logo Český telekomunikační úřad

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

ČTÚ nemá žádné zákonné pravomoci, jejichž prostřednictvím by mohl změně smlouvy, byť i pro účastníky nevýhodné, zabránit. Zákazníci ale mají již možnost změnu smlouvy odmítnout, bez sankce ji ukončit a zvolit si jiného poskytovatele.

ČTÚ řeší stížnosti na nově zavedené účtování po minutách služeb mobilního operátora Vodafone. S jednostrannou změnou smlouvy klienti nemusí souhlasit a ke dni účinnosti změny mohou smlouvu bez sankcí ukončit. Nemohou však docílit toho, aby jim služba byla dál poskytována za původních podmínek.

Vodafone v červenci přistoupil ke změně tarifikace z účtování po vteřinách po první provolané minutě na účtování po celých minutách. To vyvolalo stížnosti účastníků, kteří žádali ČTÚ o zásah spočívající v zákazu provedení této změny a zachování stávajícího způsobu tarifikace.

Poskytovatelé služeb elektronických komunikací jsou za splnění zákonem stanovených podmínek oprávněni provést jednostrannou změnu smlouvy, a to i takovou změnu, která může pro spotřebitele představovat zhoršení jejich postavení. Takovou změnou může dojít například ke zvýšení celkové úhrady za služby.

Zákazník má na druhou stranu právo změnu odmítnout a smlouvu bez jakýchkoliv sankcí ukončit. K tomu, aby toto své právo stihl využít, potřebuje se včas o změně dozvědět.

Operátor proto má povinnost nejméně 1 měsíc před nabytím změny smlouvy uveřejnit informaci o této změně v každé své provozovně a na webu a zároveň zákazníky informovat o tomto uveřejnění.

Pokud se navíc změna týká zákonem taxativně vymezených náležitostí smlouvy, musí operátor informovat účastníky způsobem sjednaným ve smlouvě také o jejich právu ukončit smlouvu bez sankcí ke dni nabytí účinností této změny.

U předplacených služeb, u nichž zpravidla nejsou sjednávány závazky, je v případě nesouhlasu se změnou možné smlouvu okamžitě ukončit a telefonní číslo v nejkratší možné době přenést k jinému poskytovateli.

Další články k tématům - operátor - sankce - smlouva - stížnosti - tarifikace - účtování - Vodafone - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne čtvrtek 19. září 2019

Další články od Český telekomunikační úřad

Pětičlená Rada ČTÚ je opět kompletní

Jednostranná změna tarifu ze strany operátora musí být oznámena jasně a srozumitelně

Nová opatření ČTÚ omezí dopady podvodného spoofingu

Podrobné parametry služby musí být součástí každé smlouvy

ČTÚ nemá zákonnou pravomoc odebrat operátorům oprávnění k podnikání

Lepší kvalita signálu mobilních operátorů na železničních koridorech

Konzultace dotační výzvy na opakovače 5G ve vlacích

Opatření ČTÚ pomohou omezit spoofing

DSA přináší mnoho výhod uživatelům digitálních služeb

Při změně operátora nezapomeňte požádat o vrácení nespotřebovaného kreditu

Vyjádření ČTÚ k problematice DSA - Aktu o digitáních službách

Úspěšné ukončení aukce kmitočtů 174 - 230 MHz pro rozhlasové DAB+ vysílání

Podvodné SMS napodobují přepravce zásilek i operátory

VPortal nově informuje o dostupnosti pevného internetového připojení

Ochrana podnikatelů v prostředí online platforem

Pozor na zpoplatnění telefonní linky 1188

Mobilní trh očima spotřebitelů

Přenositelnost telefonních čísel a internetu funguje, změna právní úpravy není nutná

Na přenos čísla mají nárok i podnikatelské subjekty

Rušení TV signálu mobilními rádiovými sítěmi 4G/5G

Spolupráce ČTÚ a Správy železnic

Vývoj cen a trhu služeb elektronických komunikací

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Nabídka zaměstnání