logo

Cílem hackera můžete být i Vy!

Ústředním prvkem společné kampaně ČBA, PČR a ESET software je online interaktivní kvíz a krátká edukativní videa, letáčky, plakáty a bannery na sociální sítě upozorňující na vishing a phishing. Útoky na klienty bank rapidně narůstají a jsou čím dál sofistikovanější.

Pandemická situace a s ní spojený přesun lidí do online světa vytvořily ideální podmínky pro hackery a online podvodníky. Z dat České bankovní asociace (ČBA) získaných od jejích členských bank vyplývá, že útoky na klienty bank, kteří z pohledu kybernetické bezpečnosti představují zranitelný článek, rapidně narůstají.

Již v červnu 2021 dorovnal počet phishingových útoků loňský rok, počet vishingových útoků, kdy se útočníci během telefonického hovoru například vydávají za bankéře či policisty, se dokonce šestinásobně zvýšil. A vyvíjejí se i metody útočníků.

Bohužel kvůli nízké informovanosti veřejnosti se ne všem útokům daří systémově zabránit. To je mj. důvodem, proč bankovní asociace spojila síly s Policií ČR a společností ESET a spouští osvětovou kyberkampaň - Cílem hackera můžete být i Vy!

Bankovnictví se díky současným technickým možnostem i kvůli aktuální pandemii koronaviru přesouvá z kamenných poboček bank do mobilních telefonů a počítačů. Rozvoj bankovních služeb však bohužel není spojen se stejně rychlým rozvojem klientských znalostí v oblasti kybernetické bezpečnosti. Ta je ze strany řady klientů stále podceňována.

V posledních letech tak banky i Policie ČR evidují rapidní nárůst počtu kybernetických útoků směřujících nikoliv na technické zabezpečení bank, ale vůči nejzranitelnějšímu článku v řetězci, kterým jsou právě klienti.

"V současné době je zabezpečení bankovních systémů na velmi vysoké úrovni. Z toho důvodu sledujeme dlouhodobě trend zaměření aktivit útočníků na nejzranitelnější článek v celém řetězci - uživatele. Dlouhodobě představují vysoké riziko phishingové e-maily a SMS zprávy, podvodné aplikace a různé druhy škodlivých kódů, které cílí jak na osobní počítač, tak chytrý telefon uživatele. Samostatnou a mimořádně nebezpečnou kapitolu představuje tzv. vishing, který z logiky věci obchází veškeré bezpečnostní mechanismy. Klíčová je proto neustálá edukace veřejnosti. Jen v takovém případě můžeme riziko bezpečnostního incidentu minimalizovat," říká Robert Šuman, vedoucí pražského výzkumného oddělení společnosti ESET.

Pandemie přinesla nárůst útoků

Z průzkumu ČBA mezi jejími členskými bankami vyplynulo, že na jejich klienty v roce 2020 mířilo na tisíce phishingových útoků, což je několikrát více než v roce 2019. Počet útoků v tomto roce, ačkoli jsme zatím v jeho polovině, již celková loňská čísla prakticky dorovnal.

"Pod pojmem phishingový útok na klienta banky se skrývá velké množství typů útoků lišících se svým cílem, nástrojem či technikou. Banky navíc tyto útoky sice evidují, každá ale za použití různé metodiky. Vzhledem k tomu, že o přesnější data má zájem i Policie ČR, zahájili jsme na půdě ČBA konzultace, jejichž cílem bude mimo jiné právě i sladění metodiky vykazování útoků na klienty," říká Petr Barák, předseda Komise ČBA pro bankovní a finanční bezpečnost, proč celkové počty útoků v tuto chvíli nelze vykázat v přesnějších číslech.

V uvedeném průzkumu banky udávaly počty klientů, kteří se setkali s útokem, při kterém od nich útočníci chtěli získat údaje o platební kartě, či přístupové údaje do internetového bankovnictví skrze podvodné stránky, aplikace, sociální sítě, e-maily apod. a banky se o útocích dozvěděly - buď je samy odhalily dřív, než byly dokončeny, nebo jim byly nahlášeny klienty. Nicméně ve statistice nejsou zahrnuty případy skimmingu, úniky dat ze strany třetích stran, tedy e-shopů apod.

Masivní nárůst útoků na klienty v posledních letech je i tak z průzkumu zřejmý - nárůst útoků, který banky zaznamenaly v posledním roce, lze přisuzovat zejména kovidové situaci, kdy si útočníci byli dobře vědomi nervozity a zmatečnosti panující ve společnosti, posílené strachem o zdraví či práci.

Podle společnosti ESET došlo v roce 2020 vlivem celospolečenské situace k přibližně 100% meziročnímu nárůstu detekcí phishingu.

Phishing nás ohrožuje dlouhodobě. Objem detekovaných hrozeb se liší s ohledem na specifické události během celého roku. V roce 2020 útočníci reagovali v České republice např. na vyhlašování nouzového stavu a rozvolnění. V návaznosti na tyto události společnost ESET identifikovala výrazné nárůsty phishingu. Pokud nás podobné mimořádné události postihnou i v roce 2021, dá se čekat podobný scénář.

