logo gopas.cz

Jazyk JavaScript - počítačové kurzy GOPAS

29.07. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 7600 Kč (Praha), 7000 Kč (Brno), 330 EUR (Bratislava)
Kurz je určen všem, kteří znají základy programovacího jazyka JavaScript, nechtějí probírat základy jako psaní podmínek nebo cyklů, ale chtějí se rychle doučit důležitá specifika jazyka na úrovni specifikace ES5 tak, aby mohli pokračovat dalšími kurzy jako JS_ES6, JS_NEXT, JS_WS a pod. Kurz INTJS je určen pro začátečníky, zatímco INTJS2 pro mírně zkušené vývojáře. Mezi kurzy není návaznost, naopak je zde částečný překryv a liší se cílovou skupinou.
05.08. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 17600 Kč (Praha), 17600 Kč (Brno), 760 EUR (Bratislava)
Kurz je určen všem, kteří znají základy programovacího jazyka JavaScript na úrovni kurzu INTJS nebo INTJS2 a chtějí se doučit důležitá specifika jazyka na úrovni specifikace ES5 tak, aby mohli pokračovat dalšími kurzy jako JS_NEXT, JS_WS a pod. Na kurzu se naučíte používat arrow funkce, naučíte se vytvářet třídy a prototypy, získáte praktické dovednodti pro práci s polem, operátorem spread a objekty maps a sets a naučíte se používat asynchronní funkce, promises a klíčová slova async a await.
13.08. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 9200 Kč (Praha), 9200 Kč (Brno), 430 EUR (Bratislava)
Kurz je určený pro všechny, kteří se chtějí naučit používat AJAX efektivně, prakticky a hlavně snadno. Snadnost použití spočívá v použití knihovny jQuery, s jejíž pomocí se stane vaše programování AJAX aplikací hračkou. Je nutné ale porozumět možnostem, které knihovna jQuery pro tyto účely nabízí. Na kurzu se naučíte používat AJAX volání, seznámíte se s formátem JSON, naučíte se používat AJAX pro validaci formulářů a zaměříme se i na další aspekty, jako je bezpečnost, výkon nebo optimalizace.
16.09. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 17600 Kč (Praha), 17600 Kč (Brno), 760 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro všechny vývojáře webových aplikací, kteří se chtějí naučit vytvářet responsivní webové stránky pomocí HTML5, CSS3 a Bootstrap. Na kurzu se naučíte vytvářet aplikaci od prvotního designu až po samotnou implementaci, a to vše na názorných ukázkách a příkladech.
07.10. 2024 (dnů = 1) - Katalogová cena: 4600 Kč (Praha), 4600 Kč (Brno), 215 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro webové vývojáře, kteří potřebují porozumět a následně aplikovat technologii AJAX pro vytváření moderních WWW aplikací. V tomto kurzu se naučíte porozumět technologiím pro vytváření komplexních interaktivních WWW aplikací, které se souhrnně označují termínem AJAX. Naučíte se vytvářet moderní WWW aplikace s uživatelsky přívětivým a intuitivním ovládáním, postavené právě na těchto technologiích.
14.10. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 23100 Kč (Praha), 23100 Kč (Brno), 990 EUR (Bratislava)
V tomto kurzu se seznámíme s populárním Javascriptovým frameworkem Vue.js. Kurz je zaměřen na pochopení konceptu Vue.js a jeho základní funkcionality, přičemž si v rámci kurzu vytvoříme jednoduchou single page aplikaci. Naučíte se používat routing, seznámíte se s životním cyklem aplikace a state managementem a naučíte se pracovat také s formuláři a dalšími pomocnými knihovnami.
21.10. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 38500 Kč (Praha), 38500 Kč (Brno), 1650 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro programátory, kteří znají základy jazyka TypeScript a chtějí se naučit využívat služeb knihovny Angular ve svých front-end webových aplikacích. Naučíte se, mimo jiné, využívat data binding, html šablony, validovat vstupní data nebo komunikovat s back-end API, ale také navrhovat architekturu pro rozsáhlé Angular aplikace spolu s komunikací s back-end API za HTTP GET/POST request nebo použití observables v ramci angular aplikace. Probereme si dynamické načítání komponent a správu paměti aplikace. Dále se zaměříme na správné použití template driven formulářů a reaktivních (model-driven) formulářů včetně vytváření vlastních formulářových prvků (např. datepicker) a vlastních direktiv. V neposlední řadě se naučíte jak tvořit animace v Angularu bez použití Jquery a jak implementovat knihovny partnerů přímo do aplikace.
