logo Český telekomunikační úřad

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Signál mobilních sítí může za určitých podmínek způsobit rušení příjmu televizního signálu - jedná se o situace, kdy mobilní síť využívá sousední frekvenční pásmo vedle televizního pásma. Pokud se základnová stanice operátora nachází v blízkosti televizních antén diváků, může to způsobit nežádoucí rušení nebo i úplné zarušení příjmu televize.

S tímto problémem se počítalo, když bylo pásmo 700 MHz uvolňováno pro výstavbu mobilních rádiových sítí 5G. Z toho důvodu byla součástí podmínek pro držitele přídělu kmitočtů mobilních sítí stanovena ochranná opatření, která tento nežádoucí jev zcela eliminují.

Nicméně odstranění tohoto jevu, i když není složité, nelze zajistit před jeho vznikem z důvodů problematické predikce místa jeho výskytu. Eliminace rušení vyžaduje technický zásah na přijímací televizní anténě u diváků, a to jak v případech, kdy přijímají signál prostřednictvím individuální antény, tak i v případech společných televizních antén.

Technická úprava u diváků je zajišťována a hrazena operátorem mobilní sítě, jehož signál rušení vyvolal. Důležitou okolností je skutečnost, aby se Úřad o rušení televize u konkrétních diváků dověděl včas.

Z toto důvodu jsou informace o problematice vlivu mobilních sítí a doporučených postupech zveřejněny na internetových stránkách Úřadu, a zasílány na obecní úřady každého města a obce, v jehož lokalitě je uváděna do provozu mobilní síť v pásmu 700 MHz.

Zasílaná informace obsahuje konkrétní instrukce, jak mají občané postupovat, pokud k rušení televize z tohoto důvodu u nich dojde.

Jak již bylo výše řečeno, operátor mobilní sítě je povinen zajistit provedení úpravy přijímací antény u diváka na své náklady, podmínkou je vydané rozhodnutí Úřadu. Aby Úřad takové rozhodnutí mohl operátorovi vydat, musí mu občané/televizní diváci zejména zhoršení příjmu televize oznámit co nejdříve po jeho výskytu.

Vývoj situace s rušením příjmu televize mobilními sítěmi je trvale monitorován a vyhodnocován, měsíčně je o této situaci informována i veřejnost formou měsíčních monitorovacích zpráv ČTÚ.

Stížností na nekvalitní příjem televizního signálu

V letošním roce od 1. 1. do 31. 8. 2023 bylo Úřadem vyřízeno 986 stížností na nekvalitní příjem, přičemž ve 208 případech bylo zdrojem nekvalitního příjmu rušení od mobilních sítí. Ve všech případech bylo provedeno odrušení a problémy s příjmem zcela odstraněny.

Na základě těchto skutečností proto Úřad může konstatovat, že mobilní rádiové sítě svým provozem nezpůsobují trvalé zhoršení kvality příjmu televizního signálu.

V případech, kdy k rušení dojde, je odrušení zajištěno v několika dnech od chvíle, kdy je Úřad o vzniku rušení informován. Ve všech těchto případech je kvalita příjmu po úpravě stejná, jako byla před zjištěním vlivu mobilní sítě.

Je nutné uvést, že nejčastější příčinou nekvalitního příjmu televize je stav přijímacího anténního systému, zejména se jedná o nevhodné antény, poškozené anténní svody/kabely, špatné umístění antén a jejich směrování.

Jen v letošním roce do 31. 8. 2023 bylo zjištěno těchto případů 486, což činí téměř 50 % ze všech vyřizovaných stížností. Dále v 56 případech byl příčinou nekvalitního příjmu televize nedostatečný nebo jinak degradovaný televizní signál, což souvisí s pokrytím daného místa televizním signálem, které zajišťujíprovozovatelé televizních sítí.

Další články k tématům - anténa - operátor - signál - televize

Článek Český telekomunikační úřad ze dne čtvrtek 19. října 2023

Další články od Český telekomunikační úřad

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání