logo gopas.cz

ASP.NET - počítačové kurzy GOPAS

13.06. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 15400 Kč (Praha), 15400 Kč (Brno), 660 EUR (Bratislava)
Kurz webových služeb vás naučí vytvářet a zpracovávat webové služby, a to jak na straně backendu, tak i na straně frontendu. V kurzu si probereme základní i pokročilé techniky zpracovávání http requestů včetně použití autorizačních hlaviček. V kurzu se zaměříme jak na klasické REST API, tak na zpracování realtime dat z web socketů pomocí javascriptové knihovny rxjs.
26.08. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 15400 Kč (Praha), 15400 Kč (Brno), 660 EUR (Bratislava)
V tomto kurzu se naučíte využívat nejnovějších vlastností a funkcí, které přináší poslední verze Javascriptu ES2016 a novější. Javascript je velice dynamický jazyk a každým rokem s sebou nová verze přináší nové a praktické vlastnosti. V tomto kurzu vás naučíme je používat a zdokonalit tak vaše schopnosti a aplikace.
07.10. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 12300 Kč (Praha), 12000 Kč (Brno), 540 EUR (Bratislava)
Kurz se zabývá zabezpečením webových aplikací z různých úhlů pohledu a je určen pro programátory i administrátory webových serverů na platformě Microsoft IIS, na nichž běží ASP.NET aplikace. Část „programátorská“ a „administrátorská“ spolu zejména v oblasti bezpečnosti dost těsně souvisí. Proto je kurz koncipován i jako „ochutnávka“ té druhé strany. Naučíme vás nahlížet komplexně na problematiku zabezpečení webových aplikací: jak zabezpečit server samotný, jak napsat aplikaci, aby neobsahovala bezpečnostní díry, jak zabezpečit data v průběhu přenosu i při uložení na serveru. To vše doplněno teoretickým základem, okořeněným historkami z praxe.
31.10. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 9200 Kč (Praha), 9200 Kč (Brno), 430 EUR (Bratislava)
Tvorba REST API je dneska v módě. Používá se pro komunikaci aplikací mezi sebou nebo třeba uvnitř aplikace, pro načítání dat z klientského JavaScriptu. V tomto školení se naučíte, jak používat ASP.NET Core Web API - nástroje pro tvorbu a konzumaci REST API v ASP.NET Core. Vysvětlíme vám obecné základy tvorby ASP.NET Core aplikací, principy fungování HTTP a filozofie REST a konečně fungování ASP.NET Web API i různých způsobů konzumace tohoto API. Ukážeme si i dotazovací protokol OData a různé možnosti autentizace a autorizace.
18.11. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 21000 Kč (Praha), 21000 Kč (Brno), 950 EUR (Bratislava)
V tomto školení vám vysvětlím obecné základy platformy .NET, ukážeme si, jak webové aplikace hostovat on premises, v cloudu Microsoft Azure, na Windows i na Linuxu. Řeč bude i o psaní konzolových aplikací a Windows Services a daemonů na Linuxu. Poté nahlédneme do základů softwarové architektury a do SOLID principů, na nichž je postavena platforma <code>ASP.NET</code> Core. Důležitou součástí <code>ASP.NET</code> Core je IoC/DI kontejner, představíme si funkci toho vestavěného i jeho náhradu nějakým jiným, stejně jako základy softwarové architektury. V další části se budeme věnovat <code>ASP.NET</code> MVC a vylepšeními v templatovacím engine Razor. Ukážeme si, jak vytvořit základ webové aplikace a práci s JavaScriptem, CSS preprocesory a CDN. Poslední část pak je věnována tag helperům, nové formě rozšiřitelnosti Razor engine, tj. MVC a Razor Pages. Představíme si existující tag helpery i postup, jakým lze vytvářet nové. Kurzy je určen pro programátory, kteří mají obecnou znalost webových technologií (HTML, CSS, JavaScript) a alespoň základů .NET (C#, Razor, Web Forms, MVC). Cílem je upgradovat jejich znalosti a dovednosti na aktuální úroveň. Současně je vhodné navštívit i navazující kurz <code>ASPNET_ADV - ASP.NET II</code> Poznámka: Bude-li používat vlastní PC, pak následující software, včetně všech aktualizací Windows 10 nebo novější Visual Studio (ne Visual Studio Code) - nejnovější verzi, jakoukoliv edici, včetně bezplatné Community, s workloadem pro web a <a href="http://ASP.NET">ASP.NET</a> Core Microsoft SQL Server - jakoukoliv podporovanou verzi, jakoukoliv edici, včetně bezplatné Express SQL Management Studio - nejnovější verzi; není nezbytně nutné, ale důrazně doporučeno Funkční předplatné Microsoft Azure jakéhokoliv typu. Tj. včetně (funkčního) trial, pay-as-you-go, Visual Studio Subscription apod. Předplatné DigitalOcean nebo možnost jej v průběhu kurzu zřídit. Při zřízení přes odkaz <a href="https://altair.is/digitalocean">https://altair.is/digitalocean</a> dostane účastník dostatečný kredit na 30 dní zdarma, ale je nutné vždy zadat číslo platební karty pro ověření totožnosti. Doporučujeme software instalovat a aktualizovat s předstihem, ne v průběhu kurzu (trvá to zbytečně dlouho) Stejně tak doporučujeme zřídit účty, zejména trial u Azure, s předstihem. Ne však zase moc velkým, protože kredit je omezený na 30 dnů. Zřízení trialu u Azure může chvíli trvat a není dobré, když ho z jedné adresu (firmy, učebny) dělá víc lidí najednou. V případě zřízení trial účtů je kredit více než dostatečný na vše, co je třeba na školení udělat. I v případě placené varianty jsou náklady na zdroje spotřebované v průběhu kurzu zanedbatelné, v řádu desetikorun.