logo gopas.cz

Jazyk Java - počítačové kurzy GOPAS

12.08. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 51000 Kč (Praha), 51000 Kč (Brno), 1975 EUR (Bratislava)
Tento kurz je vhodný pro zkušené programátory, kteří se chtějí naučit programovací jazyk Java (Java SE), jazykové konstrukce, zpracovávat kolekce a concurrency a využívat API a modularizaci základních jazyků. Je určen pro lidi se stávajícími znalostmi výpočetních a programovacích konceptů a pro ty, kteří se potřebují naučit všechny aspekty prostředí Java SE v co nejkratším čase. Studenti si procvičují dovednosti získané v jednotlivých lekcích formou praktických cvičení. Kurz je založen na aktuální verzi pro dlouhodobou podporu, Java SE 11. Po absolvování tohoto kurzu by studenti měli být schopni složit obě zkoušky (1Z0-815 a 1Z0-816), které vedou k certifikaci Java 11.
02.09. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 27900 Kč (Praha), 27900 Kč (Brno), 1260 EUR (Bratislava)
Kurz prohloubí znalosti účastníků o pokročilé techniky vývoje webových aplikací v Javě. Nejprve se podíváme na "staré dobré" GoF (Gang of Four) návrhové vzory a které jsou v dnešní době stále relevantní a které nikoli. Dále se podíváme na základní architekturu každé aplikace z pohledu návrhových vzorů. Dále pokračujeme na multi-threaded a even-driven programming a i když nepracujete s vlákny napřímo, tak zjistíte, že o nich přece jenom potřebujete celou řadu věcí vědět. Dále nás čeká práce s databází, tady bude několik překvapení, zejména při práci s transakcemi. A nakonec se podíváme na prezentační vrstvu.
05.09. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 14400 Kč (Praha), 14400 Kč (Brno), 660 EUR (Bratislava)
Kurz je zaměřen na zabalení Java aplikace dovnitř Docker image a následně její běh uvnitř Docker kontejneru. Dále se podíváme výhody Native aplikací a v neposlední řadě nastavení na produkci, kde aplikace obyčejně běží v Kubernetes prostředí.
09.09. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 36000 Kč (Praha), 36000 Kč (Brno), 1650 EUR (Bratislava)
Kurz se zaměřuje na přístup Java aplikací do databáze. V rámci kurzu se podíváme nejprve na low-level přístup práce s databází pomocí JDBC & JdbcTemplate, což je vhodné zejména pro batchové zpracování, dále co by měli programátoři vědět o SQL tak, aby nenadávali na to, že je databáze pomalá (obyčejně není, jenom se špatně používá), ale hlavně se zaměříme na efektivní používání databáze pomocí JPA a Spring Data JPA.
09.09. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 13500 Kč (Praha), 13500 Kč (Brno), 600 EUR (Bratislava)
Kurz je určen vývojařům, kteří chtějí začít s vývojem aplikací na mobilní platformě Android. Na kurzu se seznámíte s vývojovým prostředím a naučíte se vyvíjet moderní aplikace. Vysvětlíme Vám základní principy vývoje pro Android, naučíte se základy návrhu uživatelského rozhraní v Androidu, strukturovat aplikaci a její nastavení, budete používat Aktivity, Intenty, Adaptéry i Fragmenty a naučíte se ukládat v databázi (SQLite).
16.09. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 21600 Kč (Praha), 21600 Kč (Brno), 990 EUR (Bratislava)
Tento kurz vás provede kompletním rozborem architektury Tomcatu, nejpoužívanějšího serveru v Javě (podle průzkumů až 60% aplikací v Javě běží na Tomcatu). Kurz se zabývá také nasazováním a správou webových aplikací napsaných v Javě a postavených například na Spring Frameworku a JPA/Hibernate. Běžní i pokročilí vývojáři a administrátoři se dozvědí leccos z temných zákoutí tohoto serveru a lépe porozumí správnému využití jeho součástí, které je až překvapivě často velmi odlišné od běžného povědomí.
23.09. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 36000 Kč (Praha), 36000 Kč (Brno), 1650 EUR (Bratislava)
Kurz je zaměřen na Spring Framework a Spring Boot, v současné době nejpoužívanější framework pro psaní webových aplikací v Javě. V kurzu nejprve projdeme Spring container, jeho služby Inversion of Control (IoC), Dependency Injection a Aspect Oriented Programming (AOP), pokračujeme tvorbou webové aplikace pomocí Spring Boot a Spring Web MVC (Rest Controller), integrací s databází pomocí JDBC a JPA (Spring Data JPA). Nakonec si aplikaci zabezpečíme pomocí Spring Security.
20.11. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 21600 Kč (Praha), 21600 Kč (Brno), 990 EUR (Bratislava)
Kurz je zaměřen na získání logů, jejich transformace do něčeho použitelného pro následnou analýzu, uložení do Elasticsearch a samotná analýza a vizualizace dat v Kibaně. Také se podíváme na Kibana APM (Application Performance Monitoring) a nakonec si vše dáme do Kubernetes pomocí ECK (Elastic Cloud on Kubernetes).
02.12. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 31000 Kč (Praha), 31000 Kč (Brno), 1375 EUR (Bratislava)
Kurz nabízí účastníkům možnost začít s programovacím jazykem Java. Účastníci se naučí základní syntaxy jazyka Java, principy objektového programování a použití jazykových konstruktů, jako třída, rozhraní nebo výjimka v praxi. Kurz může sloužit jako výchozí bod směrem k pokročilejším aplikacím and Spring Frameworkem či Android platformou. Na kurzu se programuje v prostředí IntelliJ IDEA, Eclipse nebo NetBeans (podle přání většiny studentů). V rámci kurzu se vytvoří konzolová hra, ve které se aplikují všechny trénované koncepty. V případě zájmu účastníků se zde také proberou pokročilejší témata jako je přístup do databáze či zpracování souborů.