logo itpoint.cz

RPA - robotická automatizace procesů - počítačové kurzy GOPAS

22.08. 2023 (dnů = 1) - Katalogová cena: 4500 Kč (Praha), 4500 Kč (Brno), 165 EUR (Bratislava)
Kurz je úvodem do robotické procesní automatizace. Procesní automatizace pomocí robotů je v posledních letech stále větším hitem a nejedna Firma si plně uvědomuje potenciál této technologie a vytváří si vlastní týmy odborníků na tuto oblast. V rámci tohoto školení dostane každý účastník ucelený přehled o způsobech a možnostech automatizace promocí RPA.
18.09. 2023 (dnů = 3) - Katalogová cena: 19600 Kč (Praha), 19600 Kč (Brno), 720 EUR (Bratislava)
Kurz se zabývá automatizací procesů v UiPath pro pokročilé. Procesní automatizace pomocí robotů je v posledních letech stále větším hitem a nejedna firma si již plně uvědomuje potenciál této technologie a vytváří vlastní týmy odborníků. Na trhu je několik dominantních RPA nástrojů a toto školení je zaměřeno na jeden z nich - UiPath. Ve tyřech dnech se bude moct každý účastník školení seznámit s UiPath z pohledu vývojáře “kontrolera” odpovědného za provoz. Školení je zaměřeno na pokročilejší principy a možnosti vývoje robotů (UiPath Studio) tak i následný provoz a správu robotů (UiPath Orchestrator) včetně novinek z hlediska cloudového řešení, které UiPath nově nabízí. Jinak řečeno, UiPath od A do Z.
16.10. 2023 (dnů = 3) - Katalogová cena: 14700 Kč (Praha), 14700 Kč (Brno), 540 EUR (Bratislava)
Kurz se zabývá analýzou a vývojem procesů v RPA nástroji Blue prism.Software Blue prism je dlouhodobě jeden z nejrozšířenějších a nejúspěšnějších RPA nástrojů. V kurzu se ve třech dnech každý účastník školení bude moci seznámit se základními funkcionalitami RPA nástroje Blue prism. Získá tak základní znalosti o principech a možnostech vývoje robotů pro jednoduché procesy pomocí tohoto nástroje.
23.10. 2023 (dnů = 3) - Katalogová cena: 14700 Kč (Praha), 14700 Kč (Brno), 720 EUR (Bratislava)
Kurz se zabývá analýzou a vývojem procesů v UiPath. Procesní automatizace pomocí robotů je v posledních letech stále větším hitem a nejedna. Firma si již plně uvědomuje potenciál této technologie a vytváří vlastní týmy odborníků. Na trhu je několik dominantních RPA nástrojů a toto školení je zaměřeno na jeden z nich - UiPath. Ve třech dnech se bude moct každý účastník školení seznámit s UiPath z pohledu vývojáře a získat tak všeobecné znalosti o principech a možnostech vývoje robotů pro jednoduché až středně složité procesy.
13.11. 2023 (dnů = 3) - Katalogová cena: 17700 Kč (Praha), 17700 Kč (Brno), 880 EUR (Bratislava)
Kurz se zabývá pokročilejšími postupy automatizací pomocí RPA nástroje Blue prism. Kurz je vhodný pro mírně až středně pokročilé účastníky, kteří již mají realné zkušenosti s prací v RPa nástroji Blue prism. V kurzu se ve třech dnech každý účastník školení bude moci seznámit s pokročilejšími funkcionalitami a možnosti vývoje v nástroji Blue prism. Účastník tak získá možnost rozvýjet sve dosavadní základní znalosti o principech a možnostech vývoje robotů pro jednoduché procesy pomocí tohoto nástroje.
21.11. 2023 (dnů = 2) - Katalogová cena: 11800 Kč (Praha), 11800 Kč (Brno), 440 EUR (Bratislava)
Kurz se zabývá pokročilými technikami automatizace procesů v nástroji UiPath. Cílem je rozšířit základní dovednosti vývoje o specifické znalosti z oblastí databází, OCR, RegEx, Web-automation, Reusable components (Library), Framework, Orchestrator (tenancy, CRON expression, Swagger API ...) a dokumentace (SDD/DSD). Předpokládá se již znalost nástroje UiPath Studio, Robot a Orchestrator.