logo gopas.cz

Jazyk Python - počítačové kurzy GOPAS

05.08. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 26500 Kč (Praha), 26500 Kč (Brno), 1150 EUR (Bratislava)
Během těchto 5 dnů budou účastníci mít příležitost získat základní a pokročilé znalosti v oblasti zpracování dat v Pythonu s použitím knihoven jako je numpy, pandas, modin, polars, vaex. Bude to kombinace teoretických přednášek a praktických cvičení, aby se účastníci stali schopnými efektivně pracovat s daty a provádět analýzu dat v Pythonu. Nedílnou součástí školení u každého přebíraného modulu je interaktivní vizualizace analyzovaných dat.
12.08. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 20500 Kč (Praha), 20500 Kč (Brno), 900 EUR (Bratislava)
V tomto mimořádně intenzivním pětidenním kurzu vysvětlujeme na praktických příkladech vývoj web aplikace jako je například TWITTER, a to od definování uživatelského rozhraní, přes návrh samotné obchodní logiky, až po návrh databázové modely a implementaci webových služeb na platformě REST.
16.09. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 28000 Kč (Praha), 28000 Kč (Brno), 1200 EUR (Bratislava)
Školení poskytuje nezbytný úvod do problematiky strojového učení v programovacím jazyce Python. Během pěti dnů převezmeme problematiku strojového učení v praktických případech s učitelem i bez učitele (učení pod dohledem a bez dozoru). Kurz má formu živého kódování, a je proto mimořádně intenzivní. Kandidátovi doporučujeme absolvovat předchozí kurzy PYTHON_DATAAN a PYTHON_STATS. Kurz je určen pro každého, kdo se zajímá o technologii strojového učení, má ambice stát se datovým vědcem (Data Sciencist) a zabývat se problematikou pokročilé analytiky. Školení může být také dobrým zdrojem informací pro projektové manažery a osoby s rozhodovací pravomocí, kteří čelí výzvě nasazení strojového učení pro analýzu a interpretaci podnikových dat a získávají tak další přidanou hodnotu pro podporu obchodních aktivit nebo. na podporu obchodních manažerů.
23.09. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 23000 Kč (Praha), 23000 Kč (Brno), 1000 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro všechny programátory, kteří mají zkušenost s programováním v jazyce Python na úrovni kurzu PYTNON_INTRO. Na kurzu se naučíte pokročilejší prvky jazyka jako je OOP, používat generátory a iterátory, Lambda výrazy, anonymní funkce, dekorátory, JSON i mnoho dalších praktických a pro vývojáře v Pythonu potřebných témat.
07.10. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 26500 Kč (Praha), 26500 Kč (Brno), 1150 EUR (Bratislava)
Kurz je určen především matematickým statistikům, analytikům dat a všem, kteří chtějí používat programovací jazyk Python k získání základního statistického pohledu na studovaná data a tím k lepšímu porozumění a získání další přidané hodnoty pro své projekty.
07.10. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 13800 Kč (Praha), 13800 Kč (Brno), 600 EUR (Bratislava)
Účastník kurzu bude umět využívat programovací jazyk Python k automatizaci rutinně prováděných akcí a bude umět využívat a zapojovat moderní praktiky vývoje softwaru, založené na testování. Řekneme si také něco o optimalizacích, proč jsou některé moduly výkonnější než vestavěné featury Pythonu a spoustu dalších věcí.
21.10. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 26500 Kč (Praha), 26500 Kč (Brno), 1150 EUR (Bratislava)
ETL znamená Extract-Transform-Load - databázové funkce, které jsou integrovány do jednoho nástroje, který extrahuje data z jedné databáze a umístí je do jiné databáze. Extrakt je proces čtení dat z databáze. Transformace je proces převodu získaných dat z původní formy do formy, ve které se očekává jejich umístění v jiné databázi. Načíst je proces zápisu dat do cílové databáze. ETL se používá k migraci dat z jedné databáze do druhé za účelem vytvoření datových trhů (DataMart) a datových skladů (DataWarehouse) a také k převodu databáze z jednoho formátu nebo typu do jiného.
21.10. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 13800 Kč (Praha), 13800 Kč (Brno), 600 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro všechny zkušené programátory v jazyce Python, kteří chtějí získat přehled o možnostech použití tohoto jazyka pro tvorbu webových aplikací a webových služeb. Na kurzu se naučíte používat framework Flask, šablonovací systém Jinja2 pro tvorbu webových aplikací. Rovněž se naučíte vytvářet a používat REST a SOAP webové služby.
21.10. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 20500 Kč (Praha), 20500 Kč (Brno), 900 EUR (Bratislava)
Kurz je určený pro začátečníky, kteří se chtějí naučit základům moderního, elegantního a vysoce efektivního jazyka Python. V tomto kurzu se naučíte základním vlastnostem jazyka, používání funkcí a datových struktur a základům objektově orientovaného programování v jazyce Python. V případě, že nemáte žádné zkušenosti s programováním, doporučujeme nejprve absolvovat kurz Úvod do algoritmizace a programování [PRG]
18.11. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 34500 Kč (Praha), 34500 Kč (Brno), 1500 EUR (Bratislava)
Pojem Big Data se nyní odráží v mnoha oblastech a sektorech národního hospodářství, a proto je nutné nejen získat teoretické znalosti, ale i praktické zkušenosti se zpracováním velkého množství dat. Kurz představuje vývoj Big Data v prostředí programovacího jazyka Pythonu. Python je nyní nejdůležitějším jazykem nejen pro vývojáře aplikací, analytiky dat, ale především pro profesionály v oboru Data Science.
09.12. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 15900 Kč (Praha), 15900 Kč (Brno), 690 EUR (Bratislava)
Kurz seznamuje účastníky s moderními trendy vývoje vícevláknových a víceprocesových programů v Pythonu. Kromě toho jsou také probírány možnosti nabízené modulem asyncio, tj. asychnonního programování. V kurzu se dozvíte nejen detaily o možnostech současného Pythonu, ale i o dalších možnostech, obsažených v modulech třetích stran. Většinu těchto možností si také prakticky vyzkoušíme.
09.12. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 13800 Kč (Praha), 13800 Kč (Brno), 600 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro všechny zkušené programátory v jazyce Python, kteří chtějí získat přehled o možnostech použití tohoto jazyka k přístupu k datovým zdrojům. Na kurzu se naučíte používat SQL i NOSQL databáze i používat objektově relační mapper SQLAlchemy.