logo

Nedostatky v aktualizaci smluvních podmínek operátorů

V nedávné době proběhla kontrola promítnutí změn, které přinesla novela zákona o elektronických komunikacích, do smluvních podmínek operátorů. Nejčastějšími nedostatky bylo nepromítnutí snížení výše úhrady za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou.

ČTÚ již dříve představil nejzásadnější změny, jež s sebou přinesla významná novela zákona o elektronických komunikacích č. 311/2019 Sb. účinná ode dne 1. 4. 2020. Úřad v rámci své úřední činnosti pochopitelně monitoruje, jakým způsobem (a zda vůbec) poskytovatelé služeb elektronických komunikacích tato nová pravidla zapracovali do svých smluvních podmínek.

V této souvislosti provedl ČTÚ v nedávné době kontrolu smluvních podmínek vybraných poskytovatelů služeb elektronických komunikací.

Kontrolováni byly tři hlavní poskytovatelé služeb elektronických komunikací a 27 vybraných virtuálních operátorů využívajících přístupovou mobilní síť těchto tří největších operátorů.

Stěžejními oblastmi, na které se ČTÚ při své kontrole zaměřil, byly instituty uvedenou novelou nejvíce ovlivněné, tedy otázka přenositelnosti telefonních čísel, ukončení smlouvy na dobu určitou před uplynutím sjednané doby trvání, a dále pak rozšíření aplikace stávajících ustanovení zákona o elektronických komunikacích kromě spotřebitelů i na podnikající fyzické osoby.

Pokud se jedná o úpravu podmínek přenositelnosti telefonních čísel, byly shledány pouze dílčí nedostatky. U některých menších poskytovatelů bylo zjištěno, že stále zpoplatňují přenos telefonního čísla, někteří poskytovatelé pak do svých smluvních podmínek nezapracovali nově zavedený institut one stop shop umožňující účastníkovi požádat o vyřízení veškerých nezbytných náležitostí souvisejících s přenosem telefonního čísla přejímajícího poskytovatele.

Poměrně zásadní změna, týkající se snížení výše úhrady za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou, nebyla promítnuta do smluvních podmínek více než poloviny kontrolovaných subjektů.

Ani příslušná ustanovení zákona o elektronických komunikacích, která nově přiznávají podnikajícím fyzickým osobám totožné právní postavení jako spotřebitelům, nebyla ve všech případech kontrolovanými poskytovateli do smluvních podmínek zapracována.

Kupříkladu oprávnění odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem v zákonem stanovené lhůtě nebylo řádně upraveno u poloviny těchto subjektů.

V případě zjištěných nedostatků bude ČTÚ zahajovat přestupková řízení spojená s řízením o uložení povinnosti ke změně smluvních podmínek.

Další články k tématům - aktualizace - kontrola - operátor - smluva - spotřebitel - zákon

Článek ze dne 26. listopadu 2020 - čtvrtek

Další články od Český telekomunikační úřad

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Měřicí nástroj NetTest má za sebou první měsíc provozu

Nenechte se zpomalit a plaťte jen za skutečnou rychlost internetu

NetTest - certifikované měření kvality přístupu k internetu

Nová edukativní videa Telekomunikační akademie ČTÚ

Schválení novely zákona o elektronických komunikacích posiluje ochranu spotřebitele

ČTÚ podporuje schválení novely Zákona o elektronických komunikacích v původní verzi

Nekvalitní antény způsobují problémy s příjmem DVB-T2

Přísnější pravidla pro telemarketing nelikvidují byznys

Senát neschválil transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích

Nevyžádané marketingové hovory

Jak je to se zpolatněním při volání na covid informační linku 1221

Obnova telekomunikační infrastruktury v oblastech postižených tornádem

Telefony a speciální zařízení za dostupnou cenu pro osoby se zdravotním postižením

Pozor na podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Nástroje detekce ve veřejných komunikačních sítích pro potřeby Vojenského zpravodajství

Pokuty za neplnění podmínek všeobecného oprávnění

Blokace nepovolených internetových her

Srovnávací nástroj cen a kvality služeb

Nabídka zaměstnání