logo dTest, o.p.s.

Uzavírání smluv výhradně po telefonu již není možné

Změna zákona č. 634/1992 Sb. má s účinností od 6. 1. 2023 zamezit možnému zneužití momentu překvapení spotřebitele, které v minulosti mohlo vést a často vedlo k uzavření pro spotřebitele nevýhodné smlouvy, u které byl pak nucen řešit její předčasné ukončení.

Nově je telefonicky možné spotřebitele kontaktovat s pouhou nabídkou uzavření smlouvy. Po uskutečnění takového telefonického hovoru má podnikatel povinnost potvrdit spotřebiteli telefonickou nabídku v textové podobě, kterou je povinen spotřebiteli zaslat bez zbytečného odkladu.

Nabídku na uzavření smlouvy tedy podnikatel spotřebiteli zašle např. e-mailem nebo dopisem. Spotřebiteli je tak dána možnost si na základě získaných informací rozmyslet, zda smlouvu uzavře či nikoliv.

K tomu, aby byla smlouva platně uzavřena, je zapotřebí, aby spotřebitel nabídku přijal, a to buď standardně podpisem listinného vyhotovení, nebo třeba i neformálním elektronickým způsobem - např. prostřednictvím e-mailu, SMS).

V opačném případě není spotřebitel smlouvou vázán.

Pokud se jedná o uzavírání smluv na poskytování služeb elektronických komunikací, popsaná legislativní změna se vhodně doplňuje se speciální právní úpravou obsaženou v zákonu o elektronických komunikacích, podle níž jsou podnikatelé od 1. 7. 2022 povinni poskytnout zákazníkům před uzavřením smlouvy, a to i pokud by byla uzavírána prostřednictvím telefonického hovoru, stručné a snadno čitelné shrnutí smlouvy odpovídající šabloně podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, v němž jsou shrnuty základní parametry dané smlouvy.

U distančně uzavíraných smluv, tedy smluv uzavíraných prostředky komunikace na dálku, včetně telefonického hovoru, jsou pak podnikatelé povinni bezodkladně po uzavření smlouvy nebo její změny poskytnout spotřebiteli nebo koncovému uživateli, který je podnikající fyzickou osobou, smluvní informace písemně, a to v listinné nebo elektronické podobě.

Lhůta 14 dnů pro odstoupení spotřebitele nebo koncového uživatele, který je podnikající fyzickou osobou, od smlouvy nebo její změny uzavřené mimo obchodní prostory nebo při použití prostředků komunikace na dálku začíná běžet dnem následujícím po dni předání těchto informací.

Změna zákona o ochraně spotřebitele

Dne 7. 12. 2022 byl v částce 170 Sbírky zákonů uveřejněn zákon č. 374/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon zajišťuje řádnou transpozici směrnic z oblasti ochrany spotřebitelských práv.

Předmětem úpravy je zejména ochrana práv spotřebitelů před zneužívajícími ujednáními, otázky označování výrobků cenou, nekalé obchodní praktiky, koupě zboží, digitální obsah a služby. A dále obecné otázky uzavírání spotřebitelských smluv a obsahu těchto smluv, a v rámci příslušných smluvních typů jsou transponována pravidla o spotřebitelské koupi a zájezdu.

V neposlední řadě dochází ke sjednocení dozorových pravomocí u jednotlivých dozorových orgánů, pokud to s ohledem na kontrolovaný segment trhu bylo možné.

Dochází rovněž k rozšíření působnosti jednotlivých orgánů dozoru o kontrolu nad dodržováním povinností, které jsou stanoveny v občanském zákoníku.

Zachovány zůstávají základní principy dělby kompetencí, kdy Česká obchodní inspekce i nadále kontroluje až na stanovené výjimky dodržování povinností daných zákonem komplexně, specializované dozorové orgány (např. ČTÚ) postupují při výkonu dozoru podle jim příslušných právních předpisů a existuje-li zvláštní právní úprava, pak má před úpravou zákona o ochraně spotřebitele přednost.

Popisované změny nabyly účinnosti dne 6. 1. 2023.

Další články k tématům - legislativa - smlouva - spotřebitel - zákon

Článek dTest, o.p.s. ze dne pondělí 30. ledna 2023

Další články od dTest, o.p.s.

Digitální obsah a služby ve vztahu ke spotřebiteli

Zpracování osobních údajů na Facebooku a Instagramu není v souladu s GDPR

DSA přináší nové povinnosti poskytovatelům online zprostředkovatelských služeb

Nekalé obchodní praktiky společnosti Meta

Ne děravé regulaci umělé inteligence

Umělá inteligence přináší otázky i v oblasti ochrany osobních údajů

Umělá inteligence a její dopady na ekonomické chování spotřebitelů

Řešení stížnosti na WhatsApp orgány EU je pro spotřebitele zklamáním

Jak reklamovat digitální obsah

Uzavírání smluv výhradně po telefonu již není možné

Akt o datech z hlediska práv spotřebitelů a GDPR

Nástrahy mobilních plateb

Nová pravidla upravují regulace pro sdílení videoobsahu

Pozor na podvody na Facebook Marketplace

Umělá inteligence z pohledu spotřebitele

Kdy a jak se vyplatí jít do předplacené telefonní karty

Jak spotřebitelé a obchodníci žijí s cookies

Datové schránky s fikcí doručení i v komunikaci soukromé povahy

Negativní dopady současného modelu cílené reklamy založené na sledování

Test 25 antivirů pro Windows a 11 pro macOS

Vaše osobní údaje na internetu v kontextu s GDPR

Jak reklamovat nekvalitní internetové připojení

Jak na bezpečné platby za online nákupy na e-shopu

Při změně operátora se snažte dodržet pár dobrých pravidel

Dva roky s GDPR

Test antivirů pro Windows a macOS

Dozorový úřad DPC vyšetřuje stížnost na Google kvůli sledování polohy

Fotografie z mobilů svou kvalitou často předčí snímky z levných kompaktů

Jak vybrat správný e-shop a nespálit se

Stále drahá data i volání českých mobilních operátorů

Online hra poradí, jak chránit osobní data na internetu

Nekalé praktiky pro sledování polohy uživatelů jsou v rozporu s GDPR

Bezpečné platby na internetu

Jak se studenti vyznají džungli smluv českých mobilních operátorů

Pokuste se změnit trh s mobilními tarify

Nové tarify T-Mobile a Vodafone uživatele nenadchnou

Mobilní data nejsou v Česku drahá, v Polsku jsou ale extrémně levná

Výzva operátorům ke změně cenové politiky

Budeme mít férové operátory i ceny za mobilní služby?

Jak to bude fungovat po zrušení roamingových poplatků v EU

Mobilní služby v Česku jsou nejdražší v EU

T-Mobile vyhrožuje exekucí a posílá vymahače pro neoprávněně sjednané pokuty

Kauza O2 ve věci jednostranné změny smlouvy se vrací Obvodnímu soudu pro Prahu 4

Firmy stále používají v komunikaci se zákazníky drahé telefonní linky

O2 se snaží zbavit zákazníka, který reklamuje zdražení jeho služeb

O2 opět porušuje zákon nevyžádanou aktivací neomezeného volání

Nezákonné poplatky za dokupování mobilních dat bude muset Vodafone vracet

Protiprávní jednání O2 poškozuje práva spotřebitelů

Jak se testují chytré telefony

Jak je to s cenami za volání na barevné telefonní infolinky