logo

Trh outsourcovaných síťových služeb poroste o 18 % ročně

Společnost Cisco zveřejnila výsledky několikaleté marketingové studie o outsourcingu informačních technologií a komunikačních služeb. Studie realizovaná výzkumnou společností Ovum zjistila, že podniky využívají poskytovatelů outsourcovaných síťových služeb stále častěji, zvláště pokud jde o oblasti ethernetových sítí, virtuálních privátních IP sítí, IP telefonie a bezpečnosti.

Zpráva také říká, že trh outsourcovaných služeb na platformě IP poroste průměrně o 18 procent ročně a v roce 2012 by tak měl dosáhnout ročního objemu tržeb 66 miliard USD.

"Ředitelé informatiky a IT manažeři hledají cesty, jak ušetřit a zefektivnit instalaci a provoz firemních sítí, a stále častěji se obracejí na poskytovatele služeb a specialisty na outsourcing síťových služeb," říká Peter Hall, ředitel výzkumu společnosti Ovum. "To je zásadní příležitost pro firmy, které vycházejí těmto potřebám vstříc, především v oblasti outsourcovaných hlasových služeb a bezpečnosti."

Podle studie je zatím lídrem v oblasti zavádění outsourcovaných služeb Evropa, ale severoamerický trh ji brzy dožene a v roce 2012 bude největším trhem outsourcovaných síťových služeb na světě. Trh Asie a Tichomoří bude nejrychleji rostoucím trhem světa, a to hlavně díky prudkému růstu poptávky po outsourcovaných službách v Indii a Číně, kde dosáhne hodnoty až 27 procent ročně.

Největší částí současného trhu outsourcovaných služeb je oblast IP VPN sítí, která z celého koláče ukrajuje 17 miliard USD ročně. Podle studie budou virtuální privátní sítě na platformě IP tvořit největší díl celkového trhu outsourcovaných služeb i v roce 2012, ale nejrychleji rostoucí outsourcovanou oblastí budou hlasové služby s růstem 39 procent ročně.

Největšími objednavateli outsourcovaných síťových služeb jsou výrobní firmy, následují je finanční instituce a firmy z oblasti maloobchodního prodeje. Veřejné úřady klesly od poslední podobné zprávy z roku 2006 z třetího na čtvrté místo. Zákazníci, kteří začali využívat outsourcingu síťových služeb, jsou v drtivé většině se svým rozhodnutím spokojeni. Náklady jsou podle jejich názoru nižší a kvalita služeb v oblasti podpory a dostupnosti vyšší, než na počátku očekávali.

Podle výsledků studie 39 procent respondentů uvedlo, že pokud by jim poskytovatel tyto služby nabídl, užívalo by řešení Cisco, na rozdíl od služeb dalších čtyř největších dodavatelů sítí, které by využívalo celkem osm procent respondentů.

"Mezi hlavní důvody, proč firmy na outsourcing síťových služeb přecházejí, patří úspora celkových nákladů na vlastnictví a zároveň mnohem kvalitnější služby. Druhý faktor je velmi důležitý obzvlášť v rozvojových regionech, kde je úroveň vzdělání v oblasti informačních technologií nižší, a kde může být outsourcing jediným způsobem, jak získat požadovanou kvalitu a úroveň služeb," říká Al Safarikas, senior director of marketing ve společnosti Cisco.

Studie vychází z dat shromážděných od 1300 zaměstnanců čtrnácti organizací, které využívají outsourcovaných síťových služeb, a to z obou amerických kontinentů, Evropy, Středního Východu, Afriky a Asie. Mezi respondenty byly firmy a instituce z oborů finance, výroba, maloobchodní prodej, veřejná správa, zdravotnictví a vzdělávání.

Článek ze dne 16. června 2008 - pondělí

Další články od CISCO SYSTEMS s.r.o.