logo

OSN, Cisco a Google spustily web monitorující světovou chudobu

Organizace spojených národů (OSN) ve spolupráci se společnostmi Cisco Systems a Google spustila nový web monitorující naplňování cílů globální kampaně MDG (Millennium Development Goals), jejímž cílem je snížit do roku 2015 celosvětovou chudobu.

Prostřednictvím webu MDG Monitor bude moci každý zjistit, jak si jednotlivé země, včetně České republiky, v naplňování těchto cílu stojí. OSN chce prostřednictvím webu mimo jiné upozornit na akutní potřebu mezinárodní spolupráce.

"Naplnění cílů kampaně MDG bude opravdu globálním úkolem, kterého nebude možné dosáhnout bez aktivní spolupráce jednotlivých vlád, mezinárodních organizací, soukromých firem i veřejnosti," řekl Ban Ki-moon, generální tajemník OSN. "O to více děkuji společnostem Google a Cisco za jejich pomoc při realizaci tohoto projektu. Jde přesně o takový typ inovativního partnerství, která budeme pro naše cíle potřebovat," dodal Ban Ki-moon.

Kampaň MDG (Millennium Development Goals) byly odsouhlasena 189 zeměmi v roce 2000. Jejím cílem je dosáhnout v časově omezené době měřitelných výsledků v oblastech snižování celosvětové chudoby a hladu, přístupu k základnímu vzdělání, zrovnoprávnění žen, snižování úmrtnosti dětí, zlepšování obecného zdraví nebo boje proti závažným nemocem typu AIDS/HIV nebo malárie. Přestože od prvního zveřejnění cílů kampaně MDG nyní uplynulo již téměř osm let, tak dnes stále takřka miliarda lidí žije z méně než jednoho dolaru denně nebo každý rok zahyne šest milionů dětí z důvodu podvýživy před pátým rokem jejich života.

Projekt MDG Monitor sleduje naplňování cílu kampaně MDG ve více než 130 zemích světa ve všech osmi oblastech, které byly v rámci kampaně MDG určeny za klíčové. K hodnocení úrovně jednotlivých kritérií přitom využívá aktuálních dat z mnoha zdrojů, čímž se stává důležitou studnicí informací pro politiky a rozvojové profesionály na celém světě.

Jednou ze součástí projektu je i možnost spuštění webu prostřednictvím služby Google Earth, která má v současné době více než 300 milionů uživatelů. Využití této služby umožní návštěvníkům webu podívat se na stav naplňování cílů MDG kdekoliv na celém světě, ve třech dimenzích, přičemž u každé země budou moci vidět její hodnocení a data sesbíraná organizací OSN po celém světě. To návštěvníkům umožní lépe porozumět cílům MDG i tomu, jaké cesty vedou k jejich dosažení.

Společnost Cisco, jejíž přístup k občanské odpovědnosti spočívá především ve využití svých obchodních a technologických znalostí při řešení sociálních otázek, přispěla k realizaci projektu MDG Monitor především technickou a finanční podporou a rovněž odbornými konzultacemi. Navíc, řada iniciativ, které Cisco realizuje v rámci projektů sociální odpovědnosti, se shoduje s cíli kampaně MDG.

"Věříme, že moderní technologie, pokud jsou důmyslně využívány, mohou být hnacím motorem při řešení globálních socioekonomických otázek a tím přispět k trvale udržitelným změnám. A rozumíme také tomu, jak důležitou roli mohou utvářená partnerství sehrát při uvádění cílů MDG do praxe," řekl Carlos Dominguez, Senior Vice President společnosti Cisco. "Jsme pyšní na to, že se tohoto projektu můžeme účastnit, a věříme, že MDG Monitor může podat pomocnou ruku těm, co to potřebují, při zvýrazněním úspěchů těch, kteří to už dokázali," dodal Dominguez.

Článek ze dne 8. listopadu 2007 - čtvrtek

Další články od CISCO SYSTEMS s.r.o.