logo

Nové informace k downloads-portal.sk

SOS přináší nové informace k velmi diskutovanému problému mezi spotřebiteli - downloads-portal.sk.

V minulých dnech jsme vás informovali o problémech uživatelů, kteří si přes stránky downloads-portal.sk stahovali bezplatně šířený software a freeware a zaškrtnutím souhlasu s obchodními podmínkami se nevědomky upsali k zaplacení celkem 60 EURO (resp. k platbě 5 euro každý měsíc).

V současné době dle našich informací rozesílá společnost Pro Content, s.r.o, která provozuje výše zmíněný portál, dohody o úhradě pohledávky. Dopis je psán ve slovenském jazyce a je odkazováno na slovenský obchodní zákoník. Slovenský obchodní zákoník je stejná norma, která platí i v současné době v České republice (mohlo dojít k dílčím novelám na Slovensku, avšak "základ" je stejný) a dohoda, dle zaslaného textu, je uzavírána dle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku.

Uzavření dohody by mělo podobné účinky, jako uznání dluhu podle § 558 občanského zákoníku (či § 323 obchodního zákoníku), ve kterém je stanoveno, že pokud někdo (dlužník) uzná písemně, že zaplatí svůj dluh určený co do důvodu a výše, má se za to, že dluh v době uznání trval. "Tím by de facto získala společnost důkaz o své pohledávce a výrazně by se zvýšilo její procesní postavení v případném soudním či rozhodčím sporu, což je účel nyní rozesílaných dohod. Společnost by pak nemusela prokazovat důvod vzniku uznaného závazku a měla by jednoznačný doklad o své pohledávce", říká právník SOS Mgr. Jiří Žůrek. "Pokud by osoba, která by takovouto dohodu podepsala nezaplatila, mohla by se společnost s touto dohodou obrátit na rozhodčí soud, který by jednoduše rozhodl, že je "dlužník" povinen plnit a toto rozhodnutí by bylo případným exekučním titulem, na základě kterého by šlo provést exekuci," doplňuje Jiří Žůrek.

Žádný zákon neukládá povinnost podepsat takovouto dohodu či uznat dluh, a zvláště, pokud osoba odmítá závazkový vztah k osobě, která svoji domnělou pohledávku uplatňuje. Uznání dluhu je zajišťovací prostředek, sloužící k zajištění vyššího procesního postavení věřitele.

Navíc, v dohodě je obsažena i rozhodčí doložka, která zbavuje osoby práva na soudní ochranu a spory vzniklé z této dohody by řešil Rozhodcovský súd v Banská Bystrica, s. r. o., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, tedy jak je vidno, společnost s ručením omezeným (kterou si může založit kdokoli).

Další články k tématům - Banská - Bystrica - dluh - downloads-portal - SOS - Jiří Žůrek

Článek ze dne 8. prosince 2009 - úterý

Další články od Sdružení obrany spotřebitelů ČR

Nakupujeme a prodáváme přes internet

Srovnání mobilních telefonů pro seniory

ČOI radí, jak na nákup nového mobilního telefonu

Jak se osvědčil mobil Apple iPad ?

První SMS podatelna je na Praze 6

Jak vybírat bezpečný a spolehlivý online obchod ?

Karta pomoci pomáhá záchranářům

Internetové Vánoce 2009

Nové informace k downloads-portal.sk

Nová pravidla EU pro přístup k internetu

Projekt OpenCard se prodražuje

SOS k downloads-portal.sk

Telekomunikační balíček před schválením v EU

Ceny zboží na internetu padají

Co přinese nový zákon o platebním styku ?

Virtuální procházka a ochrana soukromí

EU si posvítila na internetové obchody s elektronikou

Případy explodujících iPhonů

Jsou vyhledávače cen zboží na webu k užitku ?

Má ekologický mobil budoucnost ?

Pozor na formuláře na inzerci v katalogu

Facebook vládne světem

Odbavení na letišti přes mobil

Při brouzdání z mobilu buďte opatrní

Odborné semináře pro podnikatele

Nabíječky baterií pro mobilní telefon

Chcete umět dobře fotit ?

Antivir nestačí na bezpečnost PC

Je nutné posílit bezpečnost internetu

Kdy je uzavřena spotřebitelská smlouva přes internet

Hračky na rádiové ovládání mohou být rušivé

Pozor na Český telefonní seznam

Internetové aukce

Nový program pro bezpečnější internet

Nesouhlas s postojem Magistrátu

Vánoční nákupy z pohodlí domova

Reklama na ploché televizory je často zavádějící

EURANET na internetu

Projekt Corenet

Opencard s problémy

Jak reklamovat telekomunikační služby

Obezřetnost při nákupu přes internet se vyplatí

Průzkum dostupnosti zelených linek u telefonních operátorů

České radiokomunikace a jejich péče o zákazníky

Test internetových obchodů 2008

T-Mobile zaslal zákazníkům omylem několik tisíc korun

Rodina vyhrála spor s Telefónicou O2

Rádi komunikujete ? Založte si vlastní blog

Rušení poštovních poboček znamená omezení služeb

Spamy nás otravují stále víc