logo gopas.cz

Jazyk C# - počítačové kurzy GOPAS

22.07. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 23000 Kč (Praha), 23000 Kč (Brno), 1000 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro všechny programátory, kteří již mají základní zkušenosti s programováním v jazyce C# a chtějí získat další sirší a praktické znalosti a dovednosti. Na kurzu se naučíte používat moderní rozšíření jazyka c#, generické datové typy, delegáty, extension metody, tuples, dekonstrukci, anonymní metody, lambda výrazy, LINQ, atributy, pochopíte jak funguje správa paměti pomocí Garbage Collectoru, naučíte se serializovat data a používat streamy. Kurz předpokládá základní znalosti programování v jazyce C# přibližně v rozsahu kurzu GOC2124.
22.07. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 23000 Kč (Praha), 23000 Kč (Brno), 1100 EUR (Bratislava)
Kurz je určen všem, kteří si chtějí prakticky zkusit programování s využitím návrhových vzorů (Design Patterns). Na kurzu se řeší příklady od úvodního zadání přes návrh řešení až po aplikaci pomocí kódu. Návrh řešení vytvářejí účastníci společně pod vedením lektora, následně mají čas na převedení návrhu do reálného kódu aplikace. Na kurzu je maximum času věnováno reálnému řešení daných zadání a aplikací teoretických znalostí z oblasti OOP a návrhových vzorů. Minimum času se věnuje teorii.
26.08. 2024 (dnů = 3) - Katalogová cena: 15900 Kč (Praha), 15900 Kč (Brno), 750 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro vývojáře aplikací, kteří se chtějí naučit vytvářet databázové aplikace pomocí Microsoft Visual Studia na platformě .Net Framework. Na tomto kurzu se naučíte pracovat s databází pomocí objektů Connection, Command, DataReader a DataSet. Pochopíte k čemu je dobrý connection pooling, naučíte se monitorovat komunikaci s databází, získáte zkušenosti s asynchronní komunikací, voláním uložených procedur a předávání parametrů, naučíte se jak se bránit proti útoku typu SQL Injection, dávkovým zpracováním, použitím BulkCopy, transakcemi a kešováním prostřednictvím objektu DataSet, ale i načítáním a validací XML dokumentů. Tento kurz je doporučen jako předcházející kurz pro kurz GOC312 - Entity Framework.
02.09. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 23000 Kč (Praha), 23000 Kč (Brno), 1100 EUR (Bratislava)
Kurz se zabývá aplikací návrhových vzorů "Design Patterns". Naučíte se používat vzory v analýze, architektuře, designu, programování, refaktoringu, ladění a testování. Během kurzu bude ukázáno mnoho technik nazývaných "Best Practices" používaných v jednotlivých etapách a disciplínách tvorby softwaru. Cílem kurzu je umožnit pochopení principů používání vzorů prostřednictvím praktických příkladů.
18.09. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 9200 Kč (Praha), 9200 Kč (Brno), 400 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro vývojáře na platformě Microsoft .Net, kteří se chtějí naučit vyvíjet distribuované aplikace pomocí gRPC a Microsoft Visual Studia.
10.10. 2024 (dnů = 2) - Katalogová cena: 9200 Kč (Praha), 9200 Kč (Brno), 400 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro vývojáře C#, kteří plánují přechod z platformy .NET Framework na .NET aktuální verze nebo se chtějí dozvědět novinky z aktuální verze. NET. Kurz je zaměřen na důležité změny mezi verzí .Net Framework a aktuální verzí .NET, které by vývojářům neměly ujít, jako jsou změny struktury projektu, konfigurace, kompilace a změny runtimu a správy paměti. Kurz se naopak nezabývá změnami v knihovnách pro ASP.NET nebo Entity Framework, které jsou diskutovány v návazných kurzech.