29.10. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 16200 Kč (Praha), 16200 Kč (Brno), 750 EUR (Bratislava)
Kurz je určen všem, kteří znají základy programovacího jazyka JavaScript a chtějí se naučit efektivně programovat v JavaScriptu pomocí frameworku jQuery. Na kurzu se naučíte používat funkce jQuery, využívat selektory, atributy, filtrovat, vyhledávat a zřetězovat výsledky, manipulovat s DOMem, CSS a událostmi, vytvářet efekty a využívat jQuery UI.
30.10. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 19800 Kč (Praha), 19800 Kč (Brno), 855 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro programátory v jazyce JavaScript, kteří se chtějí naučit využívat služeb knihovny React.js ve svých front-end webových aplikacích. Naučíte se, mimo jiné, používat JSX pro tvorbu komponent uživatelského rozhraní, spravovat události a používat vzory a techniky jako jsou Flux a Redux.
04.11. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 16200 Kč (Praha), 16200 Kč (Brno), 750 EUR (Bratislava)
Kurz je určen všem, kteří znají základy programovacího jazyka JavaScript a jQuery a chtějí se naučit využívat nové technologie, které přináší HTML5 a CSS3. Na kurzu se naučíte používat nové HTML5 tagy, CSS3 vlastnosti a selektory, nové formulářové prvky a JavaScript API jako je Web Socket, Web Worker, Local Storage, Indexed DB, WebGL, Canvas, SVG a mnoho dalších. Kurz je platformně nezávislý, ale ukázky a příklady budou postaveny na frameworku jQuery.
04.11. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 23100 Kč (Praha), 23100 Kč (Brno), 990 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro začínající vývojáře v Jazyce TypeScript, kteří se chtějí naučit základům jazyka. Na kurzu se naučíté používat základní i pokročilejší konstrukty jazyka, jako jsou datové typy, proměnné, podmínky, cykly a funkce, ale naučíte se i základům objektově orientovaného programování v jazyce TypeScript.
11.11. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 15400 Kč (Praha), 15400 Kč (Brno), 660 EUR (Bratislava)
Na školení se naučíte, jak vytvářet webové aplikace v Javascriptu, který poběží na Node.js. Seznámíte se s balíčkovacím systémem (NPM) a popíšeme si jak v Node fungují moduly. Naučíte se, jak obsluhovat formuláře, jak pracovat se session, cookie a REST API. Ukážeme si jak v aplikaci zabezpečit autentifikaci a autorizaci, jak pracovat se souborovým systémem a jak odeslat emaily. Popíšeme si jak funguje http komunikace, request, response GET/POST/PUT/DELETE a stavové kódy. Ukážeme si co je middleware a jak se používá. Seznámíme se s Node JS frameworky pro web, jako je například Expres, Koa apod.... Na konci tohoto kurzu budete schopni samostatně vytvářet serverové webové aplikace nebo služby v javascriptu.
25.11. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 17600 Kč (Praha), 17600 Kč (Brno), 760 EUR (Bratislava)
Na školení se naučíte pracovat s Node.js včetně frameworku express.js. Seznámíte se s použitím knihoven a modulů npm.js a s prací s filesystémem v prostředí node. Vytvoříme si ukázkovou aplikaci, kde propojíme frontend s Node.js serverem pomocí webových služeb. Při komunikaci se serverem si ukážeme zabezpečení, použití middlewaru, přenos souborů, parsování hlaviček. Do detailu probereme asynchronní zpracování požadavků pomocí promise, nebo async/await. Po absolvování kurzu budete schopni si propojit vaši stávající single page aplikaci s Node.js serverem a voláním dalších webových služeb.