logo Český telekomunikační úřad

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Informační linka 1221 slouží pro dotazy veřejnosti související s pandemií onemocnění covid-19 - jde o jeden z nástrojů Chytré karantény a volání na ni je jejím provozovatelem prezentováno jako bezplatné. ČTÚ zjistil, že v cenících některých poskytovatelů chyběly o ceně volání na tuto linku informace.

Český telekomunikační úřad provedl kontrolu týkající se toho, zda operátoři správně informují o ceně volání na informační linku 1221, která je provozována Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Je k dispozici každý den od 8 do 19 hod.

V dané souvislosti je v prvé řadě nutné uvést, že číslo 1221 není číslem, na které by dle vyhlášky o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací mělo být volání bezplatné a ČTÚ tudíž nemá kompetenci poskytovatelům uložit povinnost, aby volání na toto telefonní číslo neúčtovali.

Nicméně poskytovatelé, ať už volání na tuto linku zpoplatňují či nikoli, jsou povinni cenu volání, i kdyby byla nulová, tedy zdarma, uvést ve svých smlouvách.

ČTÚ prověřil smluvní podmínky více než 100 poskytovatelů telefonních služeb a u 20 z nich zjistil nedostatky spočívající v neuvedení ceny volání na tuto linku. Operátoři tyto nedostatky postupně napravují.

Zákazník se může v případě, že by mu bylo volání na linku 1221 účtováno způsobem, který není v ceníku uveden, obrátit na poskytovatele s reklamací a případně pak na Český telekomunikační úřad s návrhem na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace.

Článek Český telekomunikační úřad ze dne pátek 9. července 2021

Další články od Český telekomunikační úřad

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Nabídka zaměstnání