18.11. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 21000 Kč (Praha), 21000 Kč (Brno), 950 EUR (Bratislava)
V tomto školení vám vysvětlím obecné základy platformy .NET, ukážeme si, jak webové aplikace hostovat on premises, v cloudu Microsoft Azure, na Windows i na Linuxu. Řeč bude i o psaní konzolových aplikací a Windows Services a daemonů na Linuxu. Poté nahlédneme do základů softwarové architektury a do SOLID principů, na nichž je postavena platforma <code>ASP.NET</code> Core. Důležitou součástí <code>ASP.NET</code> Core je IoC/DI kontejner, představíme si funkci toho vestavěného i jeho náhradu nějakým jiným, stejně jako základy softwarové architektury. V další části se budeme věnovat <code>ASP.NET</code> MVC a vylepšeními v templatovacím engine Razor. Ukážeme si, jak vytvořit základ webové aplikace a práci s JavaScriptem, CSS preprocesory a CDN. Poslední část pak je věnována tag helperům, nové formě rozšiřitelnosti Razor engine, tj. MVC a Razor Pages. Představíme si existující tag helpery i postup, jakým lze vytvářet nové. Kurzy je určen pro programátory, kteří mají obecnou znalost webových technologií (HTML, CSS, JavaScript) a alespoň základů .NET (C#, Razor, Web Forms, MVC). Cílem je upgradovat jejich znalosti a dovednosti na aktuální úroveň. Současně je vhodné navštívit i navazující kurz <code>ASPNET_ADV - ASP.NET II</code> Poznámka: Bude-li používat vlastní PC, pak následující software, včetně všech aktualizací Windows 10 nebo novější Visual Studio (ne Visual Studio Code) - nejnovější verzi, jakoukoliv edici, včetně bezplatné Community, s workloadem pro web a <a href="http://ASP.NET">ASP.NET</a> Core Microsoft SQL Server - jakoukoliv podporovanou verzi, jakoukoliv edici, včetně bezplatné Express SQL Management Studio - nejnovější verzi; není nezbytně nutné, ale důrazně doporučeno Funkční předplatné Microsoft Azure jakéhokoliv typu. Tj. včetně (funkčního) trial, pay-as-you-go, Visual Studio Subscription apod. Předplatné DigitalOcean nebo možnost jej v průběhu kurzu zřídit. Při zřízení přes odkaz <a href="https://altair.is/digitalocean">https://altair.is/digitalocean</a> dostane účastník dostatečný kredit na 30 dní zdarma, ale je nutné vždy zadat číslo platební karty pro ověření totožnosti. Doporučujeme software instalovat a aktualizovat s předstihem, ne v průběhu kurzu (trvá to zbytečně dlouho) Stejně tak doporučujeme zřídit účty, zejména trial u Azure, s předstihem. Ne však zase moc velkým, protože kredit je omezený na 30 dnů. Zřízení trialu u Azure může chvíli trvat a není dobré, když ho z jedné adresu (firmy, učebny) dělá víc lidí najednou. V případě zřízení trial účtů je kredit více než dostatečný na vše, co je třeba na školení udělat. I v případě placené varianty jsou náklady na zdroje spotřebované v průběhu kurzu zanedbatelné, v řádu desetikorun.
02.12. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 36500 Kč (Praha), 36500 Kč (Brno), 1460 EUR (Bratislava)
Tento kurz učí vývojáře, jak vytvářet komplexní řešení v Microsoft Azure. Studenti se naučí implementovat výpočetní řešení Azure, vytvářet Azure Functions, implementovat a spravovat webové aplikace, vyvíjet řešení využívající Azure storage, implementovat autentizaci a autorizaci a zabezpečit svá řešení pomocí KeyVault a Managed Identities. Studenti se také naučí, jak se připojit a spotřebovat Azure služby a služby třetích stran, a do svých řešení zahrnout modely založené na událostech a zprávách. Kurz zahrnuje také monitorování, řešení problémů a optimalizaci řešení Azure.
09.12. 2024 (dnů = 5) - Katalogová cena: 23000 Kč (Praha), 23000 Kč (Brno), 1000 EUR (Bratislava)
Tento kurz je určen pro vývojáře na platformě .Net, kteří se chtějí naučit techniky programování WinForms a Windows Presentation Foundation (WPF) aplikací pomocí Visual Studia.