logo Český telekomunikační úřad

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

V rámci své činnosti vyřizuje ČTÚ bohužel také i záležitosti, které se týkají smutných událostí. Konkrétně se jedná o stížnosti související s úmrtím účastníka služeb elektronických komunikací. O úmrtí zákazníka se operátor nemá jak dozvědět, je třeba jej o tom ze strany pozůstalých informovat.

Zpravidla se jedná o stížnosti pozůstalých příbuzných, kteří se domnívali, že úmrtím člena rodiny zaniká jeho smlouva s operátorem bez jakýchkoliv dalších nutných administrativních úkonů, a s nelibostí nesou i nadále zasílaná vyúčtování za služby, které fakticky nebyly čerpány.

Tak tomu ovšem bohužel není. Poskytovatelé nejsou o úmrtí účastníků služeb nijak vyrozumíváni např. ze strany matričního úřadu nebo notáře.

Je tedy nezbytné je o této skutečnosti nejen informovat, ale taktéž ji prokázat potřebnými dokumenty - typicky úmrtním listem - ideálně je vhodné tak učinit přímo v kamenné prodejně daného operátora.

Není tedy nezbytné vyčkávat ukončení dědického řízení, avšak je potřeba disponovat potřebnými dokumenty.

Podrobnější informace týkající se způsobu oznámení úmrtí účastníka, včetně potřebných souvisejících úkonů, jsou obsaženy ve smluvních dokumentech jednotlivých operátorů.

ČTÚ v této souvislosti považuje za podstatné informovat především o tom, že z právního hlediska samotný účastnický vztah zaniká okamžikem smrti daného účastníka, a to zpětně, po doložení výše uvedených dokumentů.

Nemůže tedy docházet k tomu, že by práva a povinnosti vyplývající z účastnické smlouvy automaticky přecházela na oprávněné dědice zemřelého, a ti tak byli nuceni hradit vyúčtování za služby, které mnohdy ani nechtějí využívat.

Případná úhrada vyúčtování služeb vystavených po prokázaném datu úmrtí by tedy měla být navrácena.

Vyloučit však nelze ani specifické situace, které smluvní podmínky jednotlivých operátorů nemusí předjímat, tj. např. situace, kdy zemřelý účastník využíval koncového zařízení za zvýhodněnou cenu v souvislosti se svým závazkem.

V této souvislosti doporučuje ČTÚ pozůstalým, aby se u operátora zemřelého primárně informovali o podrobnostech smluvního vztahu uzavřeného se zemřelým a cestou individuálního jednání dojednali nejvhodnější způsob vypořádání takového závazku.

Oprávnění dědicové zemřelého se mohou pochopitelně s operátorem dohodnout na převodu služeb, mají-li zájem pokračovat v tomto účastnickém vztahu.

Další články k tématům - operátor - služby - smlouva - úmrtí - vyúčtování

Článek Český telekomunikační úřad ze dne středa 9. února 2022

Další články od Český telekomunikační úřad

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Nabídka zaměstnání