cena, tj. aktuálně 42,9306 Kč/GB.

Automaticky se mezi ně řadí např. neomezené datové tarify (bez ohledu na to, jestli tarif obsahuje také jiné mobilní služby - hlas, SMS).

Příklady datových limitů

Pokud je tarif otevřeným datovým balíčkem, pak se roamingový datový tarif pro EU vypočítá podle vzorce: maloobchodní cena celého tarifu bez DPH / velkoobchodní strop - tedy 42,9306 Kč x 2.

Např. v případě, že tarif s 15 GB by stál 300 Kč bez DPH, roamingový datový limit v rámci EU bude 13,976 GB (300 / 42,9306 * 2).

V případě neomezeného datového tarifu za cenu 900 Kč by pak byl datový limit 41,928 GB.

Další články k tématům - operátor - roam like at home - roaming - SMS - tarif

Článek Český telekomunikační úřad ze dne čtvrtek 25. května 2023

Další články od Český telekomunikační úřad

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nabídka zaměstnání