logo

Co přinese nový zákon o platebním styku ?

1. listopadu 2009 vstoupil v účinnost nový zákon o platebním styku, který vychází ze směrnic Evropské unie a nahrazuje tak stávající zákon z roku 2002.

České republice, stejně jako v dalších 27 zemích Evropy, tak nastávají změny týkající se bankovního sektoru. Jak to však pocítí čeští spotřebitelé ?

Novinek je hned několik a dá se říci, že pro klienty bank celkem pozitivních. Předně se zrychlí bezhotovostní transakce mezi účty. Namísto dnešních tří dnů bude muset banka peníze převést do druhého dne. Lze se však s bankou dohodnout na lhůtě o den delší či kratší (patrně se tak bude dít prostřednictvím obchodních podmínek při podpisu smlouvy).

Další velmi podstatnou změnou je zákaz účtování poplatku při ztrátě a blokaci platební karty. Dodnes si většina bank účtuje částku v řádech stokorun. Proč ne? Starý zákon to nezakazoval. S příchodem toho nového však v souvislosti se ztrátou platební karty však přichází i další novinka.

Nový zákon výslovně stanovuje klientu povinnost informovat banku o ztrátě karty (banka je k tomu naopak povinna zajistit vhodné cesty). Pokud dojde ke zneužití ztracené platební karty neautorizovanou transakcí, pak bude klient na své ztrátě podílet jen do výše 150 EUR. Nebude tak docházet k finanční likvidaci klienta z důvodu krádeže a zneužití jeho platební karty. V případě, že ke zneužití platební karty dojde z důvodu, že banka kartu po ohlášení ztráty klientem nezablokovala, nese banka škodu celou. Naopak celou škodu klient ponese sám v případě, že ke ztrátě karty dojde podvodem či hrubou nedbalostí klienta (vyplývající z obchodních podmínek, pokud ztrátu neohlásí, bude mít zapsán PIN na kartě apod.).

Co se týče výpisů z účtu, žádné závratné změny patrně nenastanou. Nový zákon dává bankám povinnost informovat klienty o účtu maximálně každý měsíc. Výpis z účtu zdarma však zákon nezakotvuje a je tedy ne dohodě s klientem, jakou formou jej bude informovat kolik to bude klienta stát.

Další výraznou pozitivní změnu zákon přináší do situace, kdy klient svůj účet ruší. Do 31. října 2009 si za to většina bank účtovala nemalé poplatky. Od 1. listopadu 2009 bude muset banka zrušit účet zdarma (byl-li u ní veden alespoň 12 měsíců). Navíc délka výpovědní lhůty nesmí přesáhnout 1 měsíc. Až dosud banky účty rušily i po několika měsících. To se však stane minulostí.

Tyto změny nejsou zdaleka jediné, nový zákon zasáhne i do dalších oblastí platebního styku. Celkově se tak všichni spotřebitelé mohou těšit na poměrně pozitivní změny, které jistě velmi ocení. A to díky evropské legislativě, kterou do našich zákonů promítl Parlament ČR. Doufejme že takto nejen pro spotřebitele v zásadě příjemných zákonů ještě přibude.

Další články k tématům - banka - karty - klient - platební - zákon

Článek ze dne 3. listopadu 2009 - úterý

Další články od Sdružení obrany spotřebitelů ČR