logo

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

Podle předběžných výsledků kontroly ČTÚ většina poskytovatelů přístupu k internetu nové povinnosti nesplnila. Jejich smluvní dokumenty musí nově stanovovat přesně specifikované parametry služby. Své smluvní dokumenty zatím aktualizovali zejména velcí hráči.

Český telekomunikační úřad nyní pokračuje další fází kontroly (první fáze kontroly se stavem k 3. 2. 2021), která se zabývá správností implementace nových povinných náležitostí do smluvních dokumentů podle podmínek všeobecného oprávnění.

Dle závěrů pak Úřad přikročí k dalším krokům, mezi které mohou patřit i peněžité pokuty uložené poskytovatelům nesplňujícím podmínky všeobecného oprávnění dle zákona o elektronických komunikacích.

Co musí být ve smlouvě uvedeno

U přístupu v pevném místě musí být ve smlouvě či smluvním dokumentu v souladu s novým všeobecným oprávněním uvedena inzerovaná rychlost, maximální rychlost, dále běžně dostupná rychlost, která by měla být k dispozici 95% času a nesmí být stanovena nižší než 60% rychlosti inzerované, a minimální rychlost, ne nižší než 30% rychlosti inzerované.

V případě mobilního přístupu k internetu musí poskytovatelé ve smlouvě informovat vedle inzerované rychlosti i o odhadované maximální rychlosti.

Ať již u pevného, či mobilního přístupu musí poskytovatelé ve smlouvě informovat o definici velkých odchylek od sjednaného výkonu služby a o možnostech uplatnění prostředků nápravy.

Pokud zákazník tyto informace ve smluvních dokumentech nenalezne, měl by se obrátit na operátora.

Úřad zasahuje

Ze stížností, které Úřad řeší, vyplývá, že téma nedostatečné kvality u služby přístupu k internetu - s nízkou skutečně dosahovanou rychlostí - je pro zákazníky důležité a palčivé.

Ještě před tím, než začaly platit nové povinnosti vyplývající z všeobecného oprávnění (od ledna 2020), vznikl např. následující problém s nízkou kvalitou poskytované služby, který ČTÚ svým aktivním zásahem vyřešil a pomohl zákazníkovi k naplnění jeho oprávněných požadavků.

Úřad obdržel dne 19. 1. 2021 stížnost od koncového uživatele na poskytování služby společností O2 v rozporu se smluvně sjednanými parametry.

Služba byla zákazníkovi poskytována v omezené kvalitě, se sníženou skutečně dosahovanou rychlostí přístupu k internetu.

Úřad poučil podavatele stížnosti o možnosti uplatnit reklamaci na službu a v případě nesouhlasu s jejím vyřízením následně podat k Úřadu námitku proti vyřízení reklamace a současně si Úřad vyžádal vysvětlení vzniklé situace u poskytovatele služby (společnosti O2).

Z šetření Úřadu vyplynulo, že podavatel stížnosti má s poskytovatelem služby uzavřenu smlouvu na tarif Internet Optimal HD za sjednanou cenu 399 Kč měsíčně.

Poskytovatel služby zaevidoval hlášení o nízké skutečně dosahované rychlosti přístupu k internetu již dne 18. 12. 2020.

Úřad si od poskytovatele služby vyžádal vysvětlení dne 20. 1. 2021 a na základě konání Úřadu poskytovatel služby dne 21. 1. 2021 odstranil závadu, spočívající v technickém nastavení rychlostního profilu služby.

Po aktivitě Úřadu poskytovatel služby navíc uznal, že stížnost byla oprávněná, došlo k finanční refundaci pro zákazníka, a to navíc i za období časově předcházející hlášení poruchy, a nápravě stavu do souladu s uzavřenou smlouvou.

Další články k tématům - kontrola - operátor - parametry služby - pokuta - rychlost připojení - smlouva

Článek ze dne 4. března 2021 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Nabídka zaměstnání