Díky aktivitě bank a obezřetnosti klientů se daří zastavit naprostou většinu útoků (86%). Zbývající - dokonané - útoky, při nichž dojde k odčerpání peněz klientovi z účtu, a vznikne tedy klientovi škoda, se často řeší ve spolupráci s Policií ČR.

Útočníkům se daří úspěšně dokončit zejména útoky mířící na karetní údaje, které jim oběti prozradí při online nakupování na stránkách, kde platební brána není odpovídajícím způsobem zabezpečena.

Současně si je třeba uvědomit, že útoků, respektive pokusů o útok, je ve skutečnosti daleko více, než vykazují dostupná čísla, a banky se o některých vůbec nemusí dozvědět. Např. v případě phishingových e-mailů postupují útočníci metodou kobercového náletu a jeden phishingový e-mail tak mohou poslat až na statisíce e-mailových adres svých potenciálních obětí. Nicméně mají-li klienti svá zařízení dobře zabezpečena, skončí tyto útoky v e-mailové schránce klienta mezi spamy.

Úspěšné útoky řeší banky se svými klienty individuálně a v maximální možné míře se jim snaží pomoci. V případech, kdy ale prokazatelně dojde na straně klienta k hrubému porušení bezpečnostních pravidel - např. mají uvedený PIN na kartě, stahují programy a aplikace z nedůvěryhodných zdrojů - nelze očekávat, že by banky škodu klientům uhradily.

V takových případech je klient se svým požadavkem na náhradu škody odkázán na orgány činné v trestním řízení s tím, že škodu je třeba vymáhat na pachateli trestného činu.

Metody útočníků se vyvíjí - nejzákeřnější je vishing

Kromě zintenzivnění útoků s pomocí tradičních phishingových metod, například podvodné e-maily zneužívající vizuální identitu legitimní bankovní instituce, začali podvodníci v loňském roce používat také tzv. vishing.

Počet vishingových útoků na klienty českých bank se v roce 2020 pohyboval v nízkých stovkách, přičemž úspěšní byli útočníci zhruba v 25%. Letos úspěšnost těchto útoků poklesla na zhruba 14%, nicméně prudce narostl jejich počet - jen do konce května 2021 bylo útočníky uskutečněno zhruba 6x více útoků než za celý rok 2020.

Vishingové útoky sice nejsou co do počtu tak masivní jako ty phishingové, nicméně finanční ztráty klientů jsou často velmi vysoké. Současně se jedná o metodu, o které mezi veřejností ještě není tak široké povědomí, navíc velmi zákeřnou, neboť útočníci používají různé manipulační techniky, které navíc neustále vylepšují.

"Vishing je technika založená na vyvolání strachu a zpanikaření oběti. Klientovi útočník často volá v neobvyklý čas a vydává se za bankéře, případně policistu. S pomocí osobních údajů o klientovi, které získal např. v internetovém prostředí, mnohdy ze sociálních sítí, si získá jeho důvěru. Ten pak snadno uvěří, že jeho účet byl napaden a jediné, co jeho prostředky zachrání, je jejich odeslání na účet, který mu falešný bankéř sdělí. Útočník klienta následně instruuje, jak transakci autorizovat. Útočníci někdy cílí na údaje k platební kartě, jindy na přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. Objevují se i případy, kdy útočník svou oběť přesvědčí, aby ze svého účtu vybrala hotovost a vložila ji vkladomatem na bitcoiny," říká plk. Mgr. Bc. Luděk Fiala, ředitel úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky.

Největší nebezpečí vishingu spočívá v tom, že útočník pomocí zmíněných technik sociálního inženýrství v podstatě oběť přiměje k tomu, aby sama překonala veškeré bezpečnostní bariéry. Pod vlivem strachu, stresu a časové tísně máme bohužel přirozenou tendenci vyhovět hlasu na druhé straně. Alespoň základní povědomí o existenci tohoto typu útoku je nejúčinnější formou obrany proti němu.

Obzvláště zákeřné pak je, když útočníci při hovorech užívají tzv. spoofing telefonního čísla, při kterém dokážou napodobit jakékoliv telefonní číslo, včetně infolinek bank, takže má-li oběť v telefonu uložené číslo na call centrum své banky, objeví se jí na displeji příchozí hovor její jeho banky.

Služba změny telefonního čísla, nabízená operátory, je velice nešťastná a často kriminálníky zneužívaná. Ve Velké Británii takto např. volali obětem vyděrači pod spoofovanými čísly jejich potomků, které fiktivně unesli, a žádali po obětích okamžitě výkupné, samozřejmě pod pohrůžkou, že pokud oběť kontaktuje policii, dítěti ublíží. Rodič pak výkupné rychle zaplatil, ačkoli jeho dítě tou dobou sedělo v pořádku ve škole s mobilním telefonem v aktovce.

Osvěta veřejnosti je nezbytná - spouští se Kyberkampaň

Je zřejmé, že kriminalita se přesouvá z ulic na internet, přičemž toto nebezpečí je ze strany veřejnosti stále značně podceňováno. Z těchto důvodů aktuálně navázala bankovní asociace v oblasti kyberbezpečnosti úzkou spolupráci s Policií ČR a společností ESET.

