logo

Spotřebitel nepřijde o kredit při přenosu čísla

Pokud se spotřebitel rozhodne změnit poskytovatele služeb elektronických komunikací, je mu nově od 1. 4. 2020 u předplacených služeb vracen nespotřebovaný kredit. Musí o něj však požádat do 30 dnů od ukončení smlouvy, a v určitých případech počítat s poplatkem.

Novela zákona o elektronických komunikacích řeší mimo jiné jedno z nejpalčivějších spotřebitelských témat, a to otázku navrácení nespotřebovaného kreditu, chce-li uživatel předplacených služeb přejít k jinému poskytovateli služeb elektronických komunikací.

Doposud nebylo navrácení zbylé částky nikterak legislativně upraveno, bylo tedy zcela na jednotlivých operátorech, jakým způsobem, a zda vůbec, umožní navrácení nespotřebovaného kreditu.

V praxi tak často docházelo k situaci, kdy zákazníkům po ukončení smluvního vztahu nebylo umožněno nadále disponovat se zůstatkem, jenž jim bez náhrady propadl.

S účinností od 1. 4. 2020 mohou spotřebitelé, kteří mění poskytovatele služeb elektronických komunikací, získat zpět nespotřebovaný kredit, avšak je třeba upozornit, že k vrácení nedochází automaticky s přenesením telefonního čísla k jinému poskytovateli.

Spotřebitelé musí o jeho navrácení požádat opouštěného poskytovatele, a to maximálně do 30 dnů ode dne ukončení smlouvy. ČTÚ rovněž upozorňuje, že vrácení nespotřebovaného kreditu může být zpoplatněno, ovšem pouze za předpokladu, že tak bylo ujednáno ve smluvních podmínkách.

Pokud jde o výši zmíněného poplatku, zákon o elektronických komunikacích nestanovil jednotnou částku či nelimitoval výši této úhrady, avšak vymezil podmínku, že daný poplatek musí odpovídat nákladům, které poskytovatelé prokazatelně vynaložili v souvislosti s navrácením nespotřebovaného kreditu.

ČTÚ v současné době prověřuje, zda výše poplatků účtovaných některými poskytovateli odpovídá zákonné úpravě, nicméně všichni tři největší operátoři po zahájení našeho šetření avizovali, že od účtování poplatku upouštějí.

Další články k tématům - kredit - legislativa - operátor - smlouva - zákon

Článek ze dne 19. června 2020 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Nabídka zaměstnání