logo Český telekomunikační úřad

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nebezpečí této praktiky, označené jako tzv. spoofing, spočívá především v tom, že pachatelé jsou schopni napodobit jakékoliv telefonní číslo, čehož mohou zneužít např. k vylákání citlivých údajů od příjemců hovorů z těchto čísel.

ČTÚ v posledních měsících zaznamenal značný nárůst stížností poukazujících na podezřelé telefonní hovory, které jsou projevem nebezpečného podvodu spočívajícího v manipulaci s telefonními čísly.

Může tak docházet k podvržení telefonních čísel známých finančních institucí či dalších veřejně známých společností. Takové kontakty obvykle působí velmi věrohodně a na první pohled nemusí budit žádné podezření, jedná-li se např. o zákaznickou linku banky, jíž je příjemce hovoru klientem. Tímto způsobem se pak mohou pachatelé snažit vylákat přístupové údaje k bankovním účtům či obdobné zneužitelné informace.

Nemusí se ovšem jednat pouze o zneužití telefonních čísel obecně známých institucí. V praxi se Úřad nejčastěji setkává s případy, kdy dochází k simulaci neexistujících telefonních čísel či jsou zneužita soukromá telefonní čísla, např. pro účely marketingových volání, resp. za účelem záměrného skrytí identity původce marketingového volání.

Takové podvržení telefonního čísla se odehrává prostřednictvím manipulace s parametrem CLI (Calling Line Identification), prostřednictvím kterého se síťovou signalizací přenáší informace o telefonním čísle, ze kterého je hovor realizován, aby mohlo být toto číslo zobrazeno ve volaném zařízení.

Zabránit tomuto nekalému jednání je složité z více důvodů. Záměna čísla v parametru CLI není vždy jen podvodného charakteru, ale slouží i pro různé služby, kdy se úprava CLI děje na pokyn účastníka.

Provozovatelé sítí a poskytovatelé služeb elektronických komunikací mají velmi omezené možnosti kontroly toho, zda není parametr CLI předávaný mezi sítěmi při síťové signalizaci (sloužící zejména k sestavení hovoru) podvržený, a to bez ohledu na to, zdali je signalizace prováděna v mobilní či pevné síti.

ČTÚ nabádá ke zvýšené opatrnosti při kontaktu s neznámými telefonními čísly, a určitě doporučujeme na taková čísla nevolat zpět. Ověřit důvěryhodnost volajícího subjektu lze např. u instituce, za kterou se volající vydává.

Existuje také možnost požádat operátora o identifikaci čísla - dle zákona o elektronických komunikacích povinen na žádost a na náklady svého účastníka zajistit službu identifikace účastnického čísla, z nějž byla uskutečněna zlomyslná nebo obtěžující komunikace, a to zpětně u konkrétní komunikace, kterou účastník označí jako zlomyslnou nebo obtěžující, nejpozději však do 2 měsíců ode dne uskutečnění takové komunikace.

Tato služba se spíše než u spoofingu může hodit u případů, kdy zákazníka obtěžuje např. skryté číslo.

V případě podezření, že by se mohlo jednat o výše popsanou praktiku, zvlášť, pokud by příjemce hovoru měl za to, že by mohly být zneužity jeho citlivé údaje, např. pro přístup k bankovnímu účtu, doporučuje ČTÚ obrátit se taktéž na orgány činné v trestním řízení, neboť takové jednání již vykazuje znaky trestného činu.

Jak se bránit - radí Policie České republiky:

Článek Český telekomunikační úřad ze dne pátek 25. února 2022

Další články od Český telekomunikační úřad

Jednostranná změna tarifu ze strany operátora musí být oznámena jasně a srozumitelně

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Nabídka zaměstnání