logo

Nové portfolio GreenHeart od Sony Ericsson pro snižování emisí CO2

Sony Ericsson představuje své záměry pro snižování emisí CO2. Ty chce do roku 2015 v rámci celé společnosti snížit o 20 %1. Zároveň se společnost zavázala ke snížení celkových emisí skleníkových plynů během celého životního cyklu svých produktů o 15 % do roku 2015.

Zásadním krokem k těmto závazkům je uvedení nové produktové řady GreenHeart, jejíž první dva přístroje Naite a C901 GreenHeart byly již představeny.

Mezi opatření vedoucí ke snížení emisí CO2 patří také zavedení ekologické produktové řady GreenHeart. Nové telefony C901 GreenHeart a Naite mají řadu inovativních prvků, které umožňují snížení uhlíkové stopy o 15 %3. Přístroje obsahují například elektronický návod přímo v mobilním telefonu, který nahrazuje tradiční papírový návod, a uspoří tak více než 90 % papíru. Využívají recyklované plasty či energeticky úsporné nabíječky. K dalším opatřením patří také zmenšení balení telefonů, které umožní více než 80% snížení emisí CO2 z dopravy telefonů.

"Od začátku našeho fungování v roce 2001 nepřetržitě pracujeme na tom, abychom byli lídrem oboru v oblasti odstraňování škodlivých látek z telefonů a vytváření energeticky úsporných nabíječek. Zavedli jsme přístup k trvale udržitelnému rozvoji z pohledu celého životního cyklu telefonů s cílem vytvořit telefony nejen se ,zeleným‘ jádrem, ale i s redukcí emisí CO2 během používání a zajištěnou ekologickou likvidací," řekl Dick Komiyama, prezident společnosti Sony Ericsson. "Dnešní oznámení našich cílů snížení emisí a představení konceptu GreenHeart je dalším krokem v budování trvale udržitelného podnikání a klíčovým pilířem v našem produktovém portfoliu," dodal.

Společnost Sony Ericsson se také zavázala k významnému zvýšení objemu telefonů shromážděných v rámci své celosvětové iniciativy "TakeBack". Společnost si klade za cíl shromáždit od roku 2011 jeden milion telefonů ročně v rámci svého vlastního systému. To přináší spotřebitelům usnadnění recyklace.

Anne-Sofie Andersson, ředitelka Mezinárodního chemického sekretariátu (International Chemical Secretariat, ChemSec), řekla : "Společnost Sony Ericsson se spolu s námi proaktivně zabývá otázkami využívání chemikálií. Aktivně přispívá k diskusím o iniciativách jako je například revize RoHS (direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích), jejichž cílem je snížit používání toxických chemikálií a těžkých kovů ve spotřebním zboží."

Další články k tématům - C901 - CO2 - emisí - Ericsson - GreenHeart - snížení - Sony - telefonů - Dick Komiyama - Anne-Sofie Andersson

Článek ze dne 8. června 2009 - pondělí

Další články od Sony Ericsson