logo

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Informační linka 1221 slouží pro dotazy veřejnosti související s pandemií onemocnění covid-19 - jde o jeden z nástrojů Chytré karantény a volání na ni je jejím provozovatelem prezentováno jako bezplatné. ČTÚ zjistil, že v cenících některých poskytovatelů chyběly o ceně volání na tuto linku informace.

Český telekomunikační úřad provedl kontrolu týkající se toho, zda operátoři správně informují o ceně volání na informační linku 1221, která je provozována Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Je k dispozici každý den od 8 do 19 hod.

V dané souvislosti je v prvé řadě nutné uvést, že číslo 1221 není číslem, na které by dle vyhlášky o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací mělo být volání bezplatné a ČTÚ tudíž nemá kompetenci poskytovatelům uložit povinnost, aby volání na toto telefonní číslo neúčtovali.

Nicméně poskytovatelé, ať už volání na tuto linku zpoplatňují či nikoli, jsou povinni cenu volání, i kdyby byla nulová, tedy zdarma, uvést ve svých smlouvách.

ČTÚ prověřil smluvní podmínky více než 100 poskytovatelů telefonních služeb a u 20 z nich zjistil nedostatky spočívající v neuvedení ceny volání na tuto linku. Operátoři tyto nedostatky postupně napravují.

Zákazník se může v případě, že by mu bylo volání na linku 1221 účtováno způsobem, který není v ceníku uveden, obrátit na poskytovatele s reklamací a případně pak na Český telekomunikační úřad s návrhem na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace.

Článek ze dne 9. července 2021 - pátek

Další články od Český telekomunikační úřad

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Nabídka zaměstnání