logo gopas.cz

Jazyk C# - počítačové kurzy GOPAS

08.04. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 16200 Kč (Praha), 16200 Kč (Brno), 690 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro pokročilé vývojáře, kteří hledají možnost, jak posunout své znalosti do oblasti paralelních a asynchronních aplikací. Vysvětleny budou základy vláken a představeny objekty a produkty usnadňující toto programování. Mnoho novinek přichází s .NET Frameworkem 4 (např. Task Parallel Library) a 4.5 (např. async/await). Také probereme rozdíly a správná řešení IO bound a CPU bound problémů. A podíváme se také na Power Threading Library. Řešení pro synchronizace jako locky, mutexy, lock-free operace jsou probrány v zavěrečné části kurzu, včetně specifik a vhodnosti jednotlivých řešení.
29.04. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 10800 Kč (Praha), 10800 Kč (Brno), 460 EUR (Bratislava)
ASP.NET Core Blazor, jak zní celé jméno Blazoru, umožňuje C# vývojářům vytvářet webové uživatelské rozhraní aplikací bez nutnosti použít javascript. Na kurzu se seznámíme s hostinovými modely Blazor Server a Blazor WebAssembly, vysvětlíme si zásadní rozdíly, které mezi nimi jsou. Odpovíme si na otázku, pro které scénáře je ten který model vhodný. Ukážeme si, jak se uživatelské rozhraní tvoří pomocí komponent a jak tyto komponenty mohou spolupracovat, naučíme se tvořit formuláře s validacemi uživatelského vstupu. Podíváme se též s možnosti tvorby více jazykových verzí aplikace. Přestože si ukážeme, jak můžeme v C# kódu spolupracovat s javascriptem, není jeho znalost pro účely kurzu, ani pro vývoj aplikací v Blazoru, potřeba.
10.06. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 23000 Kč (Praha), 23000 Kč (Brno), 1000 EUR (Bratislava)
Tento kurz je určen pro vývojáře na platformě .Net, kteří se chtějí naučit techniky programování WinForms a Windows Presentation Foundation (WPF) aplikací pomocí Visual Studia.
22.07. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 23000 Kč (Praha), 23000 Kč (Brno), 1000 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro všechny programátory, kteří již mají základní zkušenosti s programováním v jazyce C# a chtějí získat další sirší a praktické znalosti a dovednosti. Na kurzu se naučíte používat moderní rozšíření jazyka c#, generické datové typy, delegáty, extension metody, tuples, dekonstrukci, anonymní metody, lambda výrazy, LINQ, atributy, pochopíte jak funguje správa paměti pomocí Garbage Collectoru, naučíte se serializovat data a používat streamy. Kurz předpokládá základní znalosti programování v jazyce C# přibližně v rozsahu kurzu GOC2124.
22.07. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 23000 Kč (Praha), 23000 Kč (Brno), 1100 EUR (Bratislava)
Kurz je určen všem, kteří si chtějí prakticky zkusit programování s využitím návrhových vzorů (Design Patterns). Na kurzu se řeší příklady od úvodního zadání přes návrh řešení až po aplikaci pomocí kódu. Návrh řešení vytvářejí účastníci společně pod vedením lektora, následně mají čas na převedení návrhu do reálného kódu aplikace. Na kurzu je maximum času věnováno reálnému řešení daných zadání a aplikací teoretických znalostí z oblasti OOP a návrhových vzorů. Minimum času se věnuje teorii.
19.08. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 27000 Kč (Praha), 27000 Kč (Brno), 1150 EUR (Bratislava)
Kurz nabízí úvod do konceptů a strategií testování a naučí Vás používat MS TEST framework, ale vyzkoušíte si i jiné framorky, jako je NUnit a XUnit. Kurz zahrnuje koncepty Unit testování, požadavky a charakteristiky dobrých testovacích strategií a způsobů, jak tyto koncepty mohou být realizovány. Důraz je kladen na praktickou aplikaci získaných znalostí.
26.08. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 15900 Kč (Praha), 15900 Kč (Brno), 750 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro vývojáře aplikací, kteří se chtějí naučit vytvářet databázové aplikace pomocí Microsoft Visual Studia na platformě .Net Framework. Na tomto kurzu se naučíte pracovat s databází pomocí objektů Connection, Command, DataReader a DataSet. Pochopíte k čemu je dobrý connection pooling, naučíte se monitorovat komunikaci s databází, získáte zkušenosti s asynchronní komunikací, voláním uložených procedur a předávání parametrů, naučíte se jak se bránit proti útoku typu SQL Injection, dávkovým zpracováním, použitím BulkCopy, transakcemi a kešováním prostřednictvím objektu DataSet, ale i načítáním a validací XML dokumentů. Tento kurz je doporučen jako předcházející kurz pro kurz GOC312 - Entity Framework.
