logo

Cisco zakládá fond rizikového kapitálu pro střední a východní Evropu

Prostřednictvím tohoto projektu chce Cisco podpořit především nově vznikající, technologicky orientované firmy ve vybraných zemích regionu, a to buď přímo nebo nepřímo s pomocí regionálního fondu rizikového kapitálu.

Společnost Cisco Systems, vedoucí světový poskytovatel zařízení pro přenos dat, hlasu a obrazu, oznámila nový projekt fondu rizikového kapitálu zaměřeného na technologická odvětví ve střední a východní Evropě.

Klíčovým prvkem nového projektu bude počáteční investice ve výši 30 milionů EUR do fondu "Technology in Central and Eastern Europe S.C.A. SICAR", neformálně nazvaného "3TS–Cisco Growth Fund III", který Cisco zakládá ve spolupráci se společností 3TS Capital Partners. Ta se bude jako jedna z předních firem z oblasti soukromého a rizikového kapitálu ve střední a východní Evropě starat o vyhledávání a řízení investic fondu. Zaměří se přitom zejména na rychle rostoucí malé a střední firmy z oblastí technologií, médií a telekomunikací.

"Fond rizikového kapitálu není naší první iniciativou v oblasti podpory podnikání ve střední a východní Evropě. V této oblasti již působíme například prostřednictvím Podnikatelského institutu (Cisco Entrepreneur Institute) nebo prostřednictvím financování projektů, leasingových programů a podobně. Právě nové podniky jsou klíčovým prvkem růstu a zaměstnanosti na rozvíjejících se trzích," řekl Kaan Terzioglu, vicepresident společnosti Cisco Systems pro region střední a východní Evropy. "Země v tomto regionu přichází s inovacemi v širokém spektru technologií, ať už jde o broadband, bezpečnost nebo komunikace. Vedou rovněž v zavádění VOIP aplikací a novinek v oblasti multimédií, mobilního obsahu a zábavy," dodal Terzioglu.

Do dnešního dne Cisco investovalo do projektů rizikového kapitálu více než 2 miliardy USD a vedle Spojených států amerických bylo aktivním investorem na všech hlavních trzích typu Číny, Indie, Izraele nebo Evropy. Prostřednictvím přímých i nepřímých nástrojů financování podporuje Cisco po celém světě nově vznikající firmy i fondy rizikového kapitálu, přičemž se zaměřuje na hledání a investování do společností s inovativními technologiemi a obchodními modely.

"Investování do geograficky zaměřených fondů rizikového kapitálu, jakým je například  3TS–Cisco Growth Fund, je dalším strategickým nástrojem v našem investičním portfoliu, které umožňuje růst trhu ICT prostřednictvím investic do inovační ekonomiky," řekl Hilton Romanski, senior director Global Corporate Business Development společnosti Cisco Systems. "Tato strategie pomůže katalyzovat a zrychlit technologické inovace ve střední a východní Evropě a umožní posunout technologické investice v regionu na vyšší úroveň," dodal Terzioglu.

Článek ze dne 19. listopadu 2007 - pondělí

Další články od CISCO SYSTEMS s.r.o.