logo Sdružení obrany spotřebitelů ČR

Sdružení obrany spotřebitelů ČR

Naším posláním je především obhajoba spotřebitelských práv. Hlavními prioritami je spotřebitelské vzdělávání, shromažďování, zpracovávání a šíření informací souvisejících s ochranou spotřebitele. S tím souvisí i vydávání dvouměsíčníku Štít spotřebitele, který informuje o tom, na čem SOS pracuje a co se děje nového z hlediska ochrany spotřebitelských práv. Velkým podílem se věnujeme poradenské činnosti, která umožňuje spotřebitelům operativně konzultovat své problémy. Připomínkujeme zákony týkající se ochrany spotřebitele a upozorňujeme na nezákonné či neetické chování podnikatelských subjektů. Důležitou prioritou SOS je bezpečnost výrobků, proto se zaměřujeme na dodržování bezpečnosti potravinových i nepotravinových výrobků a upozorňujeme na výskyt těch nebezpečných. Soustředíme se také na zprostředkovávání spotřebitelských testů tak, aby s nimi byl seznámen co nejširší okruh spotřebitelů, kteří mají zájem o kvalitní a bezpečné výrobky. Jsme otevřené občanské sdružení, které nabízí spotřebitelům možnost stát se naším členem, a tím aktivně přispět k rozvíjení naší činnosti.

Aktuální články od Sdružení obrany spotřebitelů ČR