logo dTest, o.p.s.

Digitální obsah a služby ve vztahu ke spotřebiteli

Poskytovatel digitálního obsahu či služby má povinnost poskytnout spotřebiteli nejnovější verzi k okamžiku uzavření smlouvy. Digitální obsah či služby mohou být také poskytovatelem měněny - zpravidla k tomu dochází prostřednictvím aktualizací, aby digitální obsah či služba fungovaly bez vad po celou dobu trvání smlouvy.

"I digitální obsah nebo služba mohou trpět vadou, proto jej občanský zákoník umožňuje reklamovat. Spotřebitel může primárně požadovat odstranění vady za předpokladu, že je to možné a odstranění není nepřiměřeně nákladné. V případě, že spotřebitel vadu digitálního obsahu či služby reklamuje, má poskytovatel povinnost vadu odstranit v přiměřené době. Pokud poskytovatel vadu neodstraní, vada se projeví i po odstranění nebo se jedná o podstatné porušení smlouvy, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy," říká Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Spotřebitelům může být poskytován digitální obsah nebo digitální služba. O digitální obsah se jedná v případě, že je spotřebiteli zpřístupněna digitální věc, tedy nějaký program či aplikace. Jedná se však většinou o jednorázovou koupi ze strany spotřebitele.

Jako příklad situace, kdy si kupujete digitální obsah, lze uvést zakoupení počítačové hry, přičemž o digitální obsah se bude jednat nehledě na to, zda je hra poskytována zcela digitálně anebo je dodána na hmotném nosiči, tedy např. na DVD disku. Digitálním obsahem jsou však mimo jiné i e-knihy či mobilní aplikace.

O digitální službu se pak jedná zpravidla v případech, kdy je spotřebiteli zpřístupněna služba za určitý opakující se poplatek, popřípadě i zdarma. Typickým představitelem digitálních služeb jsou Netflix či Spotify, ale dále také Facebook a Instagram.

Aktualizace a změny

Na dostupnost aktualizací musí být spotřebitel upozorněn. Vedle toho musí poskytovatel poskytovat i aktualizace ujednané dle smluvních podmínek k danému závazku.

Při aktualizacích může dojít k situaci, že daná aktualizace zhorší přístup spotřebitele k digitálnímu obsahu či službě. Pokud však aktualizace zhorší přístup k užívání ve větší míře, než je míra bezvýznamná, tak má poskytovatel povinnost upozornit spotřebitele na právo vypovědět smlouvu o poskytování digitálního obsahu či služby.

Upozornit vás v takovém případě musí poskytovatel v přiměřené době před provedením změny. Jako spotřebitelé pak můžete vypovědět závazek do 30 dnů od provedení dané aktualizace, která zapříčinila, že již nemůžete náležitě užívat daný digitální obsah či služby. Výpověď však není možná, pokud má spotřebitel možnost změnu odmítnout a ponechat si digitální obsah či službu v původní podobě a bez vad.

Je však třeba mít na paměti, že výše zmíněné se neuplatní na všechen digitální obsah či služby. Vyloučeny jsou dle občanského zákoníku např. služby o poskytování elektronických komunikací, čímž se myslí třeba poskytování internetu vaším operátorem.

Dále jsou vyloučeny zejména finanční služby, počítačové programy poskytované zdarma s otevřeným zdrojovým kódem nebo svobodnou licencí či digitální hazardní hry.

Digitální práva v EU

Velké množství právní regulace digitálních služeb je tvořeno i ze strany Evropské unie. Lze zmínit zejména aktuální Akt o digitálních službách, podle kterého musí online platformy obsahovat funkci, skrze níž mohou spotřebitelé nahlásit nezákonný obsah na platformě. Tyto funkce musí být mimo jiné dostupné a uživatelsky přívětivé.

Rozhodne-li se online platforma provést opatření jako třeba smazání obsahu nebo zablokování účtu uživatele, který předmětný obsah nahrál, musí tyto kroky řádně odůvodnit.

