logo Český telekomunikační úřad

Operátor může jednostranně změnit smlouvu k horšímu

ČTÚ nemá žádné zákonné pravomoci, jejichž prostřednictvím by mohl změně smlouvy, byť i pro účastníky nevýhodné, zabránit. Zákazníci ale mají již možnost změnu smlouvy odmítnout, bez sankce ji ukončit a zvolit si jiného poskytovatele.

ČTÚ řeší stížnosti na nově zavedené účtování po minutách služeb mobilního operátora Vodafone. S jednostrannou změnou smlouvy klienti nemusí souhlasit a ke dni účinnosti změny mohou smlouvu bez sankcí ukončit. Nemohou však docílit toho, aby jim služba byla dál poskytována za původních podmínek.

Vodafone v červenci přistoupil ke změně tarifikace z účtování po vteřinách po první provolané minutě na účtování po celých minutách. To vyvolalo stížnosti účastníků, kteří žádali ČTÚ o zásah spočívající v zákazu provedení této změny a zachování stávajícího způsobu tarifikace.

Poskytovatelé služeb elektronických komunikací jsou za splnění zákonem stanovených podmínek oprávněni provést jednostrannou změnu smlouvy, a to i takovou změnu, která může pro spotřebitele představovat zhoršení jejich postavení. Takovou změnou může dojít například ke zvýšení celkové úhrady za služby.

Zákazník má na druhou stranu právo změnu odmítnout a smlouvu bez jakýchkoliv sankcí ukončit. K tomu, aby toto své právo stihl využít, potřebuje se včas o změně dozvědět.

Operátor proto má povinnost nejméně 1 měsíc před nabytím změny smlouvy uveřejnit informaci o této změně v každé své provozovně a na webu a zároveň zákazníky informovat o tomto uveřejnění.

Pokud se navíc změna týká zákonem taxativně vymezených náležitostí smlouvy, musí operátor informovat účastníky způsobem sjednaným ve smlouvě také o jejich právu ukončit smlouvu bez sankcí ke dni nabytí účinností této změny.

U předplacených služeb, u nichž zpravidla nejsou sjednávány závazky, je v případě nesouhlasu se změnou možné smlouvu okamžitě ukončit a telefonní číslo v nejkratší možné době přenést k jinému poskytovateli.

Další články k tématům - operátor - sankce - smlouva - stížnosti - tarifikace - účtování - Vodafone - zákon

Článek Český telekomunikační úřad ze dne čtvrtek 19. září 2019

Další články od Český telekomunikační úřad

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Nabídka zaměstnání