logo

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

V nedávné době proběhla kontrola promítnutí změn, které přinesla novela zákona o elektronických komunikacích, do smluvních podmínek operátorů. Nejčastějšími nedostatky bylo nepromítnutí snížení výše úhrady za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou.

ČTÚ již dříve představil nejzásadnější změny, jež s sebou přinesla významná novela zákona o elektronických komunikacích č. 311/2019 Sb. účinná ode dne 1. 4. 2020. Úřad v rámci své úřední činnosti pochopitelně monitoruje, jakým způsobem (a zda vůbec) poskytovatelé služeb elektronických komunikacích tato nová pravidla zapracovali do svých smluvních podmínek.

V této souvislosti provedl ČTÚ v nedávné době kontrolu smluvních podmínek vybraných poskytovatelů služeb elektronických komunikací.

Kontrolováni byly tři hlavní poskytovatelé služeb elektronických komunikací a 27 vybraných virtuálních operátorů využívajících přístupovou mobilní síť těchto tří největších operátorů.

Stěžejními oblastmi, na které se ČTÚ při své kontrole zaměřil, byly instituty uvedenou novelou nejvíce ovlivněné, tedy otázka přenositelnosti telefonních čísel, ukončení smlouvy na dobu určitou před uplynutím sjednané doby trvání, a dále pak rozšíření aplikace stávajících ustanovení zákona o elektronických komunikacích kromě spotřebitelů i na podnikající fyzické osoby.

Pokud se jedná o úpravu podmínek přenositelnosti telefonních čísel, byly shledány pouze dílčí nedostatky. U některých menších poskytovatelů bylo zjištěno, že stále zpoplatňují přenos telefonního čísla, někteří poskytovatelé pak do svých smluvních podmínek nezapracovali nově zavedený institut one stop shop umožňující účastníkovi požádat o vyřízení veškerých nezbytných náležitostí souvisejících s přenosem telefonního čísla přejímajícího poskytovatele.

Poměrně zásadní změna, týkající se snížení výše úhrady za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou, nebyla promítnuta do smluvních podmínek více než poloviny kontrolovaných subjektů.

Ani příslušná ustanovení zákona o elektronických komunikacích, která nově přiznávají podnikajícím fyzickým osobám totožné právní postavení jako spotřebitelům, nebyla ve všech případech kontrolovanými poskytovateli do smluvních podmínek zapracována.

Kupříkladu oprávnění odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem v zákonem stanovené lhůtě nebylo řádně upraveno u poloviny těchto subjektů.

V případě zjištěných nedostatků bude ČTÚ zahajovat přestupková řízení spojená s řízením o uložení povinnosti ke změně smluvních podmínek.

Další články k tématům - aktualizace - kontrola - operátor - smluva - spotřebitel - zákon

Článek ze dne 26. listopadu 2020 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

Kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400 - 3600 MHz - vydraženo!

Novela zákona posiluje právní postavení podnikajících fyzických osob

Volání na barevné linky s vyjádřenou cenou vás může stát majlant

Způsob tarifikace i cena telefonních hovorů nepodléhají regulaci

Rychlostní parametry služeb musí být povinně odvozovány od inzerované rychlosti

Problematické jednání se zaměstnanci na prodejnách operátorů

Reálná rychlost a kvalita připojení se od inzerovaných parametrů velmi liší

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Rušení sankcí za předčasné ukončení smluv se týká i OSVČ

15 let ČTÚ

České sítě zvládají nárůst datového provozu

Kontroly dodržování podmínek přístupu k otevřenému internetu

Nabídka zaměstnání