Mimo to mají online platformy také povinnost jasně označovat reklamy. Z reklam musí být jasné, koho reklama reprezentuje, kdo za ni zaplatil a také proč se danému uživateli zobrazuje, pokud jde o tzv. personalizovanou reklamu.

Podobná pravidla platí i u užívání doporučovacích systémů - to znamená, že online platformy musí uživatelům vysvětlit, z jakého důvodu a kvůli kterým parametrům se uživatelům zobrazuje daný personalizovaný obsah.

Článek dTest, o.p.s. ze dne středa 22. května 2024

Další články od dTest, o.p.s.

Souhlas s použitím cookies nebo zaplať!

Digitální obsah a služby ve vztahu ke spotřebiteli

Zpracování osobních údajů na Facebooku a Instagramu není v souladu s GDPR

DSA přináší nové povinnosti poskytovatelům online zprostředkovatelských služeb

Nekalé obchodní praktiky společnosti Meta

Ne děravé regulaci umělé inteligence

Umělá inteligence přináší otázky i v oblasti ochrany osobních údajů

Umělá inteligence a její dopady na ekonomické chování spotřebitelů

Řešení stížnosti na WhatsApp orgány EU je pro spotřebitele zklamáním

Jak reklamovat digitální obsah

Uzavírání smluv výhradně po telefonu již není možné

Akt o datech z hlediska práv spotřebitelů a GDPR

Nástrahy mobilních plateb

Nová pravidla upravují regulace pro sdílení videoobsahu

Pozor na podvody na Facebook Marketplace

Umělá inteligence z pohledu spotřebitele

Kdy a jak se vyplatí jít do předplacené telefonní karty

Jak spotřebitelé a obchodníci žijí s cookies

Datové schránky s fikcí doručení i v komunikaci soukromé povahy

Negativní dopady současného modelu cílené reklamy založené na sledování

Test 25 antivirů pro Windows a 11 pro macOS

Vaše osobní údaje na internetu v kontextu s GDPR

Jak reklamovat nekvalitní internetové připojení

Jak na bezpečné platby za online nákupy na e-shopu

Při změně operátora se snažte dodržet pár dobrých pravidel

Dva roky s GDPR

Test antivirů pro Windows a macOS

Dozorový úřad DPC vyšetřuje stížnost na Google kvůli sledování polohy

Fotografie z mobilů svou kvalitou často předčí snímky z levných kompaktů

Jak vybrat správný e-shop a nespálit se

Stále drahá data i volání českých mobilních operátorů

Online hra poradí, jak chránit osobní data na internetu

Nekalé praktiky pro sledování polohy uživatelů jsou v rozporu s GDPR

Bezpečné platby na internetu

Jak se studenti vyznají džungli smluv českých mobilních operátorů

Pokuste se změnit trh s mobilními tarify

Nové tarify T-Mobile a Vodafone uživatele nenadchnou

Mobilní data nejsou v Česku drahá, v Polsku jsou ale extrémně levná

Výzva operátorům ke změně cenové politiky

Budeme mít férové operátory i ceny za mobilní služby?

Jak to bude fungovat po zrušení roamingových poplatků v EU

Mobilní služby v Česku jsou nejdražší v EU

T-Mobile vyhrožuje exekucí a posílá vymahače pro neoprávněně sjednané pokuty

Kauza O2 ve věci jednostranné změny smlouvy se vrací Obvodnímu soudu pro Prahu 4

Firmy stále používají v komunikaci se zákazníky drahé telefonní linky

O2 se snaží zbavit zákazníka, který reklamuje zdražení jeho služeb

O2 opět porušuje zákon nevyžádanou aktivací neomezeného volání

Nezákonné poplatky za dokupování mobilních dat bude muset Vodafone vracet

Protiprávní jednání O2 poškozuje práva spotřebitelů

Jak se testují chytré telefony