logo dTest, o.p.s.

Jak to bude fungovat po zrušení roamingových poplatků v EU

Návrh Evropské komise na celkové zrušení všech stávajících roamingových poplatků pro osoby příležitostně cestující po území Evropské unie začne platit od 15. 6. 2017. Jaký to bude mít dopad na ceny za volání, SMS a data při cestování po zemích Evropské unie?

Nové nařízení se vztahuje na všechny osoby, které v jiných státech EU používají SIM kartu ze státu svého bydliště nebo státu, ve kterém mají takzvané stabilní vazby. Stabilní vazbou se v tomto případě rozumí například zaměstnání, dobrovolnická služba či studium. I nadále si budete moci pořídit SIM kartu v jiném státě EU a využívat mobilní telefonní služby za místní ceny. Nicméně, nemáte-li v dané zemi bydliště nebo stabilní vazby, nebudou se na vás při jejím použití v dalších státech EU vztahovat výhody nařízení.

V rámci programu nazvaného "Roam like at home" budete moci využívat veškeré mobilní telefonní služby v ostatních zemích EU za stejné ceny jako ve své domovině. Nařízení se bude vztahovat na veškeré, tedy i stávající, zákaznické smlouvy umožňující využití roamingových služeb v zahraničí.

Pro čerpání výhod vyplývajících z nařízení není nutná formální registrace. Operátoři nicméně mohou po svých zákaznících požadovat, aby doložili, že skutečně bydlí nebo mají stabilní vazby ve státě, z nějž pochází jejich SIM karta.

Evropská komise se již deset let snaží zpříjemňovat spotřebitelům zahraniční cesty regulací poplatků za užívání mobilních telefonních služeb. Ceny volání a SMS odeslaných ze zahraničí se za tuto dobu snížily o 92% a ceny datových přenosů v zahraničí poklesly během posledních pěti let dokonce o 96%.

Níže uváděné ceny jsou přepočteny kurzem 1 EUR = 27,02 Kč ke dni 1. 2. 2017.

Dopad zrušení roamingových poplatků na ceny domácích tarifů

Podle Evropské komise by zrušení roamingových poplatků nemělo vést ke zvyšování cen na domácích trzích. Pro předejití nečekaných výdajů bylo již v první polovině roku 2016 zavedeno přechodné období, které dává operátorům možnost se na zrušení roamingových poplatků připravit.

V případě hrozby zvýšení cen pak mohou operátoři požádat národního regulátora o povolení k dočasnému zavedení příplatků za používání služeb v zahraničí ve výši maximálních velkoobchodních cen.

Dá se však předpokládat, že Český telekomunikační úřad bude při posuzování těchto žádostí postupovat velmi opatrně, a tudíž není případné zavedení poplatků příliš pravděpodobné.

Doba čerpání služeb v zahraničí

Nařízení umožňuje mobilním operátorům předcházet potenciálnímu zneužití či nadměrnému užívání roamingových služeb. Pokud v rámci čtyřměsíčního sledovacího období operátor zjistí, že zákazník strávil více než polovinu této doby v zahraničí a zároveň u něj využití roamingových služeb přesáhlo jeho domácí spotřebu, zašle zákazníkovi upozornění.

Od této chvíle pak zákazníkovi běží dvoutýdenní lhůta na podání vysvětlení. V případě, že zákazník zůstane v zahraničí i nadále, je operátor oprávněn zavést příplatky ve výši maximálních velkoobchodních cen (0,86 Kč/min, 0,27 Kč/SMS a 0,21 Kč/MB).

Čerpání služeb v zahraničí

U předplacených mobilních karet bude možné využívat služby do výše zbývajícího domácího kreditu. Cena za 1 MB dat by v takovém případě neměla přesáhnout maximální výši velkoobchodní ceny, která byla prozatím stanovena na 0,21 Kč/MB, a měla by každoročně dále klesat až na výsledných 0,07 Kč/MB v roce 2022.

