logo

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

ČTÚ eviduje v souvislosti s novelou zákona o elektronických komunikacích zvýšený počet dotazů ze strany dotčených zákazníků, týkajících se otázky účtování finanční úhrady v případě předčasného ukončení smlouvy s operátorem uzavřené na dobu určitou.

Nejčastějším typem dotazů bylo, na jaké účastnické smlouvy se nová právní úprava vztahuje. Odpověď je taková, že díky § 63 odst. 13 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích se změny právní úpravy nově týkají jak spotřebitelů, tak i podnikajících fyzických osob - OSVČ.

Konkrétně jde o ustanovení § 63 odst. 1 písm. p), podle které může být sankce za předčasné ukončení smlouvy požadována pouze tehdy, pokud smlouva skončí do tří měsíců od uzavření, a nesmí být vyšší než jedna dvacetina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy (nebo jedna dvacetina součtu minimálních sjednaných měsíčních plnění zbývajících do konce jednané doby trvání smlouvy).

V případě firemních zákazníků zůstává v platnosti dosavadní právní úprava, tj. i nadále jsou poskytovatelé oprávněni po těchto zákaznících požadovat v případě předčasného ukončení smlouvy sankci až do výše sto procent součtu paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy.

ČTÚ dále upozorňuje, že nový § 63 odst. 13 se vztahuje i na další ustanovení, která se dosud týkala jen spotřebitelů, a nově (od 1. 4. 2020) se týkají také podnikajících fyzických osob.

Jde konkrétně o tato ustanovení:

Další články k tématům - operátor - OSVČ - sankce - smlouva - spotřebitel - zákon

Článek ze dne 29. května 2020 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Nabídka zaměstnání