logo Sdružení obrany spotřebitelů ČR

Je nutné posílit bezpečnost internetu

Více než polovina evropských občanů a téměř 1,5 miliardy lidí na celém světě má přístup k internetu. Ačkoli každý třetí občan EU provádí online nákupy, přes hranice v EU nakupuje jen 30 milionů osob.

Poslanci EP proto žádají posílení bezpečnosti internetu, zjednodušení právních předpisů a přijetí zvláštních opatření pro malé a střední podniky. Ačkoli Parlament vyjadřuje politování nad narůstajícím množstvím případů online podvodů a krádeží osobních údajů i peněz, domnívá se, že nezákonné chování, jako je padělání, pirátství, podvody, porušování utajení transakcí a porušování soukromí občanů, by nemělo být považováno za vlastnost tohoto média, ale je nutno je pokládat za aspekty nezákonných obchodních činností, které existovaly již dříve v hmotném světě.

Poslanci proto navrhují vytvoření mechanismů, které umožní bojovat proti nezákonnému jednání v rámci elektronického obchodování, přičemž zvláštní důraz by měl být kladen na případy, v nichž může nastat vážné ohrožení veřejného zdraví, např. v případě prodeje padělaných léčiv.

Právní mezery

EP se domnívá, že nedostatky v oblasti regulace online trhu EU brání rozvoji stabilního a silného evropského průmyslového a obchodního online prostředí, což má za následek neuspokojivou úroveň účasti evropských spotřebitelů na evropských a mezinárodních obchodních transakcích a brání to kreativitě a inovacím v obchodní činnosti.

Poslanci vyslovují také politování nad roztříštěností online trhu EU, která je výsledkem regulačních ustanovení umožňujících nebo vyžadujících zeměpisné rozdělení trhu, právní nejistoty, nedostatečné důvěry spotřebitelů v bezpečnost platebních systémů, vysokých poplatků za přístup k internetu a omezení dostupnosti různých způsobů dodávek. Žádají v této souvislosti Komisi, aby zlepšila právní interoperabilitu internetových služeb a aby rozšiřovala stávající evropské nástroje pro právní interoperabilitu jako prostředek snížení transakčních nákladů a právní nejistoty poskytovatelů online.

Parlament zdůrazňuje, že neodmyslitelný mezinárodní charakter elektronického obchodu vyžaduje univerzální přístup a spolupráci, a navrhuje, aby obchodní dohody podepisované EU podporovaly široké a otevřené použití internetu pro elektronický obchod.

Strategie pro malé a střední podniky

Poslanci vyzývají Komisi, aby vypracovala souhrnnou strategii, která umožní odstranit překážky, na něž malé a střední podniky při používání elektronického obchodu dosud narážejí (přístup k IKT, náklady na rozvoj a udržování systémů hospodářských činností online, nedostatek důvěry, nedostatek informací a právní nejistota v případě nadnárodních sporů atp.). Komise by měla také vypracovat politická doporučení, jež poskytnou pobídky malým a středním podnikům ke zvýšení účasti v online obchodování s produkty a službami.

Parlament v této souvislosti doporučuje také zřízení databáze, která by novým a nezkušeným účastníkům obchodu online poskytovala informační podporu a poradenství v oblasti řízení, a vypracování srovnávací ekonomické analýzy přínosů elektronického obchodu a reklamy online pro malé a střední podniky.

Další články k tématům - EP - EU - internetu - online - právní

Článek Sdružení obrany spotřebitelů ČR ze dne úterý 17. února 2009

Další články od Sdružení obrany spotřebitelů ČR

Nakupujeme a prodáváme přes internet

Srovnání mobilních telefonů pro seniory

ČOI radí, jak na nákup nového mobilního telefonu

Jak se osvědčil mobil Apple iPad ?

První SMS podatelna je na Praze 6

Jak vybírat bezpečný a spolehlivý online obchod ?

Karta pomoci pomáhá záchranářům

Internetové Vánoce 2009

Nové informace k downloads-portal.sk

Nová pravidla EU pro přístup k internetu

Projekt OpenCard se prodražuje

SOS k downloads-portal.sk

Telekomunikační balíček před schválením v EU

Ceny zboží na internetu padají

Co přinese nový zákon o platebním styku ?

Virtuální procházka a ochrana soukromí

EU si posvítila na internetové obchody s elektronikou

Případy explodujících iPhonů

Jsou vyhledávače cen zboží na webu k užitku ?

Má ekologický mobil budoucnost ?

Pozor na formuláře na inzerci v katalogu

Facebook vládne světem

Odbavení na letišti přes mobil

Při brouzdání z mobilu buďte opatrní

Odborné semináře pro podnikatele

Nabíječky baterií pro mobilní telefon

Chcete umět dobře fotit ?

Antivir nestačí na bezpečnost PC

Je nutné posílit bezpečnost internetu

Kdy je uzavřena spotřebitelská smlouva přes internet

Hračky na rádiové ovládání mohou být rušivé

Pozor na Český telefonní seznam

Internetové aukce

Nový program pro bezpečnější internet

Nesouhlas s postojem Magistrátu

Vánoční nákupy z pohodlí domova

Reklama na ploché televizory je často zavádějící

EURANET na internetu

Projekt Corenet

Opencard s problémy

Jak reklamovat telekomunikační služby

Obezřetnost při nákupu přes internet se vyplatí

Průzkum dostupnosti zelených linek u telefonních operátorů

České radiokomunikace a jejich péče o zákazníky

Test internetových obchodů 2008

T-Mobile zaslal zákazníkům omylem několik tisíc korun

Rodina vyhrála spor s Telefónicou O2

Rádi komunikujete ? Založte si vlastní blog

Rušení poštovních poboček znamená omezení služeb

Spamy nás otravují stále víc