U tarifů bude možné čerpat volné minuty a SMS v celé výši sjednaného objemu. Výše dat použitelných v zahraničí se pak určí jako dvojnásobek datového objemu, který lze pořídit za měsíční cenu tarifu.

Ochrana osobních údajů

V rámci kontroly využití roamingových služeb smí operátoři monitorovat pouze ty údaje, které již v současné době shromažďují pro fakturační účely.

Řešení problémů

Máte-li pocit, že vám operátor účtuje neoprávněné částky nebo vám neumožňuje čerpat celý objem služeb podle vašeho tarifu, můžete dané vyúčtování u operátora reklamovat. Pokud nebudete s vyřízením reklamace spokojeni, můžete se dále obrátit na Český telekomunikační úřad.

Další články k tématům - fakturace - kontrola - operátor - poplatky - regulace - reklamace - roaming - SIM - SMS - tarif - telefonie

Článek dTest, o.p.s. ze dne úterý 7. února 2017

Další články od dTest, o.p.s.

Ne děravé regulaci umělé inteligence

Umělá inteligence přináší otázky i v oblasti ochrany osobních údajů

Umělá inteligence a její dopady na ekonomické chování spotřebitelů

Řešení stížnosti na WhatsApp orgány EU je pro spotřebitele zklamáním

Jak reklamovat digitální obsah

Uzavírání smluv výhradně po telefonu již není možné

Akt o datech z hlediska práv spotřebitelů a GDPR

Nástrahy mobilních plateb

Nová pravidla upravují regulace pro sdílení videoobsahu

Pozor na podvody na Facebook Marketplace

Umělá inteligence z pohledu spotřebitele

Kdy a jak se vyplatí jít do předplacené telefonní karty

Jak spotřebitelé a obchodníci žijí s cookies

Datové schránky s fikcí doručení i v komunikaci soukromé povahy

Negativní dopady současného modelu cílené reklamy založené na sledování

Test 25 antivirů pro Windows a 11 pro macOS

Vaše osobní údaje na internetu v kontextu s GDPR

Jak reklamovat nekvalitní internetové připojení

Jak na bezpečné platby za online nákupy na e-shopu

Při změně operátora se snažte dodržet pár dobrých pravidel

Dva roky s GDPR

Test antivirů pro Windows a macOS

Dozorový úřad DPC vyšetřuje stížnost na Google kvůli sledování polohy

Fotografie z mobilů svou kvalitou často předčí snímky z levných kompaktů

Jak vybrat správný e-shop a nespálit se

Stále drahá data i volání českých mobilních operátorů

Online hra poradí, jak chránit osobní data na internetu

Nekalé praktiky pro sledování polohy uživatelů jsou v rozporu s GDPR

Bezpečné platby na internetu

Jak se studenti vyznají džungli smluv českých mobilních operátorů

Pokuste se změnit trh s mobilními tarify

Nové tarify T-Mobile a Vodafone uživatele nenadchnou

Mobilní data nejsou v Česku drahá, v Polsku jsou ale extrémně levná

Výzva operátorům ke změně cenové politiky

Budeme mít férové operátory i ceny za mobilní služby?

Jak to bude fungovat po zrušení roamingových poplatků v EU

Mobilní služby v Česku jsou nejdražší v EU

T-Mobile vyhrožuje exekucí a posílá vymahače pro neoprávněně sjednané pokuty

Kauza O2 ve věci jednostranné změny smlouvy se vrací Obvodnímu soudu pro Prahu 4

Firmy stále používají v komunikaci se zákazníky drahé telefonní linky

O2 se snaží zbavit zákazníka, který reklamuje zdražení jeho služeb

O2 opět porušuje zákon nevyžádanou aktivací neomezeného volání

Nezákonné poplatky za dokupování mobilních dat bude muset Vodafone vracet

Protiprávní jednání O2 poškozuje práva spotřebitelů

Jak se testují chytré telefony

Jak je to s cenami za volání na barevné telefonní infolinky

UHD TV zatím bez možností plného využití