logo itpoint.cz

Jazyk JavaScript - počítačové kurzy GOPAS

19.10. 2023 (dnů = 2) - Katalogová cena: 17600 Kč (Praha), 17600 Kč (Brno), 760 EUR (Bratislava)
Na školení se naučíte pracovat s Node.js včetně frameworku express.js. Seznámíte se s použitím knihoven a modulů npm.js a s prací s filesystémem v prostředí node. Vytvoříme si ukázkovou aplikaci, kde propojíme frontend s Node.js serverem pomocí webových služeb. Při komunikaci se serverem si ukážeme zabezpečení, použití middlewaru, přenos souborů, parsování hlaviček. Do detailu probereme asynchronní zpracování požadavků pomocí promise, nebo async/await. Po absolvování kurzu budete schopni si propojit vaši stávající single page aplikaci s Node.js serverem a voláním dalších webových služeb.
13.11. 2023 (dnů = 3) - Katalogová cena: 19800 Kč (Praha), 19800 Kč (Brno), 855 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro programátory v jazyce JavaScript, kteří se chtějí naučit využívat služeb knihovny React.js ve svých front-end webových aplikacích. Naučíte se, mimo jiné, používat JSX pro tvorbu komponent uživatelského rozhraní, spravovat události a používat vzory a techniky jako jsou Flux a Redux.
06.12. 2023 (dnů = 3) - Katalogová cena: 23100 Kč (Praha), 23100 Kč (Brno), 990 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro začínající vývojáře v Jazyce TypeScript, kteří se chtějí naučit základům jazyka. Na kurzu se naučíté používat základní i pokročilejší konstrukty jazyka, jako jsou datové typy, proměnné, podmínky, cykly a funkce, ale naučíte se i základům objektově orientovaného programování v jazyce TypeScript.
18.12. 2023 (dnů = 3) - Katalogová cena: 16200 Kč (Praha), 16200 Kč (Brno), 750 EUR (Bratislava)
Kurz je určen všem, kteří znají základy programovacího jazyka JavaScript a jQuery a chtějí se naučit využívat nové technologie, které přináší HTML5 a CSS3. Na kurzu se naučíte používat nové HTML5 tagy, CSS3 vlastnosti a selektory, nové formulářové prvky a JavaScript API jako je Web Socket, Web Worker, Local Storage, Indexed DB, WebGL, Canvas, SVG a mnoho dalších. Kurz je platformně nezávislý, ale ukázky a příklady budou postaveny na frameworku jQuery.
01.02. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 15400 Kč (Praha), 15400 Kč (Brno), 660 EUR (Bratislava)
Kurz webových služeb vás naučí vytvářet a zpracovávat webové služby, a to jak na straně backendu, tak i na straně frontendu. V kurzu si probereme základní i pokročilé techniky zpracovávání http requestů včetně použití autorizačních hlaviček. V kurzu se zaměříme jak na klasické REST API, tak na zpracování realtime dat z web socketů pomocí javascriptové knihovny rxjs.
13.02. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 9200 Kč (Praha), 9200 Kč (Brno), 430 EUR (Bratislava)
Kurz je určený pro všechny, kteří se chtějí naučit používat AJAX efektivně, prakticky a hlavně snadno. Snadnost použití spočívá v použití knihovny jQuery, s jejíž pomocí se stane vaše programování AJAX aplikací hračkou. Je nutné ale porozumět možnostem, které knihovna jQuery pro tyto účely nabízí. Na kurzu se naučíte používat AJAX volání, seznámíte se s formátem JSON, naučíte se používat AJAX pro validaci formulářů a zaměříme se i na další aspekty, jako je bezpečnost, výkon nebo optimalizace.
25.03. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 16200 Kč (Praha), 16200 Kč (Brno), 750 EUR (Bratislava)
Kurz je určen všem, kteří znají základy programovacího jazyka JavaScript a chtějí se naučit efektivně programovat v JavaScriptu pomocí frameworku jQuery. Na kurzu se naučíte používat funkce jQuery, využívat selektory, atributy, filtrovat, vyhledávat a zřetězovat výsledky, manipulovat s DOMem, CSS a událostmi, vytvářet efekty a využívat jQuery UI.
02.05. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 15400 Kč (Praha), 15400 Kč (Brno), 660 EUR (Bratislava)
V tomto kurzu se naučíte, jak navrhovat architekturu Angular aplikací za použití monorepozitáře a knihovny Nx. Dozvíte se, jak monorepozitáře vylepšují architekturu single page aplikací a jak nejlépe navrhnout vaší frontendovou aplikaci pro co největší škálovatelnost.
27.05. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 23100 Kč (Praha), 23100 Kč (Brno), 990 EUR (Bratislava)
V tomto kurzu se seznámíme s populárním Javascriptovým frameworkem Vue.js. Kurz je zaměřen na pochopení konceptu Vue.js a jeho základní funkcionality, přičemž si v rámci kurzu vytvoříme jednoduchou single page aplikaci. Naučíte se používat routing, seznámíte se s životním cyklem aplikace a state managementem a naučíte se pracovat také s formuláři a dalšími pomocnými knihovnami.
03.06. 2024 (dnů = 1) - Katalogová cena: 4600 Kč (Praha), 4600 Kč (Brno), 215 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro webové vývojáře, kteří potřebují porozumět a následně aplikovat technologii AJAX pro vytváření moderních WWW aplikací. V tomto kurzu se naučíte porozumět technologiím pro vytváření komplexních interaktivních WWW aplikací, které se souhrnně označují termínem AJAX. Naučíte se vytvářet moderní WWW aplikace s uživatelsky přívětivým a intuitivním ovládáním, postavené právě na těchto technologiích.