02.09. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 23000 Kč (Praha), 23000 Kč (Brno), 1100 EUR (Bratislava)
Kurz se zabývá aplikací návrhových vzorů "Design Patterns". Naučíte se používat vzory v analýze, architektuře, designu, programování, refaktoringu, ladění a testování. Během kurzu bude ukázáno mnoho technik nazývaných "Best Practices" používaných v jednotlivých etapách a disciplínách tvorby softwaru. Cílem kurzu je umožnit pochopení principů používání vzorů prostřednictvím praktických příkladů.
18.09. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 9200 Kč (Praha), 9200 Kč (Brno), 400 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro vývojáře na platformě Microsoft .Net, kteří se chtějí naučit vyvíjet distribuované aplikace pomocí gRPC a Microsoft Visual Studia.
16.12. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 27000 Kč (Praha), 27000 Kč (Brno), 1250 EUR (Bratislava)
V tomto kurzu navážeme na ASPNET_INTRO a budeme pokračovat budeme jemným úvodem to Entity Frameworku Core a pak se vrhneme na Razor Pages, MVVM framework, který Microsoft nabízí jako alternativu k přece jenom poněkud fundamentalisticky pojatému MVC. Aplikace vyžadují konfiguraci a .NET Core opouští předchozí řešení založené na XML web.config souborech. Nabízí nový model mnoha konfiguračních zdrojů, objektovou nadstavbu i User Secrets pro bezpečnou úschovu citlivých konfiguračních údajů při vývoji. Téměř každá webová aplikace potřebuje odesílat e-maily. Ukážeme si, jaké možnosti v <code>ASP.NET</code> Core aplikacích máte a představíme si knihovnu Altairis.Services.Mailing. Tu můžete použít pro řešení svých e-mailovacích potřeb, ale také jako ukázku toho, jak se obecně píší univerzální knihovny pro .NET Core. Další velký blok je věnován internacionalizaci – přípravě aplikace na globální nasazení, překladu do různých jazyků, validaci uživatelských vstupů včetně klientské validace (a překladu jejích hlášek). Uživatelské rozhraní je možné – a vhodné – generovat na základě anotačních atributů dynamicky a ukážeme si, jak na to. Poslední část se týká zabezpečení a použití <code>ASP.NET</code> Identity. Naučím vás, jak ji správně nasadit, zabezpečit aplikaci pomocí rolí, dvoufaktorové autentizace, vlastních claimů, přihlašování pomocí externích identity providerů a další užitečné věci. Ukážu vám také, jak můžete do své nové krásné bezpečné aplikace dostat uživatele ze starších aplikací, které nejsou tak krásné (a hlavně tak bezpečné). Poznámka: Bude-li používat vlastní PC, pak následující software, včetně všech aktualizací Windows 10 nebo novější Visual Studio (ne Visual Studio Code) - nejnovější verzi, jakoukoliv edici, včetně bezplatné Community, s workloadem pro web a <code>ASP.NET</code> Core Microsoft SQL Server - jakoukoliv podporovanou verzi, jakoukoliv edici, včetně bezplatné Express SQL Management Studio - nejnovější verzi; není nezbytně nutné, ale důrazně doporučeno Funkční předplatné Microsoft Azure jakéhokoliv typu. Tj. včetně (funkčního) trial, pay-as-you-go, Visual Studio Subscription apod. Předplatné DigitalOcean nebo možnost jej v průběhu kurzu zřídit. Při zřízení přes odkaz <a href="https://altair.is/digitalocean">https://altair.is/digitalocean</a> dostane účastník dostatečný kredit na 30 dní zdarma, ale je nutné vždy zadat číslo platební karty pro ověření totožnosti. Doporučujeme software instalovat a aktualizovat s předstihem, ne v průběhu kurzu (trvá to zbytečně dlouho) Stejně tak doporučujeme zřídit účty, zejména trial u Azure, s předstihem. Ne však zase moc velkým, protože kredit je omezený na 30 dnů. Zřízení trialu u Azure může chvíli trvat a není dobré, když ho z jedné adresu (firmy, učebny) dělá víc lidí najednou. V případě zřízení trial účtů je kredit více než dostatečný na vše, co je třeba na školení udělat. I v případě placené varianty jsou náklady na zdroje spotřebované v průběhu kurzu zanedbatelné, v řádu desetikorun.