logo

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Informační linka 1221 slouží pro dotazy veřejnosti související s pandemií onemocnění covid-19 - jde o jeden z nástrojů Chytré karantény a volání na ni je jejím provozovatelem prezentováno jako bezplatné. ČTÚ zjistil, že v cenících některých poskytovatelů chyběly o ceně volání na tuto linku informace.

Český telekomunikační úřad provedl kontrolu týkající se toho, zda operátoři správně informují o ceně volání na informační linku 1221, která je provozována Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Je k dispozici každý den od 8 do 19 hod.

V dané souvislosti je v prvé řadě nutné uvést, že číslo 1221 není číslem, na které by dle vyhlášky o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací mělo být volání bezplatné a ČTÚ tudíž nemá kompetenci poskytovatelům uložit povinnost, aby volání na toto telefonní číslo neúčtovali.

Nicméně poskytovatelé, ať už volání na tuto linku zpoplatňují či nikoli, jsou povinni cenu volání, i kdyby byla nulová, tedy zdarma, uvést ve svých smlouvách.

ČTÚ prověřil smluvní podmínky více než 100 poskytovatelů telefonních služeb a u 20 z nich zjistil nedostatky spočívající v neuvedení ceny volání na tuto linku. Operátoři tyto nedostatky postupně napravují.

Zákazník se může v případě, že by mu bylo volání na linku 1221 účtováno způsobem, který není v ceníku uveden, obrátit na poskytovatele s reklamací a případně pak na Český telekomunikační úřad s návrhem na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace.

Článek ze dne 9. července 2021 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Sankce za nedodržení úpravy smluv přístupu k internetu

ČTÚ spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Jak mít dokonalý přehled o vyúčtování operátora

Pozor na zavádějící obchodní označení 5G

Výsledky kontroly smluv operátorů ke službě přístupu k internetu

Hlavní úkoly a priority ČTÚ v roce 2021

Kmitočty z aukce 5G byly přiděleny vítězným operátorům

Rychlost připojení k internetu musí být nově součástí smluvních podmínek

ČTÚ zahajuje sběr dat pro srovnávací nástroj

Při přenesení čísla nelze účtovat cenu za celé období

Sběr dat pro účely provozu srovnávače cen a kvality služeb

Nabídka zaměstnání