logo itpoint.cz

ASP.NET - počítačové kurzy GOPAS

29.01. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 12300 Kč (Praha), 12000 Kč (Brno), 540 EUR (Bratislava)
Kurz se zabývá zabezpečením webových aplikací z různých úhlů pohledu a je určen pro programátory i administrátory webových serverů na platformě Microsoft IIS, na nichž běží ASP.NET aplikace. Část „programátorská“ a „administrátorská“ spolu zejména v oblasti bezpečnosti dost těsně souvisí. Proto je kurz koncipován i jako „ochutnávka“ té druhé strany. Naučíme vás nahlížet komplexně na problematiku zabezpečení webových aplikací: jak zabezpečit server samotný, jak napsat aplikaci, aby neobsahovala bezpečnostní díry, jak zabezpečit data v průběhu přenosu i při uložení na serveru. To vše doplněno teoretickým základem, okořeněným historkami z praxe.
01.02. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 15400 Kč (Praha), 15400 Kč (Brno), 660 EUR (Bratislava)
Kurz webových služeb vás naučí vytvářet a zpracovávat webové služby, a to jak na straně backendu, tak i na straně frontendu. V kurzu si probereme základní i pokročilé techniky zpracovávání http requestů včetně použití autorizačních hlaviček. V kurzu se zaměříme jak na klasické REST API, tak na zpracování realtime dat z web socketů pomocí javascriptové knihovny rxjs.
08.04. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 38500 Kč (Praha), 38500 Kč (Brno), 1650 EUR (Bratislava)
Kurz je učen pro programátory v jazyce JavaScript kteří chtějí vytvářet a spouštět automatické testy. V průběhu kurzu se naučíte psát testy pro různé druhy JS aplikací, včetně klasických DHTML, React a Angular aplikací, pomocí různých podpůrných knihoven, jako je Mocha, Chai, Karma, Jasmin a Jest. Naučíte se používat mockování a dependency injection, testovat React a Angular aplikace a používat Integrační i End-to-End testování.
02.05. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 9200 Kč (Praha), 9200 Kč (Brno), 430 EUR (Bratislava)
Tvorba REST API je dneska v módě. Používá se pro komunikaci aplikací mezi sebou nebo třeba uvnitř aplikace, pro načítání dat z klientského JavaScriptu. V tomto školení se naučíte, jak používat ASP.NET Core Web API - nástroje pro tvorbu a konzumaci REST API v ASP.NET Core. Vysvětlíme vám obecné základy tvorby ASP.NET Core aplikací, principy fungování HTTP a filozofie REST a konečně fungování ASP.NET Web API i různých způsobů konzumace tohoto API. Ukážeme si i dotazovací protokol OData a různé možnosti autentizace a autorizace.
09.05. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 15400 Kč (Praha), 15400 Kč (Brno), 660 EUR (Bratislava)
V tomto kurzu se naučíte využívat nejnovějších vlastností a funkcí, které přináší poslední verze Javascriptu ES2016 a novější. Javascript je velice dynamický jazyk a každým rokem s sebou nová verze přináší nové a praktické vlastnosti. V tomto kurzu vás naučíme je používat a zdokonalit tak vaše schopnosti a aplikace.
10.06. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 27000 Kč (Praha), 27000 Kč (Brno), 1250 EUR (Bratislava)
V tomto kurzu navážeme na ASPNET_INTRO a budeme pokračovat budeme jemným úvodem to Entity Frameworku Core a pak se vrhneme na Razor Pages, MVVM framework, který Microsoft nabízí jako alternativu k přece jenom poněkud fundamentalisticky pojatému MVC. Aplikace vyžadují konfiguraci a .NET Core opouští předchozí řešení založené na XML web.config souborech. Nabízí nový model mnoha konfiguračních zdrojů, objektovou nadstavbu i User Secrets pro bezpečnou úschovu citlivých konfiguračních údajů při vývoji. Téměř každá webová aplikace potřebuje odesílat e-maily. Ukážeme si, jaké možnosti v <code>ASP.NET</code> Core aplikacích máte a představíme si knihovnu Altairis.Services.Mailing. Tu můžete použít pro řešení svých e-mailovacích potřeb, ale také jako ukázku toho, jak se obecně píší univerzální knihovny pro .NET Core. Další velký blok je věnován internacionalizaci – přípravě aplikace na globální nasazení, překladu do různých jazyků, validaci uživatelských vstupů včetně klientské validace (a překladu jejích hlášek). Uživatelské rozhraní je možné – a vhodné – generovat na základě anotačních atributů dynamicky a ukážeme si, jak na to. Poslední část se týká zabezpečení a použití <code>ASP.NET</code> Identity. Naučím vás, jak ji správně nasadit, zabezpečit aplikaci pomocí rolí, dvoufaktorové autentizace, vlastních claimů, přihlašování pomocí externích identity providerů a další užitečné věci. Ukážu vám také, jak můžete do své nové krásné bezpečné aplikace dostat uživatele ze starších aplikací, které nejsou tak krásné (a hlavně tak bezpečné). Poznámka: Bude-li používat vlastní PC, pak následující software, včetně všech aktualizací Windows 10 nebo novější Visual Studio (ne Visual Studio Code) - nejnovější verzi, jakoukoliv edici, včetně bezplatné Community, s workloadem pro web a <code>ASP.NET</code> Core Microsoft SQL Server - jakoukoliv podporovanou verzi, jakoukoliv edici, včetně bezplatné Express SQL Management Studio - nejnovější verzi; není nezbytně nutné, ale důrazně doporučeno Funkční předplatné Microsoft Azure jakéhokoliv typu. Tj. včetně (funkčního) trial, pay-as-you-go, Visual Studio Subscription apod. Předplatné DigitalOcean nebo možnost jej v průběhu kurzu zřídit. Při zřízení přes odkaz <a href="https://altair.is/digitalocean">https://altair.is/digitalocean</a> dostane účastník dostatečný kredit na 30 dní zdarma, ale je nutné vždy zadat číslo platební karty pro ověření totožnosti. Doporučujeme software instalovat a aktualizovat s předstihem, ne v průběhu kurzu (trvá to zbytečně dlouho) Stejně tak doporučujeme zřídit účty, zejména trial u Azure, s předstihem. Ne však zase moc velkým, protože kredit je omezený na 30 dnů. Zřízení trialu u Azure může chvíli trvat a není dobré, když ho z jedné adresu (firmy, učebny) dělá víc lidí najednou. V případě zřízení trial účtů je kredit více než dostatečný na vše, co je třeba na školení udělat. I v případě placené varianty jsou náklady na zdroje spotřebované v průběhu kurzu zanedbatelné, v řádu desetikorun.