logo Český telekomunikační úřad

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nebezpečí této praktiky, označené jako tzv. spoofing, spočívá především v tom, že pachatelé jsou schopni napodobit jakékoliv telefonní číslo, čehož mohou zneužít např. k vylákání citlivých údajů od příjemců hovorů z těchto čísel.

ČTÚ v posledních měsících zaznamenal značný nárůst stížností poukazujících na podezřelé telefonní hovory, které jsou projevem nebezpečného podvodu spočívajícího v manipulaci s telefonními čísly.

Může tak docházet k podvržení telefonních čísel známých finančních institucí či dalších veřejně známých společností. Takové kontakty obvykle působí velmi věrohodně a na první pohled nemusí budit žádné podezření, jedná-li se např. o zákaznickou linku banky, jíž je příjemce hovoru klientem. Tímto způsobem se pak mohou pachatelé snažit vylákat přístupové údaje k bankovním účtům či obdobné zneužitelné informace.

Nemusí se ovšem jednat pouze o zneužití telefonních čísel obecně známých institucí. V praxi se Úřad nejčastěji setkává s případy, kdy dochází k simulaci neexistujících telefonních čísel či jsou zneužita soukromá telefonní čísla, např. pro účely marketingových volání, resp. za účelem záměrného skrytí identity původce marketingového volání.

Takové podvržení telefonního čísla se odehrává prostřednictvím manipulace s parametrem CLI (Calling Line Identification), prostřednictvím kterého se síťovou signalizací přenáší informace o telefonním čísle, ze kterého je hovor realizován, aby mohlo být toto číslo zobrazeno ve volaném zařízení.

Zabránit tomuto nekalému jednání je složité z více důvodů. Záměna čísla v parametru CLI není vždy jen podvodného charakteru, ale slouží i pro různé služby, kdy se úprava CLI děje na pokyn účastníka.

Provozovatelé sítí a poskytovatelé služeb elektronických komunikací mají velmi omezené možnosti kontroly toho, zda není parametr CLI předávaný mezi sítěmi při síťové signalizaci (sloužící zejména k sestavení hovoru) podvržený, a to bez ohledu na to, zdali je signalizace prováděna v mobilní či pevné síti.

ČTÚ nabádá ke zvýšené opatrnosti při kontaktu s neznámými telefonními čísly, a určitě doporučujeme na taková čísla nevolat zpět. Ověřit důvěryhodnost volajícího subjektu lze např. u instituce, za kterou se volající vydává.

Existuje také možnost požádat operátora o identifikaci čísla - dle zákona o elektronických komunikacích povinen na žádost a na náklady svého účastníka zajistit službu identifikace účastnického čísla, z nějž byla uskutečněna zlomyslná nebo obtěžující komunikace, a to zpětně u konkrétní komunikace, kterou účastník označí jako zlomyslnou nebo obtěžující, nejpozději však do 2 měsíců ode dne uskutečnění takové komunikace.

Tato služba se spíše než u spoofingu může hodit u případů, kdy zákazníka obtěžuje např. skryté číslo.

V případě podezření, že by se mohlo jednat o výše popsanou praktiku, zvlášť, pokud by příjemce hovoru měl za to, že by mohly být zneužity jeho citlivé údaje, např. pro přístup k bankovnímu účtu, doporučuje ČTÚ obrátit se taktéž na orgány činné v trestním řízení, neboť takové jednání již vykazuje znaky trestného činu.

Jak se bránit - radí Policie České republiky:

Článek Český telekomunikační úřad ze dne pátek 25. února 2022

Další články od Český telekomunikační úřad

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nabídka zaměstnání