logo

Lékařská vyšetření na dálku vyhovují více než 95 procentům pacientů

Postoje pacientů k poskytování lékařské péče na dálku zkoumal pilotní projekt Cisco HealthPresence, který proběhl ve skotském Aberdeenu a kalifornském San Jose.

Výsledky projeku jsou pozitivní - více než 95 procent pacientů uvedlo, že jim tato forma kontaktu s lékařem vyhovuje a více než 90 procent by ji doporučilo svým známým.

Projekt Cisco HealthPresence nabízí lidem z odlehlejších oblastí snadnější přístup k lékařské péči. Hlavním přínosem lékařských vyšetření na dálku je možnost poskytovat zdravotní péči v odlehlých venkovských oblastech, kde nejsou dostatečně zajištěny základní lékařské prohlídky.

Technologie Cisco HealthPresence kombinuje možnosti videokonferenčního systému Cisco TelePresence propojeného s lékařskými přístroji. Umožňuje zprostředkovat přímý kontakt lékaře a pacienta, přičemž vyžaduje pouze asistenci vyškoleného pracovníka. Ten se při vyšetření řídí instrukcemi lékaře, který může být vzdálen i stovky kilometrů. Lékař pak pomocí lékařského vybavení, jako je například stetoskop, tonometr, pulsní oxymetr a další určí diagnózu pacienta. Přenos dat probíhá po vysoce zabezpečené lince a pacientovi je zaručena stejně důvěrná atmosféra jako při návštěvě lékařské ordinace. To potvrzuje i 95 procent účastníků pilotního projektu, kteří po prohlídce uvedli, že měli pocit naprosté diskrétnosti.

"Vývojem nových technologií určených pro lékařskou péči na dálku otevíráme další možnosti pro komunikaci mezi pacienty, lékaři a ostatním zdravotnickým personálem. Osobní návštěva lékaře již v budoucnu nebude jedinou možností léčby, stejný standard nabídne i léčba na dálku," řekl Kaveh Safavi, viceprezident Cisco Internet Business Solutions Group pro oblast zdravotnictví.

Výsledky pilotního projektu Cisco HealthPresence, Aberdeen, Skotsko

V Královské nemocnici ve skotském Aberdeenu i nadále testování Cisco HealthPresence pokračuje a zjišťují se reakce pacientů na tento druh lékařské péče. Ošetřováni jsou pouze pacienti, kteří nejsou svými zraněními ohroženi na životě. Výzkum zde probíhá od ledna 2008 a zúčastnila se ho řada pacientů ve věkovém rozmezí od 16 do 75 let.

Zjištěné reakce pacientů :

"Vůbec jsem neočekával takový zájem pacientů o tuto novinku," říká Dr. James Ferguson ze Skotského centra pro telemedicínu. "Byl jsem tím mile potěšen, obzvláště u starších pacientů, kteří obvykle nebývají moc nakloněni novým technologiím. Teď ale sami přicházeli s nápady, jak by se díky Cisco HealthPresence dala zlepšit zdravotní péče v jejich okolí," dodal Ferguson.

Výsledky pilotního projektu Cisco HealthPresence, San Jose, Kalifornie, USA

Stejně pozitivní výsledky pocházejí i ze San Jose z Kalifornie, kde se výzkumu zúčastnili zaměstnanci centrály společnosti Cisco. Zde bylo s vyšetřením spokojeno 97 procent vyšetřených, 98 procentům nevadilo při lékařské prohlídce využití technologie a 90 procent by tuto službu doporučilo. Cisco díky pozitivní reakci svých zaměstnanců plánuje projekt rozšířit i na svá ostatní pracoviště na území Spojených států.

Shashi Kiran, pacient ze San Jose, byl překvapen, že se návštěva téměř nelišila od běžné prohlídky u lékaře. "Čekal jsem velký rozdíl v přístupu a v určování diagnózy oproti návštěvě u rodinného lékaře, ale byl jsem překvapen, když jsem zjistil, že až tak velký rozdíl ve vyšetření nebyl. Naopak bylo určení diagnózy mnohem rychlejší a kvalita poskytnuté péče byla mnohem vyšší než jsem očekával. Jediným rozdílem bylo, že prohlídka proběhla na pracovišti, a tím pádem mi ušetřila čas, který bych jinak strávil cestou k lékaři a zpět," konstatuje Shashi Kiran.

Článek ze dne 31. července 2009 - pátek

Další články od CISCO SYSTEMS s.r.o.

Virgin Media s pomocí Cisco vylepšuje svou digitální televizi

Lékařská vyšetření na dálku vyhovují více než 95 procentům pacientů

10000 žádostí o dotace Evropské unie