Společně startují preventivní kyberkampaní s hlavním heslem Cílem útočníka můžete být i Vy! Jejím stěžejním prvkem je webová aplikace Kybertest, jejíž vývoj začal již v roce 2020. Jde o speciálně připravený online interaktivní kvíz, ve kterém si může uživatel otestovat, zda při reálně vypadajících simulacích zvládne rozpoznat podezřelé prvky naznačující, že se stal terčem online podvodníků

Kvíz mu v závěru nabídne porovnání s ostatními účastníky, případně více informací k problematice.

Kampaň bude vedena zejména formou edukativních videí či bannerů na sociálních sítích, upozornění na bankomatech a obrazovkách na pobočkách bank. Osvěta o problematice bude veřejnosti přibližována i prostřednictvím plakátů a letáčků, které distribuují do vybraných míst regionální preventisté Policie ČR.

Do kampaně se kromě ČBA, Policie ČR a společnosti ESET zapojí i členské banky ČBA, společnost Zásilkovna, Hospodářská komora ČR a další.

Útočníky je ve chvíli, kdy jsou útoky dokonány, velmi obtížné odhalit a sankcionovat, natož od nich získat zpět zcizené finanční prostředky jejich obětí. Věříme, že s pomocí této kampaně a další preventivní činností se nám podaří rozšířit povědomí o nebezpečích, která číhají na internetu, a předejít tak škodám a nepříjemnostem, které podvodné vishingové a phishingové útoky způsobují - shodují se zástupci asociace, policie a společnosti ESET.

Článek ze dne 14. července 2021 - středa

Další články od ESET software spol. s r. o.

Nový malware typu backdoor pro platformu macOS

Globální finanční výsledky ESET za rok 2021

Vývoj kybernetických hrozeb v souvislosti s válkou na Ukrajině

Nové produkty kybernetické bezpečnosti pro ISP a Telco operátory

Globální útok ATP skupiny Lazarus na letecké a obranné společnosti

Globální iniciativa ESET Heroes of Progress hledá hrdiny pokroku a vizionáře

Pozor na inzertní podvody na internetových bazarech

Tým z ESET Research na kybernetickém cvičení NATO

Platforma ESET PROTECT pomáhá se správou kybernetické bezpečnosti firmy

Ransomware WannaCry stále představuje riziko pro kritickou infrastrukturu

Nové investice do technologické divize ESET Research v České republice

Aktualizace produktů platformy ESET PROTECT pro firemní zákazníky

Kybernetický útok na energetickou infrastrukturu Ukrajiny

ESET produkty pro domácí uživatele s Windows chrání zařízení s ARM procesory

Destruktivní malware CaddyWiper cílí na finanční instituce Ukrajiny

Integrace Intel technologií detekce ransomwaru do ESET produktů

Ukončení prodeje ESET produktů v Rusku a Bělorusku

Stav kybernetických hrozeb na Ukrajině

Malware HermeticWiper použitý na Ukrajině cílí na uživatelská data a firemní sítě

Informace k aktuálním útokům na servery MS Exchange

ESET úspěšně rozvíjí svůj MSP distribuční kanál

Skupina kyberzločinců ALPHV ochromila kritickou infrastrukturu v Německu

Analýza ranitelnosti ovladačů jádra Windows

Predikce kybernetických hrozeb v roce 2022 v Česku

Rok 2021 byl ve znamení kybernetických útoků na uživatelská hesla a přihlašovací údaje

Zranitelnost knihovny Log4j

Vývoj globálních kybernetických hrozeb

Útočné kampaně s technikou Watering hole cílí na zpravodajské weby evropských médií

Ochrana před ransomware v reálném čase

SMS phishing cílí na české uživatele iPhone

Velkou roli hrají v komunikaci mezi studenty sociální sítě

Bootkit ESPecter upravuje modul Windows Boot Manager

Pravděpodobná kyberšpionáž nově odhalené skupiny FamousSparrow

Kybertest si vyzkoušelo 100 tisíc Čechů

Digitální marketing ESETu vede Michaela Kadlečková

IIS malware

Rizikem pro počítače s macOS je aktuálně zejména adware

Stalkerware představuje nejvážnější hrozbu telefonů s Androidem

Cílem hackera můžete být i Vy!

Triky hackerů při útoku na klienty bank

Celosvětový vývoj malware ve zprávě ESET Threat Report T1 2021

Unikátní heslo je základní prvek ochrany dat v online prostředí

Počítače s macOS nejčastěji ohrožuje reklamní malware

Kybernetické útoky na hesla uživatelů

Uživatelé preferují chytré telefony, notebooky a cloudová úložiště

Pokles detekcí hrozeb pro mobilní telefony

Za polovinou dubnových kyberútoků v Česku je Spyware

Infikované Android aplikace instalující další malware

Cílená kampaň útoků na hesla českých uživatelů

Status Top Player pro ESET za vysokou ochranu před pokročilými hrozbami