logo itpoint.cz

ASP.NET - počítačové kurzy

26.01. 2022 (dnů = 3) - Katalogová cena: 12300 Kč (Praha), 12000 Kč (Brno), 405 EUR (Bratislava)
Kurz se zabývá zabezpečením webových aplikací z různých úhlů pohledu a je určen pro programátory i administrátory webových serverů na platformě Microsoft IIS, na nichž běží ASP.NET aplikace. Část „programátorská“ a „administrátorská“ spolu zejména v oblasti bezpečnosti dost těsně souvisí. Proto je kurz koncipován i jako „ochutnávka“ té druhé strany. Naučíme vás nahlížet komplexně na problematiku zabezpečení webových aplikací: jak zabezpečit server samotný, jak napsat aplikaci, aby neobsahovala bezpečnostní díry, jak zabezpečit data v průběhu přenosu i při uložení na serveru. To vše doplněno teoretickým základem, okořeněným historkami z praxe.
31.01. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 19000 Kč (Praha), 19000 Kč (Brno), 650 EUR (Bratislava)
Kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit programovat pomocí skriptovacího jazyka JavaScript a navrhovat na této platformě nezávislá řešení na straně internetového prohlížeče. V tomto kurzu se naučíte používat jazyk JavaScript a využívat ho pro přístup k objektovému modelu dokumentu (Document Object Model) a vytvářet tak dynamické stránky a efekty. Naučíte se zachytávat události, vytvářet vlastní objekty a vyzkoušíte si sami mnoho praktických příkladů. Od základních konstrukcí jazyka JavaScript se dostaneme až k pokročilejším tématům, jako jsou anonymní funkce, jmenné prostory, closure nebo základy tvorby objektů v JavaScriptu.
31.01. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 23000 Kč (Praha), 23000 Kč (Brno), 800 EUR (Bratislava)
V tomto školení vám vysvětlím obecné základy platformy .NET 5, ukážeme si, jak webové aplikace hostovat on premises, v cloudu Microsoft Azure, na Windows i na Linuxu. Řeč bude i o psaní konzolových aplikací a Windows Services a daemonů na Linuxu. Poté nahlédneme do základů softwarové architektury a do SOLID principů, na nichž je postavena platforma <code>ASP.NET</code> Core. Důležitou součástí <code>ASP.NET</code> Core je IoC/DI kontejner, představíme si funkci toho vestavěného i jeho náhradu nějakým jiným, stejně jako základy softwarové architektury. V další části se budeme věnovat <code>ASP.NET</code> MVC a vylepšeními v templatovacím engine Razor. Ukážeme si, jak vytvořit základ webové aplikace a práci s JavaScriptem, CSS preprocesory a CDN. Poslední část pak je věnována tag helperům, nové formě rozšiřitelnosti Razor engine, tj. MVC a Razor Pages. Představíme si existující tag helpery i postup, jakým lze vytvářet nové. Kurzy je určen pro programátory, kteří mají obecnou znalost webových technologií (HTML, CSS, JavaScript...) a alespoň základů .NET (C#, Razor, Web Forms, MVC 5...). Cílem je upgradovat jejich znalosti a dovednosti na aktuální úroveň. Současně je vhodné navštívit i navazující kurz ASPNET5_ADV - .NET 5.0 pro web (<code>ASP.NET</code> Core) II
01.02. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 17600 Kč (Praha), 17600 Kč (Brno), 670 EUR (Bratislava)
Kurz je určen všem, kteří znají alespoň základy programovacího jazyka JavaScript nebo znalosti v JQuery, React, Angular či jiném frameworku a chtějí se naučit další možnosti. Javascript je jednou z implementací standardu ECMAScript. Poslední stabilní verze je ES6 z roku 2015, často označována jako ES6 či ES 2015. Na kurzu se naučíte využívat zdokonalení tohoto programovacího jazyka, který ECMAScript 6 přináší jako nová klíčová slova, Arrow Functions, Class syntax, Promises, a mnohé další. V kurzu si ukážeme jak správně kód bundlovat pomocí package managera a strukturovat do modulů pro tvorbu JavaScriptových knihoven. Probereme jak základní konstrukce jazyka, tak komplexní návrh webové aplikace. Jako výstup tohoto kurzu budete mít veškeré teoretické a praktické znalosti ke tvorbě vlastní JavaScriptové knihovny/aplikace dle nejnovějších standardů a schopnosti refaktorovat starý kód ECMAscript 5 za nový ECMAscript6.
21.03. 2022 (dnů = 3) - Katalogová cena: 13800 Kč (Praha), 13800 Kč (Brno), 480 EUR (Bratislava)
Softwarová architektura MVC (Model-View-Controller) spatřila světlo světla již před více jak 30ti lety. Od té doby byla využita v řadě úspěšných nástrojů pro tvorbu nejen webových aplikací. Namátkou jsou to Ruby on rails, Zend nebo Nette framework pro PHP. Microsoft nyní nabízí vlastní implementaci pro ASP.NET. Na tomto kurzu se naučíte kromě teoretických principů i nejběžnější techniky používané právě při vývoji webových aplikací v ASP.NET MVC, jako například validace, šablony, směrování, či využití všudypřítomného AJAX. Mluvit se ale bude i o možných komplikacích, které mohou nastat při psaní větších projektů, a způsobech, jak se případným slepým uličkám vyhnout. Kurz předpokládá znalosti jazyka C# (případně Visual Basic .NET), html, css a ideálně i základů jazyka JavaScript. Znalost jiných webových technologií (PHP, Java, ASP, apod.) je výhodou, ale není podmínkou, kurz je vhodný i pro účastníky, kteří s tvorbou webu na straně serveru teprve začínají.V případě zájmu o technologii .Net Core, doporučujeme kurzy NETCORE1, NETCORE2 a NETCORE3.
23.05. 2022 (dnů = 2) - Katalogová cena: 15400 Kč (Praha), 15400 Kč (Brno), 590 EUR (Bratislava)
V tomto kurzu se naučíte využívat nejnovějších vlastností a funkcí, které poslední verze Javascriptu přináší. Javascript je velice dynamický jazyk a každým rokem s sebou nová verze přináší nové a praktické vlastnosti. V tomto kurzu vás naučíme je používat a zdokonalit tak vaše schopnosti a aplikace.