logo itpoint.cz

MS Office - Excel - Access - počítačové kurzy

28.03. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 23000 Kč (Praha), 23000 Kč (Brno), 800 EUR (Bratislava)
Kurz je určen pro začínající vývojáře, kteří se chtějí seznámit s moderním jazykem Visual Basic .NET, objektovým přístupem vývoje a programováním na platformě Microsoft .NET Framework. Na kurzu se naučíte vytvářet jednoduché aplikace, deklarovat a používat proměnné a pole, vytvářet procedury a funkce, pracovat s výjimkami. Velká část kurzu je zaměřena na objektově orientované programování a seznamuje účastníky s pojmy jako je třída, dědičnost, polymorfismus, interface, delegáti a mnoho dalších.
01.06. 2022 (dnů = 3) - Katalogová cena: 11400 Kč (Praha), 11400 Kč (Brno), 460 EUR (Bratislava)
Kurz je určen všem, kteří doposud neprogramovali nebo mají s programováním jen minimální zkušenosti a potřebují získat základní dovednosti nutné pro studium konkrétních programovacích jazyků. Účastníci kurzu se naučí základům algoritmizace a programování, získají zkušenosti s vytvářením vývojových diagramů a jejich implementací a osvojí si používání proměnných, základních datových typů, řízení toku programu a používání logických operátorů.
06.06. 2022 (dnů = 5) - Katalogová cena: 22500 Kč (Praha), 22500 Kč (Brno), 750 EUR (Bratislava)
V tomto kurzu získáte základní dovednosti pro vývoj aplikací pomocí jazyka Visual Basic for Applications (VBA), který se používá především pro vývoj maker v MS Office. Na kurzu se naučíte používat základní konstrukce jazyka Visual Basic, definovat proměnné, používat datové typy, vlastní funkce a procedury, kolekce a cykly, naučíte se zpracovávat runtimové chyby aplikace, ladit program, používat vlastní formuláře a rovněž pochopíte základy objektově orientovaného programování. Pro účast na kurzu je nutná základní znalost algoritmizace a programování na úrovni kurzu <a href="http://www.gopas.cz/Kurzy/PRG">PRG</a>.
11.07. 2022 (dnů = 4) - Katalogová cena: 18000 Kč (Praha), 18000 Kč (Brno), 600 EUR (Bratislava)
V tomto kurzu získáte mnoho praktických dovedností, které jsou nutné při vývoji aplikací pro MS Excel. Naučíte se přistupovat k souborovému systému a psát vlastní procedury pro Import/Export, budete přistupovat k databázi SQL server a seznámíte se s objekty Connection, Command a recordset knihovny ADO, naučíte se vytvářet vlastní formuláře a pracovat s ovládacími prvky, budete vytvářet doplňky pro excel a poznáte mnoho dalších možností. Pro účast na kurzu je nutná znalost VBA a objektového modelu Excelu na úrovni kurzu <a href="http://www.gopas.cz/Kurzy/MSEX5">MSEX5</a>.