logo

Nová pravidla EU pro přístup k internetu

Evropský parlament schválil zásadní změnu telekomunikačních pravidel EU, která má posílit práva uživatelů telefonů a internetu a zvýšit konkurenci mezi telekomunikačními operátory.

Nová pravidla, jež by měla vstoupit v platnost nejpozději za rok a půl, zajistí lepší ochranu spotřebitele, volný přístup k internetu, ochranu údajů, posílí hospodářskou soutěž a povede k modernizaci využití radiového spektra.

Uživatel může být odstřižen od internetu jen v případě, že jde o "vhodné, přiměřené a nezbytné opatření v rámci demokratické společnosti", a to pouze po "předchozím spravedlivém a nestranném řízení", při němž budou mít uživatelé možnost vyjádřit se ke svému případu a které bude respektovat zásadu presumpce neviny a právo na soukromí.

Tím, že se poslancům EP podařilo do rámcové směrnice o sítích a službách elektronických komunikací začlenit ustanovení o svobodném přístupu k internetu, které nemá jinde ve světě obdoby, dosáhli toho, že připojení k internetu je považováno za jedno ze základních práv a bude požívat odpovídající právní ochrany. Členské státy teď budou muset upravit své vnitrostátní právní úpravy tak, aby odpovídaly přijatým změnám, na což budou mít čas nejpozději do 24. května 2011.

Přijatý návrh obsahuje také další pravidla, která mají za cíl :

Smyslem směrnice o právech občanů je :

Poslanci Evropského parlamentu se s ministry EU zodpovědnými za telekomunikace dohodli také na vytvoření Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací (BEREC), ve kterém bude zastoupeno všech 27 vnitrostátních regulačních orgánů.

Následující kroky :

Další články k tématům - BEREC - elektronických - EU - internetu - komunikací - ochranu - pravidla - směrnice

Článek ze dne 1. prosince 2009 - úterý

Další články od Sdružení obrany spotřebitelů ČR