logo

Jak reklamovat telekomunikační služby

Jedním z nejčastějších dotazů spotřebitelů je dotaz, jak postupovat při reklamaci telekomunikačních služeb. Nejčastěji se jedná o špatné vyúčtování za služby, či neposkytnutou službu, či poskytnutou pouze v omezené míře.

Reklamace telekomunikačních služeb má svá specifika a to především v odlišné lhůtě, v jaké je nutné právo na reklamaci uplatnit.

Pokud Vám přijde účet za telefon a podivujete se nad účtovanou částku, musíte reklamaci uplatnit u Vašeho poskytovatele bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení vyúčtování za služby.

V případě, že se nejedná o reklamaci vyúčtování, je nutné reklamovat do dvou měsíců od poskytnutí vadného plnění (např. reklamace nefunkčního internetu apod.) jinak právo zaniká.

Podání reklamace nemá odkladný účinek, Český telekomunikační úřad však může v odůvodněných případech přiznat odkladný účinek podané reklamace. Proti rozhodnutí o přiznání či nepřiznání odkladného účinku podané reklamace se nelze odvolat.

Reklamace musí být vyřešena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne jejího uplatnění. Výjimku tvoří reklamace, při které je nutné projednání se zahraničním provozovatelem (např. reklamace ceny za roaming), tam má poskytovatel telekomunikačních služeb lhůtu 2 měsíce na vyřízení reklamace.

Další články k tématům - reklamace - vyúčtování - služby - roaming

Článek ze dne 3. listopadu 2008 - pondělí

Další články od Sdružení obrany spotřebitelů ČR