logo

Test internetových obchodů 2008

Test internetových obchodů v roce 2008 dopadl pro internetové obchody přibližně stejně, jako v minulém roce. Konkrétní průměrný výsledek všech obchodů v testu je 66,4 % splněných kriterií, oproti výsledku 66,2 % z minulého roku. Potěšující zprávou je, že vzrostl počet obchodů, které splnily všechna kritéria. V minulém roce jich bylo 6, v letošním roce počet vzrostl na 17 obchodů.

Pokud pomineme absenci informace o zápisu podnikatele do obchodního rejstříku či obdobné evidence, bylo kritérium poskytnutí informací o dodavateli (prodejci) splněno bez výjimky. Povinnost poskytnout informace o dodavateli vyplývá z § 53 odst. 4 písm. a) občanského zákoníku.

Dobrých výsledků dosahovaly obchody v poskytování informací spotřebiteli o jeho zákonném právu odstoupit od smlouvy ve lhůtě do 14 dnů od převzetí věci. Došlo však k mírnému zhoršení oproti minulému roku kdy správně informovalo 81 obchodů, letos 70 obchodů.

Je také nutno poukázat na stálý nešvar některých obchodů spočívající v požadavku na zaplacení „sankce“ za využití tohoto zákonného práva spotřebitelem. Spotřebiteli mohou být účtovány pouze skutečně vynaložené náklady s vrácením zboží. Žádný manipulační poplatek plnící funkci sankce není přípustný.

Kladně je třeba hodnotit ustupující trend požadavku na poplatek za neoprávněnou reklamaci. V letošním testu bylo objeveno pouze 10 internetových obchodů, které v rozporu se zákonem požadují poplatek za neoprávněnou reklamaci. Ve srovnání s 22 obchody, jež se dopouštěly tohoto prohřešku loni, se jedná o nezanedbatelné zlepšení.

Obdobně je možno hodnotit zlepšení v poskytování informací spotřebiteli o možnosti uplatnit rozpor s kupní smlouvou podle § 616 občanského zákoníku. I přes zvýšené nároky na řádné splnění tohoto kriteria se našlo 23 obchodů, jež vyhověly. V loňském testu požadavek na uvádění informace o rozporu s kupní smlouvou splnilo pouhých 9 obchodů. Je zde patrná vzrůstající tendence v informování spotřebitelů o možnosti uplatnit rozpor s kupní smlouvou, avšak stále v této oblasti není dosahováno dostačujících výsledků.

Horšího výsledku oproti loňskému roku dosáhly internetové obchody ve správném poskytnutí informace o uplatnění reklamace. Správně o všech aspektech reklamace informovalo pouze 49 obchodů. Svůj díl na tom bezesporu nese i několik provozovatelů internetových obchodů, kteří na svých webových stránkách nezpřístupnili obchodní podmínky, nebo jejich obdobu.

Je nesporné, že je třeba dále pokračovat ve zlepšování kvality poskytovaných služeb a informací ze strany internetových obchodů pro spotřebitele. Tím bude docíleno větší důvěry spotřebitelů v poctivé nakupování na internetu, což bude přínosem i pro samotné obchodníky.

Článek ze dne 25. září 2008 - čtvrtek

Další články od Sdružení obrany spotřebitelů ČR

Nakupujeme a prodáváme přes internet

Srovnání mobilních telefonů pro seniory

ČOI radí, jak na nákup nového mobilního telefonu

Jak se osvědčil mobil Apple iPad ?

První SMS podatelna je na Praze 6

Jak vybírat bezpečný a spolehlivý online obchod ?

Karta pomoci pomáhá záchranářům

Internetové Vánoce 2009

Nové informace k downloads-portal.sk

Nová pravidla EU pro přístup k internetu

Projekt OpenCard se prodražuje

SOS k downloads-portal.sk

Telekomunikační balíček před schválením v EU

Ceny zboží na internetu padají

Co přinese nový zákon o platebním styku ?

Virtuální procházka a ochrana soukromí

EU si posvítila na internetové obchody s elektronikou

Případy explodujících iPhonů

Jsou vyhledávače cen zboží na webu k užitku ?

Má ekologický mobil budoucnost ?

Pozor na formuláře na inzerci v katalogu

Facebook vládne světem

Odbavení na letišti přes mobil

Při brouzdání z mobilu buďte opatrní

Odborné semináře pro podnikatele

Nabíječky baterií pro mobilní telefon

Chcete umět dobře fotit ?

Antivir nestačí na bezpečnost PC

Je nutné posílit bezpečnost internetu

Kdy je uzavřena spotřebitelská smlouva přes internet

Hračky na rádiové ovládání mohou být rušivé

Pozor na Český telefonní seznam

Internetové aukce

Nový program pro bezpečnější internet

Nesouhlas s postojem Magistrátu

Vánoční nákupy z pohodlí domova

Reklama na ploché televizory je často zavádějící

EURANET na internetu

Projekt Corenet

Opencard s problémy

Jak reklamovat telekomunikační služby

Obezřetnost při nákupu přes internet se vyplatí

Průzkum dostupnosti zelených linek u telefonních operátorů

České radiokomunikace a jejich péče o zákazníky

Test internetových obchodů 2008

T-Mobile zaslal zákazníkům omylem několik tisíc korun

Rodina vyhrála spor s Telefónicou O2

Rádi komunikujete ? Založte si vlastní blog

Rušení poštovních poboček znamená omezení služeb

Spamy nás otravují stále víc